» » ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ

Центром соціальних служб Управління освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради здійснюється впровадження послуги патронат над дитиною, –  як новий вид тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини у сім’ї на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин.

Сімейний патронат- це «швидка сімейна допомога» дитині та її сім’ї, яка передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатних вихователів; комплексну підтримку батьків дитини у вирішенні сімейних проблем та подоланні складних життєвих обставин; за неможливості повернення дитини у свою сім’ю–пошук для неї нової люблячої родини.

Мета влаштування дитини до сім’ї патронатних вихователів: екстрене надання «даху над головою»,  тимчасове влаштування до повернення у біологічну сім’ю, тимчасове влаштування до усиновлення, влаштування для оцінки стану і розвитку дитини, влаштування для реабілітації дитини (насилля, жорстоке поводження, педагогічна занедбаність), влаштування дитини-інваліда для зміни вражень і перепочинку батьків, влаштування старшого підлітка для підготовки до самостійного життя.

Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою підготовки кандидатів та на договірній основі здійснює догляд, виховання та забезпечує реабілітацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги сімейного патронату.

Патронатні вихователі: допоможуть дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім’ї; забезпечать позитивний емоційний контакт із дитиною, правильно реагуватимуть на її потреби; представлятимуть інтереси дитини перед іншими фахівцями соціальної сфери; стануть посередниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновителями, прийомними батьками.

Хто може бути патронатними вихователями? Патронатний вихователь – це особа, яка за участі інших членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. Помічник патронатного вихователя – його чоловік/дружина чи інший дорослий член його сім’ї.

Патронатними вхователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають досвід виховання дітей у сім’ї (окрім осіб зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України).

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводитьЧернігівський обласний центр соціальних служб.

За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім’ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження – рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім’ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім’ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць.

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Отже, про надання консультації в роботі із кандидатами у патронатні вихователі, просимо звертатися до  центру соціальних служб  Управління осіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

тел.: 2-1907.

Центр соціальних служб Управління осіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради