» » » Протоколи засідань постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за 2019 рік

Протоколи засідань постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за 2019 рік

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 25

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

27 грудня 2019  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про перенесення залишків коштів міського бюджету.
 2. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 3. Про інші питання порядку денного 43-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про перенесення залишків коштів міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що при об’єднанні сільських рад в Сновську ОТГ на рахунках сільських рад залишилися кошти від надходжень по транспортному податку. Озвучила суму. Повідомила, що дані кошти не були використані, тому пропонується дані кошти перенести на доходи загального фонду по іншим надходженням.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 43-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що відповідно до п. 7 ч. 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на сесії пропонується затвердити план роботи Сновської міської ради. Зупинилась на розділах плану роботи та надала роз’яснення.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Заступник голови постійної комісії                             В.МАТВІЄНКО
Секретар постійної комісії Т.БУЛДЕНКО

 

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 24

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 26 грудня 2019  року                                  м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.
 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила прсутніх з Розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 23.12.2019   № 754 «Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції». Ознайомила присутніх з додатком до Розпорядження (додається). Довела до відома щодо необхідності внесення змін до загального фонду міського бюджету, а саме: збільшити дохідну та видаткову частини загального фонду міського бюджету на суму 213 400 грн. Ознайомила з  проектом розпорядження міського голови.

Вирішили: затвердити висновок комісії (додається), рекомендувати міському голові підготувати відповідне розпорядження.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Висновок комісії додається.

Голова постійної комісії                            О.КИРИЛЮК
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 23

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 21 грудня 2019  року                                                  м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання:Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.
 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка повідомила щодо надходження інформації від  Департаменту фінансів Чернігівської ОДА що розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019   № 1112-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році». Довела до відома, що згідно до цього розпорядження  області виділено додатковий обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.12.2019 № 745 розподілений між місцевими бюджетами на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я. Ознайомила присутніх з помісячним розписом зазначеної субвенції на 2019 рік (додається). Довела до відома щодо необхідності внесення змін до загального фонду міського бюджету, а саме: збільшити дохідну та видаткову частини загального фонду міського бюджету на суму 166 800 грн. Ознайомила з  проектом розпорядження міського голови.

Вирішили: затвердити висновок комісії (додається), рекомендувати міському голові підготувати відповідне розпорядження.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

Висновок комісії додається.

Голова постійної комісії                            О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 22

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 20 грудня 2019  року                                      м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

1.Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 19 грудня 2019 року «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» (додається). Ознайомила з додатком до Розпорядження. Довела до відома щодо необхідності внесення змін до загального фонду міського бюджету, а саме: збільшити дохідну та видаткову частини загального фонду міського бюджету на суму 2 147 800 грн. Ознайомила з  проектом розпорядження міського голови.

Вирішили: затвердити висновок комісії (додається), рекомендувати міському голові підготувати відповідне розпорядження.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Висновок комісії додається.

 Голова постійної комісії                             

 О.КИРИЛЮК

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 21

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

  17 грудня 2019  року                                        м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Булденко Т.А.

Секретар засідання: Смоляк В.М.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми з благоустрою Сновської міської ради на 2020 рік.
 2. Про затвердження Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2020 рік.
 3. Про затвердження Програми із забезпечення  безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік.
 4. Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.
 5. Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2020 рік.
 6. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік.
 7. Про внесення змін до Положення та Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки».
 8. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.
 9. Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
 10. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 11. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 27.06.2019 року № 7-36/VII «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році».
 12. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 13. Про інші питання порядку денного 42-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови та заступника голови постійної комісії його обов’язки виконує секретар комісії. Отже, сьогодні головою засідання є секретар комісії Булденко Т.А. Пропонується з числа присутніх депутатів обрати секретаря засідання.

Вирішили: обрати секретарем засідання  Смоляка В.М.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми з благоустрою Сновської міської ради на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що дана Програма приймається щорічно з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади. Ознайомила з обсягами бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми.

Відбулося обговорення основних заходів Програми та запланованого фінансування.

Вирішили: затвердити Програму з благоустрою Сновської міської ради на 2020 рік та обсяги бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми з благоустрою Сновської міської ради на І-ІV квартал 2020 року, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що дана Програма приймається щорічно з метою надання підтримки 8 державній пожежно-рятувальній частині м. Сновськ, підвищення рівня оперативної готовності щодо гасіння пожеж та здатності до проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. Ознайомила з орієнтовними обсягами фінансування по даній Програмі.

