» » » Протоколи засідань постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за 2020 рік

Протоколи засідань постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за 2020 рік

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 19

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

08 жовтня 2020  року                                                                   м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що в зв’язку з виробничою необхідністю, даним проєктом рішення пропонується здійснити перерозподіл коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету.  Зупинилась на додатку до проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету .

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкт рішення з рекомендаціями комісії додаються.

Заступник голови постійної комісії             В.МАТВІЄНКО

Секретар постійної комісії                               Т.БУЛДЕНКО

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 18

засідання постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

28 вересня 2020  року                                                                  м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.
 2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 5. Про інші питання порядку денного 51-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 

 1. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до обсягів фінасування на придбання засобів індивідуального захисту медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим з підозрою на COVID-19 в умовах поширення коронавірусної хвороби, а також преміювання та заохочення медичних працівників, які безпосередньо працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на COVID-19 (інфекційне, неврологічне (перепрофільоване), приймально-діагностичне відділення). Зупинилась на додатку до проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до обсягів фінансування  забезпечення структурних підрозділів КНП «Сновський ЦПМД» засобами індивідуального захисту медичних працівників та дезінфікуючими засобами, а також  на підтримку сільської медицини, видатків на заробітну плату. Зупинилася на додатку до проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

5. Про інші питання порядку денного 51-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 51-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Заступник голови постійної комісії                              В.МАТВІЄНКО
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 17

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 10 вересня 2020  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка повідомила, що у зв’язку з визнанням Сновської об’єднаної територіальної громади переможцем конкурсу на співфінансування у рамках «Фонду малих проєктів Україна-2020» (лист Фонду міжнародної солідарності в Україні додається) необхідно внести зміни до загального та спеціального фондів бюджету. Ознайомила зі змінами.

Вирішили: внести відповідні зміни до показників бюджету міської ОТГ, погодити проєкт розпорядження міського голови.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Проєкт розпорядження міського голови з рекомендаціями комісії додається.

  Заступник

голови постійної комісії                           

  

В.МАТВІЄНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 16

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 07 вересня 2020  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І, Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі змінами до загального та спеціального фонду міського бюджету.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Проєкт рішення з рекомендаціями комісії додається.

  Заступник

голови постійної комісії                           

  В.МАТВІЄНКО
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 15

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 26 серпня 2020  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки.
 2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23.06.2020р. № 11-48/VII ,,Про визначення проєкту – переможця  Громадського бюджету 2020 року та подальше його фінансування”.
 5. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 6. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Сновської міської ради
 7. Про інші питання порядку денного 50-ї сесії.

 

 1. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що з метою покращення забезпечення підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території  Сновської міської ради, матеріально-технічними засобами для удосконалення охорони, облаштування державного кордону України та успішного виконання поставлених завдань пропонується затвердити  Програму покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки. Зупинилася на обсягах фінансування Програми.

Вирішили: затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою дотримання вимог інфекційного контролю в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», недопущення розповсюдження захворюваності на COVID-19 на території Сновської ОТГ та в зв’язку з зростанням захворюваності на COVID-19 серед медичних працівників пропонується внести зміни до Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки, а саме: додаток 2 до Програми «Заходи  Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020-2022 роки» доповнити пунктом 9 «Придбання засобів індивідуального захисту медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим з підозрою на COVID-19 в умовах поширення коронавірусної хвороби». У зв’язку з цим пропонується збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 150 тис. грн.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23.06.2020р. № 11-48/VII ,,Про визначення проєкту – переможця Громадського бюджету 2020 року та подальше його фінансування”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що з метою ефективного освоєння коштів, спрямованих на реалізацію робіт та заходів по проєкту – переможцю Громадського бюджету 2020 року пропонується внести технічні зміни до рішення сесії  міської ради від 23.06.2020р. № 11-48/VII ,,Про визначення проєкту – переможця  Громадського бюджету 2020 року та подальше його фінансування”. Зазначила, що обсяг фінансових ресурсів не змінюється.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Сновської міської ради

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується проєктною організацією при визначення вартості будівництва об’єктів на території Сновської ОТГ. Довела до відома, що запропонований розмір (9954,78 грн.) відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві при виконанні робіт у звичайних умовах.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1.  Про інші питання порядку денного 50-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 50-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються. 

