» » Про затвердження плану розвитку  комунального некомерційного підприємства  «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району  Чернігівської області

Про затвердження плану розвитку  комунального некомерційного підприємства  «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району  Чернігівської області

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесят перша сесія сьомого скликання

 РІШЕННЯ

29 вересня 2020 року                           м. Сновськ                                           № ­­­1-51/VII

Про затвердження плану розвитку  комунального некомерційного підприємства 

«Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району

 Чернігівської області

 З метою покращення якості медичної допомоги населенню; відповідно до Порядку реалізації «Програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 65),  наказу МОЗ України №1742 від 31.07.2020 року «Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я»,  Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Статуту комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району; керуючись п.п. 21 п. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту міська рада вирішила:

 

1.Затвердити план розвитку комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (додається).

 

 1. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району забезпечити реалізацію Плану розвитку.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

 

 

Міський голова                                                                               О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (51 сесія 7 скликання)

     від 29 вересня 2020 р. № 1-51/VІІ

                                                                                                                         Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ

      ПЛАН РОЗВИТКУ

комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області  

2020 рік

  1. Описова частина.

 

Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» надає медичну допомогу мешканцям  Сновської ОТГ,  внутрішньо переміщеним особам із зони АТО,  та за потребою – мешканцям  сусідніх районів та  інших  держав.   Всі пацієнти мають змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу  в амбулаторно-поліклінічних умовах,  в тому числі перебування на денному стаціонарі та  в умовах цілодобового перебування у відділеннях КНП «Сновська  ЦРЛ», яка розрахована на 163 ліжка.

Станом на 01.01.2020 року  в Сновській ОТГ проживає 22,3 тис. чоловік, з них сільського населення – 11,5 тис., міського – 10,8 тис. чол. Із загальної кількості – населення працездатного віку складає 51,2%, пенсійного віку – 31,5%, дитячого – 17,3%.

 

Кадрове забезпечення

В  ЦРЛ  працює  26  лікарів та  107  середніх  медичних  працівників, що відповідно складає  11,7 та 48,0  на 10 тисяч населення, 92  молодшого  та  обслуговуючого персоналу.  Відсоток атестації лікарів складає 91,3 %, з них  6  лікарів мають вищу категорію, 12 першу,  3 другу.

З 107 середніх медичних працівників 19 молоді спеціалісти, решта атестовано  на  70,4%, (62 чол.).

Підвищенню  кваліфікації    медичних  працівників  приділяється  постійна  значна  увага,  це питання  знаходиться на контролі  у  завідувачів  структурних підрозділів  та  адміністрації  лікарні.   Підвищення  кваліфікації  медичних  працівників  є  одним  із   розділів  комплексного плану  структурних  підрозділів  лікарні. Приведені  дані  показують,  що  рівень  забезпеченості  лікарями  по району нижчий  середньо обласного.

 

Демографічна ситуація

За  останні  роки  зберігалася стійка   тенденція  до  зниження  природного  приросту  населення  в  районі,  як  і  в  цілому по  області.  Це  відбувається  за  рахунок  збільшення  загальної  смертності  населення та зниження  народжуваності. Поглиблюються процеси постаріння населення: 31,5% мешканців району – пенсійний вік. Зміни вікової структури населення призвели до показника демографічного навантаження в 2019 році – 953,4 на 1 тис. працездатного віку, ці процеси ще більш поглиблюються серед сільського населення і на 1 тис. працездатного  населення  припадає  973,3 чол. непрацездатного віку.  Хворобливість та захворюваність залишається на досить високому рівні.

 

Амбулаторна допомога

Поліклінічне відділення розраховано на 330 відвідувань за зміну.

Ведеться  прийом  хворих  по  наступним профілям:

хірургія, травматологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія,  дерматовенерологія,  наркологія,  психіатрія,  онкологія, гінекологія, ендокринологія,  кардіологія, фтизіатрія, стоматологія, терапія.

В амбулаторних умовах проводяться хірургічні втручання. Функціонують кабінети: інфекційних захворювань, функціональної та ультразвукової діагностики, ЛФК та масажу, процедурний, протитуберкульозний,  ендоскопічний, «Довіри», клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом, фізіотерапевтичний, лікарняний банк крові, рентгенологічний, флюорографічний. На території лікарні розташовані приміщення моргу, харчоблок, стерилізаційне відділення, газова котельня, гаражі для автомобілів та склади.

 

Стаціонарна допомога

Ліжковий фонд КНП «Сновська ЦРЛ»  становить  163 ліжка, до складу якого входять відділення: терапевтичне – на 57 ліжок, хірургічне  з травматологічними ліжками на 30 ліжок, гінекологічне на 15 ліжок, педіатричне на 22 ліжка, офтальмологічне на 4 ліжка, отоларингологічне на 4 ліжка, неврологічне на 20 ліжок, інфекційне на 11 ліжок (в т.ч. 1 ліжко для дітей).  В  райлікарні  функціонує  відділення  інтенсивної терапії  на   6 ліжок та приймально – діагностичне  відділення на 3 ліжка  з виконання функції невідкладної медичної допомоги.