Вирішили: затвердити Програму покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою матеріально-фінансової підтримки соціально незахищених сімей (діти, які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах) та сімей військовослужбовців Сновського району, мобілізованих до лав Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в зоні проведення операції об’єднаних сил пропонується затвердити дану Програму. Довела до відома депутатів, що дана Програма приймається щорічно. Зупинилась на загальному обсязі фінансування.

Виступили: Булденко Т.А., депутат міської ради, яка зауважила на необхідності погодження підвищення цін на сніданки з батьками.

Відбулось обговорення цін на харчування.

Вирішили: затвердити Програму  із забезпечення  безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що Програма приймається з метою підвищення соціального захисту медичних працівників та заохочення їх до праці в громаді. Довела до відома, що пропонується встановити додаткову  заохочувальну   надбавку у в розмірі 30% посадового окладу  щомісячно протягом першого року роботи молодим  лікарям, які прийшли  працювати в КНП «Сновська ЦРЛ», а також відшкодовувати вартість комунальних послуг (щомісячно по 1 тис. грн.) протягом першого року роботи молодим  лікарям.

Вирішили: затвердити Програму  місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що дана Програма приймається щорічно з метою максимального залучення безробітних та інших категорій осіб Сновської ОТГ до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми населених пунктів громади у благоустрої, прибиранні та утриманні в належному санітарному стані їх територій. Доповіла по загальному обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

Вирішили: затвердити Програму  організації та проведення громадських робіт на 2020 рік,

погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що дана Програма приймається щорічно з метою покращення матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Сновського району, підтримки місцевих загонів територіальної оборони, підрозділів Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району. Довела до відома щодо орієнтовних обсягів фінансування даної Програми.

Вирішили: затвердити Програму  покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Положення та Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про необхідність внесення технічних правок до Положення та Цільової програми. Довела до відома, що зміни стосуються термінів подання заявок та проведення голосування Громадського бюджетування, а також збільшення розміру загальної суми Громадського бюджету до 350 тис. грн. на 2020 рік.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що пропонується внести зміни  до Програми у зв’язку з неспроможністю  КНП «Сновський центр ПМД» утримувати  фельдшерські пункти по селам. Довела до відома, що необхідно збільшити обсяги фінансування по Програмі на підтримку сільської медицини – 520 тис. грн. на 2020 рік.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка охарактеризувала бюджет Сновської ОТГ на 2020 рік, зупинилась на доходах і видатках плану бюджету на 2020 рік (пояснююча додається).

Виступили: Кузьменко О.В., депутат міської ради, який зауважив на необхідності роз’яснення по додатку №2 до проекту рішення.

Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, надала роз’яснення.
Булденко Т.А., депутат міської ради, яка підняла питання щодо виділення коштів на проходження медичних оглядів працівниками закладів освіти.

Медведьов О.О., міський голова, довів до відома, що дане питання розглядається та буде вирішено в найближчий час.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що на  виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня  2019 р. № 1192-р „Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500” необхідно внести зміни до переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ознайомила присутніх з Переліком.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 27.06.2019 року № 7-36/VII «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що у зв’язку з завершенням робіт, які виконувалися у 2019 році та економією коштів міського бюджету по об’єкту: «Реконструкція їдальні Сновської гімназії» необхідно внести зміни до рішення Сновської міської ради від 27.06.2019 року № 7-36/VII „Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році”. Ознайомила присутніх зі змінами.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 13. Про інші питання порядку денного 42-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

Секретар постійної комісії                           

 

Т.БУЛДЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Член постійної комісії                                                                                      В.СМОЛЯК
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

            

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 20

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

  16 грудня 2019  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання:     Булденко Т.А.

Секретар засідання: Смоляк В.М.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови та заступника голови постійної комісії його обов’язки виконує секретар комісії. Отже, сьогодні головою засідання є секретар комісії            Булденко Т.А. Пропонується з числа присутніх депутатів обрати секретаря засідання.

Вирішили: обрати секретарем засідання  Смоляка В.М.