 Голова постійної комісії                             О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 14

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 03 серпня 2020  року                                                                                                    м. Сновськ

рисутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету
 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх із запропонованими змінами до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкт рішення з рекомендаціями комісії додається.

 Голова постійної комісії                              

О.КИРИЛЮК

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 13

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

27 липня 2020  року                                                                                                               м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року.
 2. Про затвердження переліку об’єктів, розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та виділення коштів з бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 5. Про інші питання порядку денного 49-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року.

Слухали: Гребенюк Л.М.., заступника  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі звітом про виконання міського бюджету Сновської ОТГ за  І півріччя 2020 року, детально зупинившись на доходній та видатковій частинах. Зачитала пояснювальну записку (додається)

Вирішили: затвердити звіт про виконання міського бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за  І півріччя 2020 року, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження переліку об’єктів, розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та виділення коштів з бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Гребенюк Л.М.., заступника  начальника фінансового відділу, яка повідомила, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” на Сновську ОТГ було виділено 1400000 грн. субвенції на придбання медичного обладнання, а саме: цифрового ренгено-діагностичного комплексу для КНП «Сновська ЦРЛ». Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 1400 тис. грн. та виділити кошти з міського бюджету для забезпечення співфінансування.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М, заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1.   Про інші питання порядку денного 49-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 49-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Заступник голови постійної комісії                              В.МАТВІЄНКО
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 12

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

02 липня 2020  року                                                                             м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Гребенюк Л.М.,  заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі змінами до загального та спеціального фонду міського бюджету.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

  

Проєкт рішення з рекомендаціями комісії додається.

  Заступник голови постійної комісії                             

 В.МАТВІЄНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 11

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 18 червня 2020  року                                                                            м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Недвіга В.В. –  начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Сухобок Т.С. – начальник відділу організаційно-кадрової та  інформаційної роботи.

Запрошені:

Полевий С.М. – громадян (при розгляді питання «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2021 рік»), заява додається.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про встановлення єдиного податку на території Сновської  міської ради на 2021 рік.
 2. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2021 рік.
 3. Про встановлення транспортного податку на території Сновської  міської ради на 2021 рік.
 4. Про встановлення туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2021 рік.
 5. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2021 рік.
 6. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік.
 7. Про внесення змін до Програми організації та проведення громадських робіт на 2020 рік.
 8. Про внесення змін до назви та змісту Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.
 9. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 10. Про визначення проєкту-переможця Громадського бюджету 2020 року та подальше його фінансування.
 11. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 12. Про розгляд рішення Чернігівської обласної ради №6-23/VII від 12.05.2020 року.
 13. Про інші питання порядку денного 48-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ (зі змінами), у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про встановлення єдиного податку на території Сновської міської ради на 2021 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка прокоментувала проєкт рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення єдиного податку на території Сновської міської ради. Довела до відома присутніх, що розмір єдиного податку не змінюється та залишається на ріні минулорічного рішення.

Вирішили: встановити на території Сновської міської ради єдиний податок на 2021 рік, затвердити   Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   єдиного   податку  на території Сновської міської ради, погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2021 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій,  яка доповіла по проєкту рішення, зазначила, що розмір ставок податку пропонується не змінювати та залишити на рівні прийнятих ставок на 2020 рік.

Виступили: Полевий С.М., громадянин Сновської ОТГ, який вніс пропозицію переглянути (зменшити) ставки податку на нерухоме майно по розділу 1271. Представив присутнім депутатам розрахунки оплати за нерухомість, аргументував свою позицію.