Основні результативні показники діяльності стаціонарної медичної допомоги КНП «Сновська ЦРЛ» за 2018-2020 роки систематизовано та наведено в таблиці:

  2018 рік 2019 рік 6 міс. 2020 року
Проліковано хворих 5862 5924 2309
Середній термін перебування 9,4 9,2 8,8
Число днів зайнятості ліжка 340,8 328,5 123,0
Обіг ліжка 36,1 35,9 13,9
Виконання плану ліжко-днів 100,2 96,6 72,8
Летальність 1,2 1,2 1,0
Зроблено операцій в стаціонарі 437 354 161
Післяопераційна летальність 0,2 0,6
Хірургічна активність 29,9 27,3 31,3

 

У відділеннях  ЦРЛ створені палати (загальною кількість 8 ліжок)  для лікування інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників АТО.

В середньому за рік  проходять стаціонарне лікування близько 6 тис. осіб та проводиться  до 400 оперативних втручань.  Всі відділення оснащені відповідною апаратурою, виробами медичного призначення, медикаментами тощо для надання якісної медичної допомоги.

ЦРЛ забезпечене документацією, що регламентує роботу  закладу, наказами по профільних службах. Розроблені та затверджені посадові інструкції для кожного працівника, створені необхідні умови для роботи медичного персоналу, на належному рівні підтримується техніка безпеки та санітарно-протиепідемічний режим.

Розроблені та затверджені локальні клінічні протоколи та адаптовані стандарти діагностики та лікування захворювань на основі відповідних наказів МОЗ України, пристосовані до умов роботи на рівні ЦРЛ.

Відпрацьовані питання взаємодії в роботі поліклініка –  стаціонар – поліклініка. При направленні планових хворих на стаціонарне лікування в поліклініці проводиться необхідний перелік обстежень, а також консультацій суміжних спеціалістів. При виписці із стаціонару епікризи передаються в реєстратуру для подальшого розклеювання їх в медичні карти амбулаторного хворого. Розроблений перелік обстежень і медичні показання для госпіталізації хворих в стаціонарні відділення лікарні і в медичні заклади вищого рівня надання медичної допомоги. Приділяється увага питанням якості роботи спеціалістів.

 

 1. Програма організаційно-управлінських змін

 

2.1  Підприємство очолює генеральний директор, організація лікувального процесу здійснюється медичним директором, організація фінансово-економічної діяльності підприємства здійснюється головним бухгалтером.

Генеральний директор отримав вищу медичну освіту у 1988 році у Полтавському медичному стоматологічному інституті за фахом лікувальна справа. Стаж роботи за спеціальністю, станом на 01.01.2020р., – 30 р., на посаді керівника закладу – 29 р

Медичний директор отримала вищу медичну освіту у 1994 році у Вінницькому медичному університеті ім. М. І. Пирогова, за фахом лікувальна справа. Стаж роботи за спеціальністю, станом на 01.01.2020р., – 22 р., на керівних посадах – 13 р.

Головний бухгалтер отримала вищу спеціальність фінанси в Чернігівському державному інституті економіки і управління у 2010 році. Стаж роботи за спеціальністю 38 років, на керівних посадах – 21 р.

Структура управління закладу:

– апарат управління;

– бухгалтерія;

– канцелярія;

– інформаційно-аналітичний відділ;

– інженерно-технічна служба;

– архів.

 

З метою впровадження ефективної структури управління лікарнею розроблені наступні заходи:

 1. Провести кадровий аудит керівного складу (фахова кваліфікація, управлінські якості, мотиваційні фактори тощо), сформувати перелік проблем і актуальних завдань для керівників закладу.

Термін: жовтень 2020 року

 1. Створити умови для постійного навчання та підвищення кваліфікації з питань управління медичним закладом, операційного менеджменту, організації роботи з персоналом тощо – для керівників вищої і середньої ланки.

Термін: постійно

 1. Забезпечити регулярне проведення робочих семінарів і нарад та інших спільних заходів із іншими медичними закладами, які спрямовані на підвищення кваліфікації з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами тощо.

Термін: постійно

 1. Проаналізувати результати роботи структурних підрозділів, визначити ключові проблеми, завдання щодо підвищення ефективності діяльності та фактори впливу.

Термін: листопад 2020 року

 1. Оптимізувати організаційну структуру лікарні з урахуванням актуальних потреб, кадрового потенціалу, ресурсного забезпечення, стратегічних цілей і завдань, спрямованих на підвищення якості надання медичної допомоги.

Термін: грудень 2020 року

 

Розроблено, обговорено у колективі та підписано 09 березня 2016 року  колективний трудовий договір.

 

2.2. Розроблені та впроваджені заходи по зменшенню тривалості середнього строку госпіталізації:

2.2.1 провести аналіз середньої тривалості госпіталізації по відділенням в розрізі нозології

Термін: жовтень 2020 року

2.2.2 провести аналіз медичних карт пацієнтів, госпіталізація яких була обґрунтована, щодо оптимальної тривалості лікування та визначити кількість днів можливого зменшення тривалості перебування в стаціонарі без впливу на стан пацієнта та кінцевий результат лікування

Термін: жовтень 2020 року

2.2.3 організувати систематичне вивчення протоколів діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, перевірку знань та практичних навичок, у т.ч. щодо виконання основних та спеціалізованих реанімаційних заходів (для відповідної частини персоналу)

Термін: постійно

2.2.4 збільшити частку пацієнтів обстежених на попередньому етапі до планової госпіталізації

Термін: постійно

2.2.5 створити мережу для можливості отримання медичних консультацій за рахунок Телемедицини

Термін: грудень 2020 року

 

2.3. Розроблені та  будуть впроваджені заходи зі  збільшення  частки амбулаторної медичної  допомоги:

2.3.1  запровадити послугу в амбулаторно-поліклінісному відділенні – хірургію одного дня

Термін: листопад 2020 року

2.3.2 збільшити кількість ліжок денного стаціонару із застосуванням відповідного комплексу методів відновлюваного лікування

Термін: жовтень 2020 року

2.3.3 впровадити в практику нові ефективні методи діагностики та лікування шляхом постійного навчання та підвищення кваліфікації медичного персоналу амбулаторно-поліклінічного відділення

Термін: постійно

2.3.4 ініціювати питання перед органами місцевої влади щодо виділення коштів з міського бюджету на придбання  для амбулаторно-поліклінічного відділення сучасного діагностичного та амбулаторного обладнання

Термін: листопад 2020 року

2.3.5 розширити спектр амбулаторних досліджень та операцій з акцентом на новітні технології.