Голосували:

за:  3 (Булденко Т.А., Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі змінами до загального та спеціального фонду міського бюджету, доповівши по проекту рішення, який планується винести на засідання виконавчого комітету міської ради.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на засідання виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

 

Секретар постійної комісії                           

 

Т.БУЛДЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Член постійної комісії                                                                                      В.СМОЛЯК
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 19

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

10 грудня 2019  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Матвієнко В.І.) 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу.

Голова засідання:     Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А. 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.
 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі спільним розпорядженням голів Чернігівської обласної державної адміністрації та обласної ради від  26.11.2019 року №111 ,,Про розподіл субвенції” та з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.12.2019 року №703 ,,Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції” (додаються). Довела до відома щодо необхідності внесення змін до загального фонду міського бюджету відповідно до наданих документів.

Вирішили: затвердити висновок комісії (додається), рекомендувати міському голові підготувати відповідне розпорядження.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Висновок комісії додається.

  Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 18

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

29 листопада 2019  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.) 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. –  начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А. 

Порядок денний: 

 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.
 1. Про внесення змін до загального фонду міського бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила щодо спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та обласної ради від  26.11.2019 року №112 ,,Про виділення коштів” (додається). Довела до відома щодо необхідності внесення змін до загального фонду міського бюджету у зв’язку з тим, що депутат обласної ради Вдовенко І.С. виділив кошти для Центру дитячо-юнацької творчості Сновської міської ради на придбання подарунків дітям з інвалідністю.

Вирішили: затвердити висновок комісії (додається), рекомендувати міському голові підготувати відповідне розпорядження.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Висновок  комісії додається.

  Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 17

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

25 листопада 2019  року                                                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.) 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гукун Г.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А. 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми  «Безпечне місто та профілактика правопорушень  на 2020  рік».
 2. Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік».
 3. Про затвердження Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік.
 4. Про затвердження Програми медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік.
 5. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Сновського району на 2020 рік.
 6. Про затвердження Положення про цільовий фонд Сновської міської ради.
 7. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 8. Про затвердження проектної документації.
 9. Про надання дозволу на виготовлення проектної документації.
 10. Про перерахування коштів до статутного капіталу КНП «Сновський ЦПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 11. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 27.06.2019 року № 7-36/VII «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році».
 12. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 13. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 14. Про розгляд листа Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.
 15. Про інші питання порядку денного 41-ї сесії.

 

 1. Про затвердження Програми «Безпечне місто та профілактика правопорушень  на 2020  рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що з метою забезпечення особистої безпеки громадян, протидії злочинності, створення організаційно-правових передумов для запобігання та розкриття злочинів, зміцнення законності та правопорядку в місті, усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини пропонується затвердити Програму. Ознайомила із фінансовими витратами по Програмі.

Вирішили: затвердити Програму  «Безпечне місто та профілактика правопорушень  на 2020  рік», погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян пропонується відшкодувати компенсаційні виплати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом. Ознайомила з Програмою та обсягами фінансування.

Вирішили: затвердити Програму  «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік», погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила що з метою надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей медичних, психологічних, соціальних послуг та забезпечення потреб у медичному обслуговуванні пропонується затвердити дану Програму. Зупинилася на головних розділах Програми та обсягах фінансування.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який запропонував збільшити суму фінансування з 15 тис. грн. до 25 тис. грн.

Вирішили: внести зміни до проекту рішення (до тексту Програми) а саме: збільшити заплановані обсяги фінансування  – 25 тис. грн.

За це голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

Вирішили: затвердити Програму  щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії (із сумою фінансування 25 тис. грн.).

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою збереження та відновлення здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також підтримки показників стану здоров’я постраждалих, попередження та зниження рівня їх захворюваності шляхом включення додаткових конкретних заходів з фінансової підтримки громадян при їх стаціонарному лікуванні в Сновській ЦРЛ та забезпеченню життєво необхідними вартісними медичними препаратами пропонується  затвердити дану Програму. Повідомила, що фінансове забезпечення Програми буде здійснюватись в межах видатків при прийнятті бюджету на 2020 рік.

Вирішили: затвердити Програму  медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Сновського району на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про подання Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо необхідності розвитку та удосконалення  надання правової допомоги населенню району, а також забезпечення права громадян на її отримання. Ознайомила присутніх з Програмою. Довела до відома, що на виконання заходів Програми кошти будуть передбачатись при формуванні міського бюджету на 2020 рік.