Відбулось обговорення даного питання.

Матвієнко В.І., голова засідання, запропонував у зв’язку зі зверненням громадянина Полевого С.М. внести зміни до проєкту рішення, а саме: у додаток 1 розділ 1271 встановити для фізичних осіб 0,2% (1 зона) замість 0,5% та 0,1% (2 зона) замість 0,3%.

Відбулось обговорення ставок податку та запропонованих змін.

Вирішили: внести зміни до проєкту рішення, а саме: у додаток 1 розділ 1271 встановити для фізичних осіб 0,2% (1 зона) та 0,1% (2 зона), встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2021 рік, затвердити   Положення   про   порядок   обчислення   та  сплату   податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради, погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення транспортного податку на території Сновської міської ради на 2021 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій,  яка прокоментувала проєкт рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та  сплати   транспортного   податку  на території Сновської міської ради. Довела до відома присутніх, що розмір транспортного податку не змінюється та залишається на рівні 2020 року.

Вирішили: встановити на території Сновської міської ради транспортний податок на 2021 рік, затвердити   Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   транспортного   податку  на території Сновської міської ради, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення туристичного збору на території Сновської міської ради на 2021 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка прокоментувала проєкт рішення, ознайомила присутніх з Положенням про   порядок   обчислення   та  сплати   туристичного збору на території Сновської міської ради, а також з Переліком податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради та його перерахування до Сновського міського бюджету. Довела до відома присутніх, що розмір туристичного збору пропонується не змінювати та залишити на ріні 2020 року.

Вирішили: встановити на території Сновської міської ради туристичний збір на 2021 рік, затвердити   Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   туристичного збору на території Сновської міської ради, затвердити Перелік податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради та його перерахування до Сновського міського бюджету, погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2021 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій,  яка прокоментувала проєкт рішення, ознайомила присутніх з Положенням про   порядок   обчислення   та  сплати   збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради. Довела до відома присутніх, що розмір збору за місця для паркування пропонується не змінювати та залишити на рівні 2020 року.

Вирішили: встановити на території Сновської міської ради збір за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік, затвердити   Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради, погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік.

Слухали: Недвігу В.В., начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку, яка довела до відома, що запропонований проєкт рішення практично дублює рішення минулого року. Ставки податку залишаються на рівні ставок, прийнятих на 2020 рік. В порівнянні з минулорічним рішенням пропонується внести доповнення, а саме: до ставок орендної плати за земельні ділянки в розділ «Землі громадської забудови» пропонується включити пункт 3.15 «Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови», а також до розділу «Землі промисловості» пункт 11.03 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств». Доповіла щодо ставок податку по доданим пунктам. Також повідомила, що в Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку було внесено категорію – для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (15.09).

Вирішили: встановити ставки та пільги зі сплати земельного податку на 2021 рік, затвердити Положення про порядок обчислення  та сплати плати за землю на території Сновської міської ради, погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0                           утрималися: 0

 1. Про внесення змін до Програми організації та проведення громадських робіт на 2020 рік.

Слухали: Сухобок Т.С., начальника відділу організаційно-кадрової та  інформаційної роботи, яка повідомила, що у зв’язку з негативними наслідками на території Сновської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19 пропонується внести зміни до фінансового та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми організації та проведення громадських робіт на 2020 рік. Доповіла щодо змін в фінансуванні.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до назви та змісту Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку із звернення головного лікаря КНП «Сновський ЦПМД» О.Шарпан, з метою підвищення соціального захисту медичних працівників, заохочення їх до праці в громаді пропонується внести зміни до Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік. Довела до відома, що пропонується поширити дію даної Програми на працівників КНП «Сновський ЦПМД», а також встановити та виплачувати одноразову  матеріальну допомогу для будівництва, ремонту або реконструкції житла лікарям, які проживають та працюють в сільській місцевості.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесїї.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про визначення проєкту-переможця Громадського бюджету 2020 року та подальше його фінансування.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується визнати переможцем Громадського бюджету у 2020 році проєкт №0013 «Релакс Хаб для здобувачів освіти Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» – 334 804 грн., 672 голоси (автори: Єрмоленко Алла Олександрівна, Гаврилець Ольга Леонідівна). Доповіла про перерозподіл коштів бюджету ОТГ у зв’язку з подальшою реалізацією проєкту-переможця.