Термін: постійно

 

 1. Програма фінансово — економічної діяльності

 

3.1. У 2018 році на фінансування лікарні за загальним фондом було витрачено 23107,3 тис.грн., в тому числі на оплату заробітної з нарахуваннями — 18231,4 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 3535,6 тис.грн., оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 488,6 тис.грн., продуктів харчування — 147,3 тис.грн., пільгових пенсій — 81,6 тис.грн.,  інших поточних видатків — 622,8 тис.грн. За іншими надходженнями з місцевого бюджету було витрачено  724,5 тис.грн., у тому числі на придбання інсулінів — 313,0 тис.грн. За медичні огляди, отримані, як плата за послуги, у 2018 році надійшло коштів у сумі 560,0 тис.грн. Профінансовані видатки по платних послугах склали 440,8 тис.грн., в тому числі на  на оплату заробітної з нарахуваннями — 294,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 414,0 тис.грн., оплату медикаментів, перев’язувальних матеріалів та інших поточних видатків — 132,2 тис.грн. Отримано благодійну допомогу в натуральній формі, ліки та витратні матеріали на суму 28,7 тис. грн., харчування – 5,4 тис. грн., інші надходження – 209,4 тис. грн. Від Сновської ОТГ отримали стоматологічну установку вартістю 70,0 тис. грн., апарат радіохвильовий хірургічний вартістю 29,8 тис. грн., два електрокардіографи на суму 50,0 тис. грн.  За кошти від благодійної організації «Розвитку Сновської ЦРЛ» придбали три комп’ютери  та один ноутбук на суму 33,4 тис. грн., мікроскоп бінокулярний за 12,4 тис. грн., рентген трубку для рентгенустановки за 50,0 тис. грн. та провели реконструкцію системи газопостачання на суму 24,6 тис. грн. За рахунок бюджетних коштів придбали холодильник за 5,2 тис. грн. Безкоштовно передано від благодійного фонду «Право на здоров’я» інгалятор компрес Omron C-28 (2 шт.) на суму 4,8 тис. грн.

 

У 2019 році на фінансування лікарні за загальним фондом було витрачено 25191,1 тис.грн., в тому числі на оплату заробітної з нарахуваннями — 20655,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2034,4 тис.грн., оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 298,6 тис.грн., продуктів харчування — 200,1 тис.грн., пільгових пенсій — 48,5 тис.грн.,  інших поточних видатків — 1953,9 тис.грн. За медичні огляди, отримані, як плата за послуги, у 2019 році надійшло коштів у сумі 607,3 тис.грн. Профінансовані видатки по платних послугах склали 459,8 тис.грн., в тому числі на  на оплату заробітної плати з нарахуваннями — 241,2 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2,0 тис.грн., оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 5,1 тис.грн., інших поточних видатків — 211,5 тис.грн. Отримано благодійну допомогу в натуральній формі на суму 119,8 тис. грн., в тому числі ліки та витратні матеріали – 9,3 тис.грн., інші надходження – 99,4 тис. грн. За кошти від благодійної організації «Розвитку Сновської ЦРЛ» придбали мікроскоп бінокулярний за 11,3 тис. грн., за кошти бюджету розвитку міської ради придбали стаціонарний УЗД апарат на суму 394,0 тис. грн. За рахунок видатків (по дорученню виборців обласної ради) придбали електрокардіограф ЮКАРД з телеметричним модулем на суму 56,0 тис. грн.

 

За І півріччя 2020 року на фінансування лікарні було витрачено 11187,8 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції — 7011,7 тис.грн., надходжень від НСЗУ — 4476,1 тис.грн. На оплату заробітної плати з нарахуваннями було витрачено — 9256,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 1248,4 тис.грн., оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 65,5 тис.грн., продуктів харчування — 53,2 тис.грн., інших поточних видатків — 538,0 тис.грн., пільгових пенсій — 25,9 тис.грн. За медичні огляди, отримані як плата за послуги, у І півріччі 2020 року надійшло коштів у сумі 194,3 тис.грн. Профінансовані видатки по платних послугах за І півріччя 2020 року склали 209,2 тис.грн., в тому числі на оплату заробітної плати з нарахуваннями — 112,0 тис.грн., оплату медикаментів, перев’язувальних матеріалів та інших поточних видатків — 97,2 тис.грн. Введенням в Україні карантинних заходів було призупинено надання платних послуг, а тому не було отримано доходів від надання даних послуг відповідно до запланованих.

 

3.2. На сьогоднішній день КНП «Сновська центральна районна лікарня» має укладений договір з Національною службою здоров’я України № 0967-Е420-Р000 від 06 квітня 2020 року на загальну суму 19667,2 тис. грн.,  в тому числі на:

– хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах — 1263,4 тис. грн.,

– стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій — 14018,6 тис. грн.,

– амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу — 4329,7 тис. грн.,

– діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ – 55,5 тис. грн.