Вирішили: затвердити Програму  надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновського району на 2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Положення про цільовий фонд Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади пропонується утворити «Цільовий фонд». Зупинилася на головних розділах Положення про цільовий фонд.

Вирішили: затвердити Положення про цільовий фонд Сновської міської ради, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком  та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження проектної документації.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила щодо необхідності внесення редакційних уточнень до назви проекту, а також затвердити відкориговані кошторисні документації по проектах 2018 року.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про надання дозволу на виготовлення проектної документації.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що у зв’язку з необхідністю заміни вікон в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба» пропонується надати дозвіл Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради на виготовлення проектної документації робочого проекту.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про перерахування коштів до статутного капіталу КНП «Сновський ЦПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила про клопотання КНП «Сновського центру ПМД» щодо необхідності перерахування коштів до статутного капіталу КНП «Сновський ЦПМД» в сумі 1 тис. грн..

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 27.06.2019 року № 7-36/VII «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що з метою ефективного використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад пропонується внести зміни до рішення міської ради від 27.06.2019р. Ознайомила зі змінами, наголосивши на тому, що сума фінансування по проектах  не змінюється.

Вирішили: затвердити перелік об’єктів та  розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та коштів міського бюджету, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що у зв’язку з виробничою необхідністю пропонується внести зміни по коригуванню назв проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ознайомила присутніх з Переліком проектів в новій редакції.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила, що змін до дохідної частини  бюджету не вносилось. Довела до відома, що зміни до видаткової частини бюджету здійснені за рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду бюджету, зменшення коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду та збільшення видатків загального фонду внаслідок економії коштів по фінансуванню об’єктів бюджету розвитку та за пропозиціями головних розпорядників коштів у зв’язку з виробничою необхідністю.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про розгляд листа Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з листом Департаменту екології та природніх ресурсів Чернігівської ОДА щодо необхідності планування фінансування місцевих бюджетів для здійснення у 2020 році природоохоронного заходу «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів та непридатних хімічних засобів захисту рослин» за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» та у подальшому забезпечення проведення відповідних природоохоронних заходів на підпорядкованій території.

Вирішили: прийняти інформацію до відома, відділу житлово-комунального господарства та транспорту вивчити дане питання та у разі необхідності запланувати фінансування.

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 41-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

   

Голова постійної комісії                           

 

О.КИРИЛЮК

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 16

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

5 листопада 2019  року                                                                                                м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу.

Голова засідання:     Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.
 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка повідомила про перерозподіл асигнувань, передбачених в плані використання бюджетних коштів на утримання центральної районної лікарні за рахунок власних коштів міського бюджету, а також щодо виробничої необхідності здійснити перерозподіл коштів на виконання заходів «Програми організації та проведення  громадських робіт на 2019 рік».

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

 Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 15

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 25 жовтня 2019  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.) 

В роботі комісії приймали участь:

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний: 

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року.
 2. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,, Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 3. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 4. Про розгляд листа КУ «Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих».
 5. Про інші питання порядку денного 40-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І. 

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка зачитала присутнім звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року, детально зупинившись на доходній та видатковій частинах.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,, Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка повідомила, що з метою ефективного використання коштів міського бюджету по фінансуванню проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, що утворився станом на 1 січня 2019 року та коштів міського бюджету по об’єктах та заходах, реалізація яких розпочалася у 2018 році, пропонуються внести зміни до переліку об’єктів, що планується фінансувати у 2019 році. Ознайомила присутніх зі змінами, детально зупинившись на додатку до рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Виступили: Смоляк В.М., депутат міської ради, який запропонував підготувати звернення до директора ГО “СНОВСЬКА МО ВФСТ “КОЛОС” щодо підготовки фінансового звіту по надходженням та видаткам ГО “СНОВСЬКА МО ВФСТ “КОЛОС” за 2019 рік для ознайомлення депутатами на наступному засіданні комісії.

Депутати підтримали дану пропозицію.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа КУ «Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала листа від КУ «Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих» щодо можливості співфінансування обсягів робіт з реконструкції приміщень комунальної установи.