Виступили: Булденко Т.А., депутат міської ради, яка зауважила, що при онлайн-голосуванні були певні незручності і необхідно відокремлювати від проектів громадського бюджету проєкти, що стосуються конкретних закладів соціальної сфери ОТГ.

Мундурс І.М., заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що вже були пропозиції від членів робочої групи щодо внесення змін до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі). Всі зауваження будуть розглянуті та представлені на розгляд депутатів міської ради.

Вирішили: визначити переможцем Громадського бюджету у 2020 проєкт №0013 «Релакс Хаб для здобувачів освіти Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1», погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М, заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин бюджету ОТГ. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд рішення Чернігівської обласної ради №6-23/VII від 12.05.2020 року.

Слухали: Самойлову Н.В., яка ознайомила присутніх з рішенням Чернігівської обласної ради «Про Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області» (додається).

Виступили: Гребенюк Л.М., заступник начальника фінансового відділу, яка повідомила, що бюджет Сновської ОТГ не є самодостатнім, тому виділення коштів з бюджету міської Сновської ОТГ на реалізацію Програми неможливе (відповідь фінансового відділу додається).

Вирішили: не виносити на розгляд сесії пропозицію щодо  прийняття Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 48-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 48-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

 Заступник голови постійної комісії                             

 В.МАТВІЄНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 10

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

01 червня 2020  року                                                                             м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ (зі змінами), у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх із запропонованими змінами до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засідання виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Матвієнко В.І., Булденко Т.А., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкт рішення з рекомендаціями комісії додається.

 Заступник голови постійної комісії                             

 В.МАТВІЄНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 9

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 13 травня 2020  року                                                              м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель.
 2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.
 3. Про припинення дії Програм   по  Сновській ЦРЛ.
 4. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 5. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.
 6. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2020р. № 5-45/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 7. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 8. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.
 9. Про інші питання порядку денного 47-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про затвердження Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка  повідомила, що з метою організації та проведення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг пропонується затвердити Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель. Коротко ознайомила з Положенням.

Вирішили: затвердити Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.Куценка щодо внесення змін до Програми з метою підтримки пільгових та соціально незабезпечених верств населення, розвитку вторинної медичної допомоги в Сновській громаді. Надала роз’яснення щодо змін.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про припинення дії Програм   по  Сновській ЦРЛ.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку з прийняттям Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки (рішення від 27.03.2020 № 1-46/VІІ зі змінами) для  уникнення дублювання заходів з організації роботи Сновської ЦРЛ пропонується з 15 травня 2020 року припинити дію, зняти з  контролю та фінансування трьох Програм по ЦРЛ. Ознайомила з Програмами.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка зачитала пояснювальну записку про виконання   бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року (додається).

Вирішили: затвердити звіт про виконання бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року, погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2020р. № 5-45/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка   ознайомила присутніх зі змінами до рішення, та довела до відома, що дані зміни необхідно внести у зв’язку  з виробничою необхідністю по коригуванню назви проєкту та залученню коштів бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) для виконання робіт по об’єктам, фінансування яких здійснюється за  рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2020 року. Пропонується доповнити пункт 2 рішення абзацем 2 такого змісту: «З метою завершення запланованих робіт по об’єкту з відкоригованою назвою ,,Капітальний ремонт будівлі РЦДЮТ м.Сновськ, вул. Пушкіна” виділити кошти із бюджету міської ОТГ в сумі 37000 грн. за рахунок зменшення видатків загального фонду бюджету по КПКВК 0611090 ,,Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” КЕКВ 2210 на суму 37000 грн. та збільшення коштів переданих із загального до спеціального фонду бюджету на суму 37000 грн.».