При формуванні фінансового плану лікарні планувалося, що реально оцінити спроможність лікарні буде можливо після впровадження оплати за пролікований випадок. Однак, карантинні заходи, введені на всій території України, внесли свої корективи. Так як фінансування проводиться за глобальною ставкою,  планові госпіталізації тривалий період часу не проводяться,  оцінити реальну спроможність лікарні в ринкових умовах, виявилося проблемним.

 

3.3. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування заходів, викладених у плані розвитку закладу

З метою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги в Сновській громаді затверджено «Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки» згідно якої в 2020 році буде виділено з місцевого бюджету 10589,95 тис. грн.

 

1 Назва заходу Придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого та твердого інвентарю.
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 3039,95 947,0 202,0 4188,95
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 3039,95 947,0 202,0 4188,95
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
2 Назва заходу Проведення поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Сновська ЦРЛ»
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 40,0 42,0 28,0 110,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 40,0 42,0 28,0 110,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
3 Назва заходу Придбання автотранспорту
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 1000,0 1000,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 1000,0 1000,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
4 Назва заходу Розвиток інформаційних технологій.

Офісна техніка.

  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 265,0 256,0 257,0 778,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 265,0 256,0 257,0 778,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
5 Назва заходу Кадрове забезпечення
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 10,0 20,0 20,0 50,0,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 10,0 20,0 20,0 50,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
6 Назва заходу Забезпечення харчування хворих, що лікуються в стаціонарних відділеннях
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 100,0 110,0 120,0 330,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 100,0 110,0 120,0 330,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
7 Назва заходу Забезпечення медичними препаратами декретованої групи населення (учасники АТО, ООС, УБД та ліквідатори ЧАЕС, внутрішньо переміщені особи).
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 35,0 35,0 35,0 105,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 35,0 35,0 35,0 105,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
8 Назва заходу Заробітна плата з нарахуванням, що не буде забезпечена Глобальним бюджетом НСЗУ
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 6950,0 8500,0 12000,0 27450,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 6950,0 8500,0 12000,0 27450,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
9 Назва заходу Придбання засобів індивідуального захисту медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим з підозрою на COVID-19 в умовах поширення коронавірусної хвороби.
  Період реалізації завдання 2020-2022 роки
  Орієнтовний обсяг фінансування заходу, тис. грн. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
  Всього 150,0 150,0
  у т. ч. оплата за програмою медичних гарантій        
        місцевий бюджет 150,0 150,0
        приватні інвестори        
        міжнародна допомога        
  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством        
  Інша інформація щодо заходу (за потреби)        
  Загальний обсяг фінансування по заходам 10589,95 9800,0,0 14537,0 13562,0

 

3.4. На жаль, на території району дуже складно залучити та спрямувати на фінансування лікарні недержавні інвестиції, спонсорські внески, інші джерела доходів достатні на покриття фінансових витрат КНП «Сновська центральна районна лікарня», які не покриває місцевий бюджет та доходи, отримані за договорами від НСЗУ, як оплата за надані послуги.

 

3.5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій:

Напрямок інвестування Проблема Заходи Очікувані результати
1. Капітальний ремонт Високий рівень зношеності  будівель, незадовільний технічний  стан інженерних комунікацій (електропостачання, водопостачання, каналізації) – Визначити пріоритети та сформувати план дій щодо капітального ремонту (реконструкції) будівель, окремих приміщень та інфраструктури

– Визначити джерела фінансування ремонтних робіт

Покращення  фізичного стану  будівель і споруд, та  його  підтримка на належному рівні.
2. Діагностичне обладнання Недостатня забезпеченість сучасним діагностичним обладнанням – Провести інвентаризацію наявного обладнання.

– Визначити та пріоритизувати потреби щодо забезпечення лікарні необхідним обладнанням і сервісною підтримкою.

– Розробити і затвердити план профілактичних оглядів та обслуговування діагностичного обладнання (сервісна підтримка, поточний ремонт, витратні матеріали)

– Ініціювати розробку і затвердження рішенням міської ради Програми, спрямованої на своєчасне забезпечення потреб лікарні в обладнанні.

Надання широкого спектру якісної вторинної медичної допомоги завдяки встановленню сучасного діагностичного, лікувального, лабораторного обладнання.

 

3.6. Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 29 серпня 2018 року № 492 «Про тарифи на платні послуги, що надаються КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області »   зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 19 вересня 2018 року за № 53/1226 встановлено тарифи на платні послуги по КНП «Сновська ЦРЛ».

На даний час розробляється нова модель переліку та тарифів на платні послуги, виходячи з витрат, які фактично несе лікарня на надання відповідної послуги. Також розширюється перелік платних послуг згідно постанови кабінету міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 (зі змінами).

 

3.7. Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об’єктів, з іншого боку, наявністю морально застарілого, низькоефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів у бюджетах усіх рівнів.