Вирішили: відмовити у зв’язку з недостатністю коштів в міському бюджеті.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 40-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Заступник голови постійної комісії                             

 В.МАТВІЄНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 14

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 26 вересня 2019  року                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 

 1. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки.
 2. Про внесення змін до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.08.2019р. № ­­­­­3-38/VII „Про визначення проектів-переможців Громадського бюджету 2019 року та подальше їх фінансування”.
 5. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 6. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 7. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 8. Про інші питання порядку денного 39-ї сесії.

 

 1. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку зі збільшенням кількості звернень мешканців населених пунктів Сновської міської ради, які потребують надання матеріальної допомоги за рахунок міського бюджету, за рекомендацією виконавчого комітету міської ради пропонується збільшити фінансове забезпечення даної Програми.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо необхідності збільшення фінансового забезпечення Програми з 200 тис. грн. до 400 тис. грн. щорічно.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з розподілом коштів на виконання депутатських повноважень відповідно до поданих заяв.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.08.2019р. № ­­­­­3-38/VII „Про визначення проектів-переможців Громадського бюджету 2019 року та подальше їх фінансування”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка повідомила, що з метою освоєння коштів міського бюджету в повному обсязі пропонується внести технічні зміни до рішення. Детально зупинилась на змінах, акцентуючи увагу на тому, що не змінюється ані об’єм фінансування, ані напрямок використання коштів громадського бюджету.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка повідомила, що з метою ефективного використання коштів міського бюджету по фінансуванню проектів за  рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій пропонується внести зміни до назв об’єктів і заходів. Ознайомила з додатком до рішення, зачитавши зміни.

Вирішили: затвердити перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка повідомила, що з метою ефективного використання коштів міського бюджету по фінансуванню проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, що утворився станом на 1 січня 2019 року та коштів міського бюджету по об’єктах та заходах, реалізація яких розпочалася у 2018 році, пропонуються внести зміни до переліку об’єктів, що планується фінансувати у 2019 році. Ознайомила присутніх зі змінами, детально зупинившись на кожній з них.

Вирішили: затвердити в новій редакції перелік об’єктів, що планується фінансувати у 2019 році за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, що утворився станом на 1 січня 2019 року та коштів міського бюджету по об’єктах та заходах, реалізація яких розпочалася у 2018 році, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 39-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 13

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

7 вересня 2019  року                                                                         м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання:     Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.
 1. Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка довела до відома щодо розподілу іншої субвенції з обласного бюджету, а також повідомила про виробничу необхідність здійснити перерозподіл коштів по міській раді на фінансування проекту переможця Громадського бюджету – Стела «Захисникам України».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

   Голова постійної комісії                              О.КИРИЛЮК
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 12

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 27 серпня 2019  року                                                            м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гукун Г.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2019-2020 роки.
 2. Про визначення проектів-переможців Громадського бюджету 2019 року та подальше їх фінансування.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 5. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019-2020 роках.
 6. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Сновської міської ради.
 7. Про надання КП «Сновська ЖЕД» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
 8. Про розгляд листа Сновського районного сектору УДМС.
 9. Про інші питання порядку денного 38-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з основними розділами Програми, а також з загальним обсягом  фінансових ресурсів.

Вирішили: затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2019-2020 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про визначення проектів-переможців Громадського бюджету 2019 року та подальше їх фінансування.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка ознайомила присутніх з переможцями Громадського бюджету у 2019 році, зачитала перелік проектів-переможців. Детально зупинилась на розпорядниках коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла про звернення депутатів щодо виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А.,  Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019-2020 роках.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою здійснення ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади до продажу, а також забезпечення надходження коштів до міського бюджету пропонується внести до переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади,  що підлягають приватизації у 2019-2020 роках, демонтований пам’ятник В.І.Леніну.

Вирішили: затвердити Перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019-2020 роках, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Сновської міської ради.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 р. № 196 пропонується встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується проектною організацією при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Сновської міської ради у розмірі            8527 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві. Ознайомила присутніх з розрахунком розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвестиційної кошторисної документації.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про надання КП «Сновська ЖЕД» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до бюджету КП «Сновська ЖЕД» просить дозволу на отримання кредитного ліміту. Зупинилась на умовах надання кредитного ліміту ПАТ КБ «Приватбанк».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про розгляд листа Сновського районного сектору УДМС.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів з листом Сновського РС УДМС щодо виділення коштів на розвиток Сновського районного сектору (лист додається).

