» » » Протокол № 4 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 4 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 4

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

29 грудня 2020 року                                                                                                       м.Сновськ

 

Присутні: 6 членів комісії  (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 1 член комісії (Матвієнко В.І.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;

Савченко Л.Г.– начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

  1. Про обрання секретаря постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
  2. Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2021 рік.
  3. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
  4. Про інші питання порядку денного 2-ї сесії (ІІ пленарне засідання).

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 2 сесію (ІІ пленарне засідання) були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.  Заперечень та зауважень не надійшло.

 

  1. Про обрання секретаря постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Слухали: Гукун Г.М., депутата Сновської міської ради, яка запропонувала обрати секретарем постійної комісії Терещенко Л.О.

Відбулося обговорення кандидатури.

Вирішили: обрати секретарем постійної комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  Терещенко Л.О.

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 1 (Терещенко Л.О.)

 

  1. Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2021 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла по основним розділам Програми, висвітлила мету Програми, повідомила щодо передбачених коштів за цією Програмою.

Виступили: Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, яка пояснила присутнім фінансовий стан бюджету Сновської міської ради, а саме: видатки по захищеним статтям  на 2021 рік затверджені лише на 10 місяців, невідомо,  як витримає бюджет продовження карантинних заходів у зв’язку з поширенням KOVID-19, через що фінансовий відділ не може погодити дану статтю видатків.

Гукун Г.М., голова комісії, запропонувала перенести розгляд проєкту рішення за підсумками роботи міської ради за І квартал.

Терещенко Л.О., депутат міської ради, яка запропонувала доповнити перелік документів для отримання допомоги при народженні довідкою з лікарні про облік дитини.   

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: доповнити перелік документів для отримання допомоги при народженні довідкою з лікарні про облік дитини.

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Вирішили: перенести розгляд проєкту рішення за підсумками роботи міської ради за І квартал (враховуючи показники виконання бюджету за І квартал) (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О.)

проти: 0

утрималися: 1 (Терещенко Л.О.)

не голосували: 0

 

  1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

  1. Про інші питання порядку денного 2-ї сесії (ІІ пленарне засідання).

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 2-ї сесії (ІІ пленарне засідання), зупинившись на кожному з них.

Інформація прийнята до відома. Зауважень та пропозицій щодо порядку денного немає.

 

  

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

  

 

Голова постійної комісії

       

Г.ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Л.ТЕРЕЩЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)