З метою заощадження електричної енергії розроблені наступні заходи:

3.7.1  забезпечити проведення енергоаудиту будівель і споруд

Термін: жовтень 2020 року

3.7.2 розробити план заходів щодо підвищення енергоефективності об’єктів з урахуванням висновків проведеного енергоаудиту

Термін: листопад 2020 року

3.7.3 визначити джерела фінансування і забезпечення реалізації плану заходів

Термін: листопад 2020 року

3.7.4 провести навчальні та просвітницькі заходи для персоналу і пацієнтів лікарні з питань енергозбереження та ощадливого споживання електричної, теплової енергії, води та інших ресурсів

Термін: постійно

3.7.5 обладнати інженерні системи будівель приладами обліку теплової енергії, холодної і гарячої води, сучасними лічильниками електроенергії

Термін: за наявності фінансування

3.7.6 виконати заміну чи утеплення вхідних дверей та вікон, інших технологічних конструкцій, оснастити вікна системами сонцезахисту (за необхідності)

Термін: жовтень 2020 року

3.7.7 здійснити модернізацію чи часткову заміну систем опалення будівель

Термін: за наявності фінансування

3.7.8 замінити лампи розжарювання на енергоощадні лампи (з урахуванням специфіки роботи медичного закладу)

Термін: листопад 2020 року

3.7.9 запровадити комплексний моніторинг енергоефективності

Термін: постійно

 

 1. Програма управління  якістю надання медичної допомоги.

 

4.1 КНП «Сновська ЦРЛ» отримало:

– безстрокову ліцензію на медичну практику відповідно до наказу МОЗ України № 1947 від 19.09.2019,

– акредитаційний сертифікат МЗ №0001021 (друга категорія).

Надання якісних медичних послуг в закладі здійснюється відповідно до нормативно-правової бази, клінічних протоколів.

Адміністрацією підприємства проводиться ряд заходів щодо контролю за якістю надання медичної допомоги. Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом зовнішніх та внутрішніх аудитів, періодичність і процедури якого регламентуються програмою аудиту. На виконання наказів МОЗ України від 28.09.2012 №752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги», від 05.06.2016 №69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги», ДОЗ ОДА від 19.07.2017 №791 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги ЛПЗ області» та з метою подальшого удосконалення забезпечення максимальної якості надання медичної допомоги (медичних послуг) пацієнтам та проведення аналізу роботи закладу, щодо якості надання медичних послуг виданий наказ по лікарні №2 від 03.01.2019 «Про удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги (медичних) послуг». Наказом затверджено Положення про систему контролю якості медичної допомоги (медичних послуг), оновлені критерії оцінки роботи лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, оновлені критерії оцінки карти стаціонарного хворого, оновлені критерії оцінки рівня якості лікування в стаціонарному відділенні.

В лікарні розроблені і застосовуються критерії якості медичної допомоги хворим. В їх склад входять наступні розділи:

А – Якість оформлення та ведення первинної медичної документації

Б – Діагностичний процес

В — Лікувальний процес

Г – Результат лікування

Регулярно, щоквартально проводиться оцінка якості медичної допомоги в лікарні з наступним ознайомленням з результатами оцінки медичного персоналу.

В цілому в КНП «Сновська ЦРЛ» контроль діяльності щодо якості медичної допомоги проводиться згідно розробленого «Положення про експертну оцінку якості медичної допомоги по лікарні», роз’яснень до критеріїв оцінки якості роботи, стандартів якості медичної допомоги та догляду за хворими на рівні лікаря, середнього медичного персоналу, аналізу діяльності стаціонару, аналізу виконання стандартів якості лікувально-діагностичного процесу, зокрема:

 1. Показники результативності, виконання обсягу робіт, що відповідають певній завантаженості на лікарську посаду (кількість пролікованих хворих)
 2. Адекватність, своєчасність і якість обстеження і лікування хворих
 3. Забезпечення безперервності догляду за хворим
 4. Забезпечення санітарно-гігієнічного та лікарсько-охоронного режиму
 5. Втілення нових методів діагностики та лікування в процесі реабілітації хворих
 6. Наявність обґрунтованих скарг
 7. Ефективність – досягнення запланованого результату
 8. Економічність – відповідність досягнутих результатів матеріальним затратам.

Відповідальними особами за управління і контроль якості лікувально-діагностичного процесу є:

– на першому рівні – головна медична сестра і керівники структурних підрозділів;

– на другому рівні – медичні статистики;

– на третьому рівні – експертна комісія, яку очолює завідувач відділення, провідні спеціалісти.

Розроблені і впроваджені стандарти якості обстеження і лікування по всіх основних нозологічних формах і оціночні таблиці щодо визначення показників якості лікування та рівня задоволеності пацієнта на кожного пролікованого хворого, в тому числі з урахуванням вимог ПМГ 2020.

Розроблені моделі кінцевих результатів для кожного підрозділу і для підприємства в цілому.

Визначені критерії оцінки роботи для кожної категорії працюючих.

Визначено обсяги і термін надходження статистичної інформації про діяльність закладу в цілому генеральному директору, завідуючому відділенням, що дає змогу проводити моніторинг і аналіз показників.

Завідуючий відділенням оцінює якість обстеження, лікування та задоволеності пацієнта за стандартами якості і виставляє оцінку в карті вибулого зі стаціонару кожного хворого, оцінює вибірково не менше 10% медичних карт для оцінки якості лікування на рівні завідуючого відділенням; крім того, проводиться регулярний опит і анкетування пацієнтів про задоволеність медичною допомогою в стаціонарі, аналіз скарг і звернень громадян.

Виявлені недоліки обговорюються на медичних радах, оперативних нарадах, доводяться до відома медичних працівників всього закладу.

За результатами оцінки якості лікувально-діагностичного процесу приймаються конкретні управлінські рішення, які втілюються у накази та розпорядження з персонально визначеними відповідальними і термінами виконання.