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення гарантій, передбачених для посадових осіб місцевого самоврядування, організації належної роботи міської ради пропонується внести зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради. Ознайомила з додатками до рішення, детально зупинившись на змінах, які пропонується внести.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 47-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 47-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проєкти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Заступник

голови постійної комісії                           

  В.МАТВІЄНКО
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 8

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

27 квітня 2020  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії  (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 0 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.
 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.04.2020р. №209 ,,Про розподіл трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам” та з Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 07.04.2020р. №36 ,,Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”.  Надала роз’яснення щодо перерозподілу коштів загального та спеціального фондів бюджету зв’язку з виробничою необхідністю та представила присутнім проект Розпорядження міського голови «Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету». Зупинилася на додатку до проекту Розпорядження.

Вирішили: внести зазначені в проекті Розпорядження міського голови зміни до загального та спеціального фондів бюджету, погодити проект Розпорядження міського голови з додатком.

Голосували:

за: 5 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проект розпорядження з рекомендаціями комісії додається.

    Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 7

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

15 квітня 2020  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії  (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 0 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального фонду бюджету.

 

 1. Про внесення змін до загального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка, доповіла, що у зв’язку з виробничою необхідністю пропонується здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень загального фонду по міській раді (у зв’язку із запланованими роботами з ремонту автомобільних доріг). Прокоментувала присутнім проект Розпорядження міського голови «Про внесення змін до загального фонду бюджету», надала роз’яснення.

Вирішили: внести зазначені в проекті Розпорядження зміни до  загального фонду бюджету, погодити проект Розпорядження міського голови.

Голосували:

за: 5 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

  

Проект розпорядження з рекомендаціями комісії додається.

  Голова постійної комісії                             О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 6

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 10 квітня 2020  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії  (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 0 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до спеціального фонду бюджету.

 

 1. Про внесення змін до спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка, доповіла, що у зв’язку з виробничою необхідністю пропонується здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) по міській раді, по Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту, по відділу культури і туризму. Представила присутнім проект Розпорядження міського голови «Про внесення змін до спеціального фонду бюджету». Надала роз’яснення згідно з додатком до проекту, зазначивши, що дані асигнування виділяються на виготовлення проектно-кошторисної документації  з метою реєстрації договорів.

Вирішили: внести зазначені в проекті Розпорядження зміни до  спеціального фонду бюджету, погодити проект Розпорядження міського голови з додатком.

Голосували:

за: 5 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

  

Проект розпорядження з рекомендаціями комісії додається.

  Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 5

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

09 квітня 2020  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії  (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 0 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А. 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

 

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з Розпорядженням голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.04.2020р. №34 ,,Про виділення коштів”.  Надала роз’яснення щодо перерозподілу коштів загального та спеціального фондів бюджету зв’язку з виробничою необхідністю та представила присутнім проект Розпорядження міського голови «Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету». Зупинилася на додатку до проекту Розпорядження.

Вирішили: внести зазначені в проекті Розпорядження міського голови зміни до загального та спеціального фондів бюджету, погодити проект Розпорядження міського голови з додатком.

Голосували:

за: 5 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 Проект розпорядження з рекомендаціями комісії додається.

  Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 4

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

  24 березня 2020  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гукун Г.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.
 2. Про затвердження Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки.
 3. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
 4. Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.
 5. Про внесення змін до Програми щодо підтримки учнів Сновської  дитячої музичної школи ім.  Н.Г.Рахліна  на 2017- 2021 роки.
 6. Про припинення дії Програми  впровадження в  Сновській ЦРЛ електронної  медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.
 7. Про визначення джерел фінансування заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 8. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 9. Про збільшення статутного капіталу КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції.
 10. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2020р. № 5-45/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 11. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 12. Про розгляд листа Асоціації міст України.
 13. Про інші питання порядку денного 46-ї сесії.
 14. Різне.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що з метою поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги пропонується затвердити Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі. Зупинилася на головних розділах Програми, напрямами реалізації та запланованому фінансуванні.

