» » Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

-> сесія | 0
            Додаток 1
до рішення Сновської міської ради від 28.07.2020 року № 1-49/VІІ
,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за I півріччя 2020 року”
25510000000 (код бюджету)
Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
(грн.)
Код  Назва  Уточ.план на 2020 рік  Уточ.план за І півріччя 2020 року Виконано % вик. до річ. % вик. до звітн. періоду
10000000 Податкові надходження 89318800,00 43571600,00 44309131,44 49,6 101,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 51822300,00 25655200,00 25230567,45 48,7 98,3
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44658400,00 21649700,00 21196323,11 47,5 97,9
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4368500,00 2136500,00 2207407,76 50,5 103,3
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2317500,00 1610800,00 1648819,27 71,1 102,4
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 477900,00 258200,00 178017,31 37,2 68,9
11020000 Податок на прибуток підприємств 500,00 0,00 16819,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4906700,00 3058400,00 3496099,99 71,3 114,3
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4906700,00 3058400,00 3490564,64 71,1 114,1
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 5535,35
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3571900,00 1668300,00 1704291,66 47,7 102,2
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 386500,00 197100,00 195785,74 50,7 99,3
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1604200,00 760900,00 676530,28 42,2 88,9
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1581200,00 710300,00 831975,64 52,6 117,1
18000000 Місцеві податки 29017400,00 13189700,00 13861353,34 47,8 105,1
18010000 Податок на майно 18116300,00 8212200,00 8413203,42 46,4 102,4
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11300,00 8500,00 12741,35 112,8 в/100
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16900,00 100,00 4886,81 28,9 в/100
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 47300,00 4100,00 10355,80 21,9 в/100
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 756500,00 395600,00 765924,18 101,2 в/100
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5306800,00 2544200,00 2630172,75 49,6 103,4
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10218000,00 4980800,00 4594338,55 45,0 92,2
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 659500,00 32500,00 103039,73 15,6 в/100
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 952600,00 186600,00 176744,25 18,6 94,7
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 52500,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 147400,00 59800,00 62500,00 42,4 104,5
18030000 Туристичний збір 4200,00 1200,00 3179,43 75,7 в/100
18050000 Єдиний податок 10896900,00 4976300,00 5444970,49 50,0 109,4
20000000 Неподаткові надходження 1081200,00 549000,00 600863,80 55,6 109,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету 2700,00 1900,00 3408,00 126,2 в/100
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 26200,00 9300,00 96516,08 в/100 в/100
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 63600,00 58000,00 34000,00 53,5 58,6
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 503900,00 243800,00 171471,02 34,0 70,3
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 248500,00 106500,00 214180,00 86,2 в/100
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 33400,00 22800,00 0,00 0,0 0,0
22090000 Державне мито 37800,00 18100,00 10601,81 28,0 58,6
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 700,00 700,00 691,57 98,8 98,8
24060000 Інші надходження 164400,00 87900,00 69995,32 42,6 79,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 2186,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,00 0,00 2186,00
Разом доходів (без урахування трансфертів) 90400000,00 44120600,00 44912181,24 49,7 101,8
40000000 Офіційні трансферти 65686582,00 40865662,00 40865662,00 62,2 100,0
41020000 Дотації 9034100,00 4516800,00 4516800,00 50,0 100,0
41020100 Базова дотація 9034100,00 4516800,00 4516800,00 50,0 100,0
41030000 Субвенції 51948500,00 32477200,00 32477200,00 62,5 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 47733500,00 28262200,00 28262200,00 59,2 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4215000,00 4215000,00 4215000,00 100,0 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3070700,00 3023422,00 3023422,00 98,5 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3070700,00 3023422,00 3023422,00 98,5 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1633282,00 848240,00 848240,00 в/100 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 275600,00 121600,00 121600,00 44,1 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 650482,00 189840,00 189840,00 100,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 122000,00 122000,00 122000,00 100,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 217000,00 217000,00 217000,00 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 368200,00 197800,00 197800,00 100,0
Всього доходів загального фонду 156086582,00 84986262,00 85777843,24 55,0 100,9
Всього спеціального фонду 5847000,00 2975500,00 2367504,64 40,5 79,6
10000000 Податкові надходження 73100,00 36900,00 42141,17 57,6 114,2
19010000 Екологічний податок 73100,00 36900,00 42141,17 57,6 114,2
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 44600,00 25500,00 27942,76 62,7 109,6
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5100,00 1700,00 2951,30 57,9 в/100
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 23400,00 9700,00 11247,11 48,1 115,9
20000000 Неподаткові надходження 5673900,00 2838600,00 1720871,82 30,3 60,6
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 8900,00 6100,00 479,12 5,4 7,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5665000,00 2832500,00 1720392,70 30,4 60,7
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3674000,00 1837000,00 867768,32 23,6 47,2
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1991000,00 995500,00 852624,38 42,8 85,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 100000,00 100000,00 604491,65 в/100 в/100
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 50000,00 50000,00 520300,08 в/100 в/100
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 50000,00 50000,00 84191,57 в/100 в/100
ВСЬОГО ДОХОДІВ 161933582,00 87961762,00 88145347,88 54,4 100,2
грн.