Контроль якості надання медичної допомоги проводиться у випадках смерті пацієнта, первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку, розбіжностей встановлених діагнозів, недотримання стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, що супроводжувались скаргами пацієнтів або близьких родичів.

Забезпечується щоквартальне проведення експертної роботи медичного персоналу відповідно до затверджених критеріїв.

 

Ідентифікація ризиків

Для документованого підтвердження дієвості СУЯ і оцінки якості наданих послуг, згідно затверджених процесів в лікарні передбачено здійснення оцінки ризиків.

Відповідальним за актуалізацію, внесення змін, доповнень до методики та ознайомлення з вимогами методик є медичний директор (представник керівництва).

Відповідальність за виконання вимог методики в структурному підрозділі несе керівник структурного підрозділу.

Ідентифікацію ризиків проводять власники процесів лікарні з подальшим наданням інформації завідувачу відділенням (представнику керівництва).

Завідувач відділення (представник керівництва) несе відповідальність за формування аналізу ризиків.

Внутрішні аудитори системи управління якості здійснюють аналіз та оцінку існуючих ризиків.

Процес ідентифікації ризиків є неперервним за своєю природою, тому нові ризики необхідно органічно включати в його перебіг.

Досліджені інструменти і техніки повинні лише сприяти процесу ідентифікації, однак працівники підприємства, задіяні в самому процесі, є найбільш важливим фактором його успішної реалізації.

План заходів

– Провести попередній аналіз існуючих елементів системи якості для визначення ступеня її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, систематизувати наявні документи, в т.ч. інструкції, протоколи, журнали тощо.

– Визначити структуру документації згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 та документи, які необхідно розробити (з адаптацією наявних документів).

– Оцінити вартість впровадження СУЯ, джерела фінансування та розробити план робіт.

– Провести внутрішні навчання керівників підрозділів та персоналу лікарні  вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.

– Провести навчання внутрішніх аудиторів на спеціалізованих курсах (не менше 2-х осіб).

 

4.2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги.

Для забезпечення високої якості обслуговування розроблені спеціальні стандарти (правила обслуговування), які створюють сприятливий психологічний клімат при спілкуванні з пацієнтами та є безумовними для виконання:

– Створити електронний сервіс, який спростить пацієнтам та іншим користувачам доступ до інформації про діяльність лікарні та надаванні послуги, надасть можливість дистанційної реєстрації на зручну годину та за кілька днів наперед, короткий час очікування на реєстрацію та прийом, інформування тощо.

– Можливість вибору лікаря та виклику його додому.

– Створити належні умови для відвідування всіх корпусів медичного закладу пацієнтами, в тому числі людьми з обмеженими можливостями у пересуванні (з особливими потребами).

– Забезпечити наявність інформаційних стендів, вказівників, схем розміщення відділень і кабінетів, актуальних графіків роботи та іншої інформації для відвідувачів – на території та у приміщеннях лікарні.

– Розробити та розмістити схему руху на території медичного закладу, місця для стоянок та інші логістичні сервіси, забезпечити підтримання інформації в актуальному стані.

– Запровадити постійно діючий зворотний зв’язок з пацієнтами через різні канали комунікацій (скриньки для відгуків і пропозицій, анонімні опитування, форми зворотного зв’язку на сайті лікарні та ін.).

– Створити високий рівень комфорту перебування для пацієнтів та відвідувачів, приязну атмосферу та чистоту у відділеннях медичного закладу.

 

4.3 У закладі діє «Програма профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції в КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки», погоджена та затверджена 02.01.2020 року, створено комісію з інфекційного контролю та наказом по КНП «Сновська ЦРЛ» № 11 від 02.01.2020 року затверджено план, який передбачає наступні заходи з профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій із зазначенням обчислювальних індикаторів у вигляді статистичної звітності структурних підрозділів:

І. Організаційно-методична робота

 1. Забезпечити повноцінну роботу комісії з інфекційного контролю в КНП «Сновська ЦРЛ».
 2. Впровадження програми інфекційного контролю у КНП «Сновська ЦРЛ» відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій.
 3. Оцінка ефективності проведених профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та медичного персоналу.
 4. Аналіз захворюваності пацієнтів на післяопераційні інфекції, спричинені мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів та розробка рекомендацій щодо оптимізації заходів з їх профілактики.
 5. Оцінка обґрунтованості та ефективності використання антимікробних препаратів та розробка рекомендацій щодо їх застосування.
 6. Забезпечити виконання медичним персоналом ЦРЛ наказу МОЗ України від 04.04.2012 року №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до антимікробних препаратів » та наказу МОЗ України від 04.04.2008 року №181 «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»
 7. Контроль за виконанням медперсоналом КНП «Сновська ЦРЛ» епідемічно-безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій згідно наказу МОЗ України від 01.06. 2013 року №460

«Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур»

 1. З метою визначення проявів епідемічного процесу, забезпечити розрахунок фонового рівня захворюваності у відділеннях хірургічного профілю КНП «Сновська ЦРЛ».
 2. Провести розрахунок потреби в дезінфекційних та антисептичних засобами, шляхом складання Санітарних паспортів відділень.
 3. Забезпечити активне виявлення, облік, реєстрацію кожного випадку ВЛІ та своєчасне оперативне інформування про них на відповідних рівнях.
 4. Проведення навчання і контролю рівня знань медичного персоналу щодо питань профілактики ВЛІ.
 5. Забезпечити проходження періодичних медичних оглядів працівниками відділень ЦРЛ згідно вимог розділу 14 наказу МОЗ України від 23.07.2002 року №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

 

ІІ. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів профілактики ВЛІ

 1. Проведення епідеміологічного спостереження за ВЛІ:

1.1. Визначення та реєстрація факторів ризику виникнення  ВЛІ

1.2. Визначення фонового рівня захворюваності на  ВЛІ

1.3. Аналіз епідемічної ситуації у відділеннях хірургічного профілю  ЦРЛ.