Виступили: Смоляк В.М., депутат міської ради, який запитав про джерела фінансування Програми.

Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, довела до відома, що дана Програма буде фінансуватись з міського бюджету.

Вирішили: затвердити Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020-2022 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що у зв’язку із збільшенням кількості бродячих собак на території громади, неодноразовими зверненнями жителів міста, з метою визначення шляхів вирішення проблем з перебування на вулицях громади бродячих тварин, які становлять потенційну загрозу мешканцям, пропонується затвердити Програму запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради. Ознайомила з основними завданнями та заходами з виконання Програми, запланованим фінансуванням.

Вирішили: затвердити Програму запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що з метою створення сприятливих умов для економічного розвитку громади необхідно внести доповнення до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки. Ознайомила присутніх з пріоритетними об’єктами, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2018-2020 роках.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка довела до відома, що з метою забезпечення завершення  розроблення містобудівної документації міста Сновська необхідно внести зміни до Цільової Програми забезпечення  розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів  Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 р.р., а саме до «Орієнтовного кошторису робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади». Ознайомила присутніх з додатком.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Програми щодо підтримки учнів Сновської дитячої музичної школи ім.  Н.Г.Рахліна  на 2017- 2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про подання  відділу культури і туризму Сновської міської ради  щодо необхідності внесення змін  до  загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації Програми щодо підтримки учнів  Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про припинення дії Програми впровадження в  Сновській ЦРЛ електронної  медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що у зв’язку з прийняттям Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки, а також з метою уникнення дублювання заходів з організації роботи Сновської ЦРЛ необхідно припинити дію Програми впровадження в Сновській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про визначення джерел фінансування заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку з ситуацією, яка склалась в країні (оголошено карантин), пропонується визначити джерелом фінансування заходів по боротьбі з  гострою респіраторною хворобою  СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 у разі погіршення ситуації під час карантину: КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів», на якому передбачено асигнувань у сумі 700 тис. грн. Довела до відома, що у разі неможливості проведення сесії пропонується дозволити міському голові своїм розпорядженням за погодженням з профільною комісією здійснювати перерозподіл видатків з вказаного джерела за необхідними напрямками (КНП «Сновська ЦРЛ», КНП «Сновський ЦПМД») для здійснення заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби  СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який доповів про роботу міської ради в період карантину, про виділені кошти з міського бюджету, а також зауважив що багато підприємців і звичайних громадян відгукнулось і надали благодійну допомогу Сновській лікарні.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про збільшення статутного капіталу КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про клопотання начальника КП «Сновська ЖЕД» щодо необхідності збільшення статутного капіталу підприємства на 400 тис. грн. у зв’язку з тим, що постала необхідність придбати новий маніпулятор для сміттєвоза.

Вирішили: збільшити статутний капітал КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради, затвердити Статут КП «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської ради у новій редакції, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2020р. № 5-45/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що у зв’язку  з виробничою необхідністю по залученню коштів бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади для виконання робіт по об’єктам, фінансування яких здійснюється за  рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2020 року необхідно внести зміни до рішення сесії міської ради від 18.02.2020р. №5-45/VII «Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». Довела до відома, що зміни необхідно внести з метою виконання робіт по об’єкту „Капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст.” Зазначила, що кошти будуть виділені із бюджету міської ОТГ в сумі 550000 грн. за рахунок зменшення видатків спеціального фонду бюджету по  КПКВК 0117461 ,,Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” КЕКВ 3132 на суму 550000 грн.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 45-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд листа Асоціації міст України.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з листом АМУ щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19). Зачитала текст звернення запропонованого Асоціацією міст України.