Код  Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за I півріччя 2020 року % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
ВИДАТКИ
Загальний фонд
0100 Державне управління 20362196,00 10135180,03 49,8%
1000 Освiта 87590697,78 48367827,63 55,2%
2000 Охорона здоров`я 10428400,00 8468968,04 81,2%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 8237327,53 4274458,75 51,9%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 80100,00 30630,32 38,2%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6488727,53 3572179,28 55,1%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15000,00 0,00 0,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 805500,00 399514,26 49,6%
3210 Організація та проведення громадських робіт 450000,00 83934,89 18,7%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 398000,00 188200,00 47,3%
4000 Культура i мистецтво 8867500,00 4403787,41 49,7%
5000 Фiзична культура i спорт 2583200,00 1321388,74 51,2%
6000 Житлово-комунальне господарство 5186004,31 2860787,65 55,2%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 45000,00 15000,00 33,3%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1348000,00 215376,71 16,0%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 25000,00 2000,00 8,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15000,00 0,00 0,0%
8000 Інша діяльність 255000,00 87622,68 34,4%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 15000,00 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 200000,00 87622,68 43,8%
8700 Резервний фонд 40000,00 0,00
900201 Разом по загальному фонду 144943325,62 80152397,64 55,3%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 506000,00 221332,90 43,7%
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 145449325,62 80373730,54 55,3%
Кредитування загального фонду 100000,00 0,00 0,0%
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 100000,00 0,00 0,0%
Спеціальний фонд
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 670000,00 127805,40 19,1%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%
1010 Надання дошкільної освіти 573000,00 77601,68 13,5%
1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 5795926,39 2674636,82 46,1%
1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 724889,00 326798,62 45,1%
1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 92500,00 59580,46 64,4%
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12000,00 14568,31 в 100%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 3128269,00 457215,00 14,6%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 922500,00 500984,26 54,3%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 0,00 10184,73
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 26582,32
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 47000,00 46215,20 98,3%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4000,00 452,00 11,3%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 245000,00 170209,06 69,5%
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 150000,00 58290,00 38,9%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1020000,00 524794,80 51,5%
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 200000,00 199000,00 99,5%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 92708,00 0,00 0,0%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 1171755,00 0,00 0,0%
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1154131,00 946839,00 82,0%
7322 Будівництво медичних установ та закладів 155000,00 0,00 0,0%
7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 177072,47 0,00 0,0%
7324 Будівництво установ та закладів культури 1905130,00 545645,82 28,6%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 507658,53 42316,20 8,3%
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1625880,28 724745,00 44,6%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1632707,52 0,00 0,0%
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 400000,00 0,00 0,0%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 85502,44 44928,00 52,5%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 92630,12 37691,41 40,7%
900203 Всього видатків спеціального фонду 22615259,75 7647084,09 33,8%
Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 33220,00 27119,35 81,6%
8832 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних забудовників житла на селі -33220,00 -27119,35 81,6%
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 168064585,37 88020814,63 52,4%
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 100000,00 0,00
ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету
загальний фонд -10537256,38 -5404112,70
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -10537256,38 -5404112,70
спеціальний фонд 16768259,75 5279579,45
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 16768259,75 5279579,45
 Начальник фінансового відділу Л.САВЧЕНКО