 1. У відділеннях хірургічного профілю проводити бактеріологічне дослідження будь-якого виділення з хірургічної рани підозрілої на наявність інфекції. Результат аналізувати на засіданнях КІК.
 2. Забезпечити призначення антибіотико-профілактики при проведенні оперативних втручань згідно «Клінічного протоколу антибіотико-профілактики в хірургічних, травматологічних та акушерсько-гінекологічних відділеннях», затвердженого наказом МОЗ України від 29.08.08 № 502
 3. Щорічно затверджувати перелік епідемічно значимих об’єктів внутрішнього середовища стаціонару, які підлягають постійному мікробіологічному дослідженню
 4. Здійснювати відомчий бактеріологічний контроль дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ. Розглядати на засіданні КІК дані мікробіологічного моніторингу.
 5. Проводити аналіз медичних карт хворих прооперованих в хірургічному, гінекологічному та інших відділеннях хірургічного профілю, з метою виявлення ІОХВ.
 6. Дотримуватись системи ізоляції хворих з проявами гнійної інфекції від інших хворих.
 7. Проводити контроль за:

8.1. Проведенням дезінфекції та перед стерилізаційного очищення медичного інструментарію.

8.2. Проведенням контролю якості перед стерилізаційного очищення і контролю якості процесу стерилізації в ЦСВ та облік стерилізації.

8.3. Організацією та проведенням очищення та дезінфекції поверхонь при проведенні поточних та генеральних прибирань відповідно до графіка. Ведення журналів обліку поточних та генеральних прибирань та обліку роботи бактерицидних опромінювачів.

8.4. Дотриманням медперсоналом ЦРЛ вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

 1. Проводити збір, зберігання, утилізацію використаних витратних матеріалів, біологічних відходів згідно чинним нормативним актам.

 

ІІІ. Навчання і  контроль знань медичного персоналу  з питань профілактики ВЛІ

 1. Проводити диференційований залік перевірки знань медперсоналу з питань інфекційного контролю та профілактики ВЛІ.
 2. Проводити науково-практичні конференції та семінари з питань інфекційного контролю, інфекційної безпеки та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекції в ЛПЗ.
 3. Проводити практичні заняття з медперсоналом на робочих місцях з відпрацюванням техніки виконання:

3.1. Гігієнічної та хірургічної обробки рук медперсоналу

3.2. Підготовки хворого до операції

3.3. Накриття стерильного столу

3.4. Одягання стерильного халата і рукавичок операційною медсестрою на себе і на хірурга

3.5. Правила забору крові у пацієнта для біохімічних досліджень та транспортування у лабораторію

3.6. Алгоритми проведення внутрішньом’язових, підшкірних та внутрішньовенних ін’єкцій, заповнення та підключення системи для внутрішньовенно-краплинного введення лікарських засобів.

3.7. Алгоритми постановки клізм, катетеризації сечового міхура, постановки назогастрального зонду.

Правила дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичного інструментарію.

Правила постановки азопірамової проби для проведення гемотесту на якість передстерилізаційної очистки.

 1. Проведення санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів щодо профілактики ВЛІ.

 

 1. Заходи щодо профілактики ВЛІ у медичного персоналу
 2. При прийомі на роботу інформувати медичний персонал про фактори ризику при виконанні своїх професійних обов’язків
 3. Проводити з медперсоналом інструктаж з питань профілактики ВЛІ та безпеки праці.
 4. Проводити планове обстеження медперсоналу на наявність HbsAg
 5. Проводити щеплення медперсоналу проти гепатиту В.
 6. Проводити планове обстеження медпрацівників відділень хірургічного профілю на бактеріоносійство патогенного стафілококу
 7. Проводити планове обстеження медичних працівників соматичних відділень та пара клінічних служб на бактеріоносійство патогенного стафілококу
 8. Кожного пацієнта, незалежно від діагнозу, розглядати як потенційне джерело збудників інфекцій, в тому числі що передаються через кров.
 9. Використовувати універсальні методи професійної профілактики інфекцій, що передаються через кров, при проведенні інвазивних процедур згідно наказу МОЗ України №955 від 05.11.2013 року «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків».

8.1. Використовувати індивідуальні засоби захисту (халати, шапочки, гумові рукавички, маски, окуляри, або захисні екрани, взуття, що піддається дезінфекції) під час проведення усіх медичних маніпуляцій, які пов’язані з контактом з кров’ю або іншими біологічними рідинами пацієнтів.

8.2. Дотримуватись правил безпеки та порядку проведення дезінфекції, перед стерилізаційної очистки та стерилізації медичного інструментарію згідно наказу МОЗ України №552 від11.08.2014 року «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, перед стерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

8.3. Дотримуватись правил безпеки та охорони праці при збиранні, сортуванні, маркуванні, знезараженні, транспортуванні, утилізації та захороненні відходів згідно наказу МОЗ України №325 від 08.06.2015 року «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами.