Вирішили: направити звернення до Голови Верховної Ради України та народного депутата по 207 округу Максима Зуєва (звернення додається).

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Різне.

Слухали: Матвієнка В.І., депутата міської ради, який запропонував у зв’язку з карантинними заходами по всій країні не запрошувати на сесію нікого, крім депутатів та виступаючих.

Депутати та міський голова підтримали дану пропозицію.

   

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Заступник голови постійної комісії                              В.МАТВІЄНКО
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 3

засідання постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

  12 березня 2020  року                                                               м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі змінами до загального та спеціального фонду міського бюджету. Зупинилася на додатках до проекту рішення виконавчого комітету.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Матвієнко В.І., Булденко Т.А., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

 Заступник голови постійної комісії  В.МАТВІЄНКО
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 2

засідання постійної комісії з питань планування,фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 17 лютого 2020  року                                                                                                м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.
 2. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік.
 4. Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
 5. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.
 6. Про інші питання порядку денного 45-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про внесення змін до Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» про внесення змін до Програми  місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки. Доповіла, що дані зміни стосуються розміру додаткової заохочувальної надбавки.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка коротко ознайомила присутніх зі звітом про виконання міського бюджету за 2019 рік. Зупинилась на доходній та видатковій частинах (пояснююча додається).

Вирішили: затвердити звіт про виконання міського бюджету на 2019 рік, погодити проект рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка доповіла щодо суми залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ознайомила з переліком об’єктів, які планується фінансувати за рахунок даних залишків.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що показники дохідної частини не змінились. Доповіла по змінам до видаткової частини міського бюджету (пояснююча додається).

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 45-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,. Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Заступник голови постійної комісії                            В.МАТВІЄНКО

 Секретар постійної комісії                                              Т.БУЛДЕНКО

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 1

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

28 січня 2020  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про преміювання в 2020 році міського голови.
 2. Про інші питання порядку денного 44-ї сесії.
 3. Різне.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 

 1. Про преміювання в 2020 році міського голови.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що відповідно до  Постанови Кабінету міністрів України №268 від 09.06.2006 (зі змінами), у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього рішення пропонується визначити розмір премії міського голови.

Виступили: Булденко Т.А. депутат міської ради, яка запропонувала залишити рішення минулого року без змін та встановити розмір премії на рік  у розмірі 100 % щомісячно.

Цю пропозицію підтримали інші депутати.

Смоляк В.М., депутат міської ради, зазначив, що Сновська ОТГ – є однією з найбільших в Україні, об’єднала весь район і у нас один міський голова (голова ОТГ), на відміну від інших районів, де працюють по декілька голів ОТГ. Є різниця: бути головою невеличкої громади, чи керувати 56 населеними покутами. Відповідно – різне навантаження і ступінь відповідальності. Тому справедливо встановлювати зазначений розмір премії.

Матвієнко В.І., депутат міської ради, запропонував внести до проекту рішення пункт з наступним змістом: при необхідності та/або у разі неякісного виконання обов’язків міського голови доручити депутатам міської ради переглядати розмір преміювання на чергових сесіях міської ради.

Вирішили: преміювати щомісячно в 2020 році міського голову Медведьова Олександра Олександровича у розмірі  100 %, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 44-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Різне.

Слухали: Булденко Т.А., депутата міської ради, яка попросила посприяти у вирішенні питання щодо облаштування під’їзду до  міського дитячого садочку №1. Запропонувала облаштувати невеличку парковку для автотранспорту батьків, які підвозять дітей до садочка.

Самойлова Н.В., секретар міської ради,  пообіцяла сприяти у вирішенні даного питання, залучивши до робіт КП «Сновська ЖЕД».

Відбулось обговорення технічних деталей.

  

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Заступник голови постійної комісії                             В.МАТВІЄНКО
Секретар постійної комісії Т.БУЛДЕНКО