8.4. Дотримуватись правил і техніки  гігієнічної та хірургічної обробки рук, згідно наказу №798 від 21.09.2010 року «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».

8.5. Дотримуватись правил поводження із медичними виробами одноразового застосування із пластичних мас згідно наказу МОЗ України №223 від 22.10.1993 року «Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас».

8.6. Забезпечення функціонування системи знезараження обладнання медичного призначення згідно наказу МОЗ України №221 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури».

8.7 Медичному персоналу  виконувати свої обов’язки тільки спеціальному медичному одязі та взутті, що піддається дезінфекції.

8.8 Зниження ризику виникнення та розповсюдження внутрішньо-лікарняних інфекцій за рахунок удосконалення організації білизняного режиму і впровадження сучасних технологій обробки текстильних матеріалів згідно наказу МОЗ України №293 від 30.04.2014 року «Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я».

8.9 Проведення протипедикульозних заходів у відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ» згідно наказу МОЗ України №38 від 28.03.1994 року «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом».

 1. Будь-яке ушкодження шкіри, слизових оболонок медперсоналу, потрапляння на них біосубстратів пацієнтів кваліфікувати, як можливий контакт з матеріалом, який містить небезпечний агент.
 2. У випадку професійної аварії, яка мала місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим або біоматеріалом від ВІЛ-інфікованого, проводити екстрену післяконтактну профілактику згідно наказу МОЗ України №955 від 05.11.2013 року «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків».
 3. У всіх відділеннях ЦРЛ вести форму облікової звітності №108-о «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом», затверджену наказом МОЗ України №148 від17.03.2015 року.
 4. Забезпечити проходження періодичних медичних оглядів працівниками відділень ЦРЛ згідно вимог розділу 14 наказу МОЗ України від 23.07.2002 року № 280 (зі змінами та доповненнями)

 

 1. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази
 2. Забезпечити відділення ЦРЛ дезінфекційними і антисептичними засобами, зареєстрованих в Україні та їх застосування згідно з методичними вказівками (регламентами), затвердженими МОЗ України; дотримання вимог щодо зберігання деззасобів, ведення їх обліку та приготування робочих розчинів дезінфектантів.
 3. Забезпечити операційні, перев’язочні стерильними наборами інструментарію, перев’язочного матеріалу, гумовими рукавичками, одноразових стерильних комплектів одягу членів хірургічної бригади та іншими виробами медичного призначення.
 4. Обладнати в операційних, перев’язочних, маніпуляційних та інших режимних кабінетах лікарні місця для проведення гігієнічної та хірургічної обробки рук (рідким милом, антисептиком, одноразовими рушниками, диспансерами для рушників, диспансерами для антисептиків та мила).
 5. Укомплектувати згідно наказу МОЗ України №38 у лікарні викладки для огляду на педикульоз та проведення протипедикульозних обробок.
 6. Виділити приміщення для збору і сортування використаної лікарняної білизни, забезпечити їх гумовими (поліетиленовими) мішками для білизни та захисним одягом, гумовими фартухами, рукавичками, шапочками, масками, взуттям для сортування білизни
 7. Забезпечити ЦРЛ на 100% обладнанням для здійсненням дезінфекції (комплекти для прибирання, ємкості для проведення дезінфекції, бактерицидні опромінювачі та ін.)
 8. Забезпечити відділення контейнерами для збирання відходів категорії А, В, С та обладнати окреме приміщення для зберігання та поводження з відходами. Забезпечити лікарню установкою для знезараження відходів категорії В(автоклавом).
 9. Забезпечити медичних працівників ЦРЛ засобами індивідуального захисту.
 10. Забезпечити ЦРЛ обладнанням для стерилізації та засобами для контролю стерилізації.

 

 1. Інші заходи для реалізації плану розвитку

 

Зусилля    КНП «Сновська ЦРЛ» будуть  спрямовані на реалізацію заходів, визначених  Законами   України,  Указами  і   розпорядженнями       Президента   України,     Постановами    Кабінету    Міністрів    України, наказами   МОЗ, УОЗ  та  розпорядженнями   ОДА за наступними напрямками:

 • забезпечення доступності та необхідних обсягів спеціалізованої медичної допомоги, організація виконання заходів діючих медичних програм, спрямованих на профілактику і лікування хвороб із використанням сучасних методів і технологій;
 • розвиток матеріально-технічної бази відділень лікарні, впровадження енергозберігаючих технологій;
 • удосконалення процесу   управління   на   основі   подальшого   розвитку  інформаційних  технологій;
 • удосконалення кадрової   політики   –   планування   потреби   та  професійної  підготовки медичних   та   управлінських   кадрів;
 • оптимізація ліжкового  фонду  лікарні  та приведення його у відповідність до потреб населення в стаціонарній спеціалізованій медичній допомозі;
 • проведення дієвого контролю за якістю лікувально-профілактичної допомоги населенню відповідно до протоколів, нормативів та стандартів, затверджених МОЗ України;
 • залучення додаткових   джерел  фінансування  та  інвестицій;
 • розвиток ринку    медичних   послуг,  адаптація   до   ринкових   умов   функціонування;
 • удосконалення системи інформаційного забезпечення;
 • пропаганда здорового   способу   життя,   підвищення   медико-освітнього   рівня  населення  району  щодо  запобігання   захворюваності, залучення  населення  до збереження та зміцнення   власного   здоров’я.

 

Генеральний директор

КНП «Сновська ЦРЛ»                                                               М. КУЦЕНКО