Відбулося обговорення листа депутатами.

Вирішили: відмовити у зв’язку з недостатністю коштів в міському бюджеті.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 38-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Заступник голови постійної комісії                             В.МАТВІЄНКО
Секретар постійної комісії                                                                                      Т.БУЛДЕНКО

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 11

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 19 липня 2019  року                                                                              м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми «Обдарованість Сновщини» на 2019 -2021 роки.
 2. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки.
 3. Про внесення змін до Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2019 рік.
 4. Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи в Сновській міській раді.
 5. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року.
 7. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 8. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 9. Про інші питання порядку денного 37-ї сесії.
 10. Про розгляд листа Асоціації міст України.
 11. Різне.

 

 1. Про затвердження Програми «Обдарованість Сновщини» на 2019 -2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою системної підтримки талановитих та обдарованих дітей, формуванні системи виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді, надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості пропонується затвердити Програму «Обдарованість Сновщини» на 2019 – 2021 роки. Ознайомила з Програмою, зупинившись на головних розділах.

Вирішили: затвердити Програму «Обдарованість Сновщини» на 2019 – 2021 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що, розглянувши рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13 червня 2019 року №70 «Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки», пропонується внести зміни до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки. Озвучила зміни та надала роз’яснення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2019 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про клопотання начальника 8 державної пожежно-рятувальної частини (м. Сновськ) Р. Силенка внести зміни до Програми у зв’язку з необхідністю збільшення загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  з 70 тис. грн. до 80 тис. грн.,  а також передбачити Програмою придбання мотопомпи.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи в Сновській міській раді.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила з метою запровадження єдиного порядку ведення договірної роботи у Сновській  міській раді, впорядкування договірної роботи, врегулювання відносин, пов’язаних з організацією договірно-правового забезпечення, визначення процедури укладення, реєстрації, зберігання та ведення обліку договорів, що укладаються від імені Сновської  міської ради, пропонується затвердити Положення про порядок ведення договірної роботи  у Сновській  міській раді. Ознайомила з Положенням, зупинилась на головних розділах.

Вирішили: затвердити Положення про порядок ведення договірної роботи у Сновській  міській раді, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома про звернення депутата Смоляка В.М. щодо виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року.

Слухали: Савченко Л.Г.,  начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі звітом про виконання міського бюджету за  І півріччя 2019 року, детально зупинившись на доходній та видатковій частинах.

Вирішили: затвердити звіт про виконання міського бюджету за  І півріччя 2019 року, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх із запропонованими змінами до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”. Детально зупинилася на переліку об’єктів та заходів відповідно до додатку.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 37-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа Асоціації міст України.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала листа від Асоціації міст України щодо сприяння поширенню ініціативи «Bus of Heroes» по всій Україні (лист додається).

Вирішили: прийняти інформацію до відома, відмовити у фінансовій підтримці проекту у зв’язку з недостатнім забезпеченням міського бюджету.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Різне.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який доповів про розроблення генерального плану міста Сновськ та ознайомив присутніх з його Проектом.

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Голова постійної комісії                                      О.КИРИЛЮК

 Секретар постійної комісії                                    Т.БУЛДЕНКО

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 10

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 04 липня 2019  року                                                                               м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до спеціального фонду бюджету».
 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до спеціального фонду бюджету».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що у зв’язку з виробничою необхідністю потрібно здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень спеціального фонду. Ознайомила присутніх з додатком.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

  

Голова постійної комісії                                          О.КИРИЛЮК

Секретар постійної комісії                                             Т.БУЛДЕНКО

             

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 9

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку

 

 

26 червня 2019  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Булденко Т.А., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Смоляк В.М.

 Порядок денний:

 1. Про погодження місцевих податків та зборів на 2020 рік.
 2. Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році.
 3. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 5. Про інші питання порядку денного 36-ї сесії.

 Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності секретаря постійної комісії його пропонується обрати з присутніх. Вирішили: обрати секретарем засідання Смоляка В.М.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження місцевих податків та зборів на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що на минулій сесії міської ради були погоджені проекти рішень про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік («Про встановлення  єдиного податку на території Сновської  міської ради на 2020 рік»; «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2020 рік»; «Про встановлення транспортного податку  на території Сновської  міської ради на 2020 рік»; «Про встановлення  туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2020 рік»; «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської  міської ради на 2020 рік»; «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»). Дані проекти рішень були попередньо погоджені та рекомендовані до затвердження всіма (п’ятьма) депутатськими комісіями, головами депутатських фракцій та постійних комісій. Були оприлюднені згідно чинного законодавства.

Чи є необхідність ще раз повторно розглядати дані питання?

В результаті обговорення вирішили не розглядати повторно всі питання, а зупинитися на встановленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме, на запропонованих змінах.

Виступили: Матвієнко В.І., депутат міської ради, який запропонував зменшити ставку податку на нерухоме майно для будівель торгівлі для фізичних осіб: класифікатор 1230.1 (торгові центри, універмаги, магазини), для фізичних осіб залишивши на рівні минулого року, 05% (замість 0,6%) – для першої зони та 0,25 (замість 0,3%) для другої зони.

Самойлова Н.В., секретар ради, яка запропонувала за зверненням голови райспоживспілки Чибіс Н.М. внести зміни, а саме: класифікатор 1211.5 (ресторани та бари), для юридичних осіб залишити на рівні минулого року, 05% (замість 0,6%) – для першої зони та 0,25 (замість 0,3%) для другої зони.

Відбулося обговорення запропонованих змін.

Вирішили: Запропонувати сесії внести зміни до проекту рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2020 рік», а саме до додатку 1:

– класифікатор 1230.1 (торгові центри, універмаги, магазини), для фізичних осіб – 05% – для першої зони та 0,25 для другої зони.

– класифікатор 1211.5 (ресторани та бари), для юридичних осіб 05% – для першої зони та 0,25 для другої зони.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Вирішили: Рекомендувати до затвердження проекти рішень щодо місцевих податків та зборів.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з переліком об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та коштів міського бюджету у 2019 році. Детально зупинилась на кожному з проектів та загальних обсягах фінансування.

Відбулось обговорення проектів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з проектом рішення та ознайомила із запропонованими змінами до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. №10-32/VII ,,Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”. Зупинилася на переліку об’єктів та заходів (додаток до рішення).

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 36-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Голова постійної комісії                                                                                 О.КИРИЛЮК

 

Секретар засідання                                                                                        В.СМОЛЯК

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 8

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

 

27 травня 2019  року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства «Щорська ЖЕД» Сновської міської ради  на 2019-2021 роки.
 2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.
 3. Про внесення змін до Програми організації та проведення громадських робіт на 2019 рік.
 4. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 5. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.
 6. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 7. Про погодження проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території Сновської  міської ради на 2020 рік».
 8. Про погодження проекту рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2020 рік».
 9. Про погодження проекту рішення «Про встановлення транспортного податку на території Сновської  міської ради на 2020 рік».
 10. Про погодження проекту рішення «Про встановлення туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2020 рік».
 11. Про погодження проекту рішення «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2020 рік».
 12. Про погодження проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».
 13. Про інші питання порядку денного 35-ї сесії.
 14. Різне.
 1. Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства «Щорська ЖЕД» Сновської міської ради на 2019-2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою забезпечення розвитку та стабільного функціонування підпорядкованого міській раді КП «Щорська ЖЕД» пропонується затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки даного підприємства. , Зупинилась на основних завданнях Програми, а також на обсягах та джерелах фінансування.

Вирішили: затвердити Програму, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома присутніх, що пропонується доповнити Комплексну програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги  КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки пунктом щодо забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями, прокоментувала фінансове забезпечення даного розділу.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Програми організації та проведення громадських робіт на 2019 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про лист директора Сновської районної філії  Чернігівського обласного центру зайнятості з пропозицією щодо внесення змін до фінансового забезпечення виконання Програми. Ознайомила присутніх зі змінами.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.02.2019р. № 9-32/VII ,,Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що у зв’язку з виникненням залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, який утворився станом на 1 січня 2019 року та коштів міського бюджету по об’єктах та заходах, реалізація яких розпочалася у 2018 році, пропонується внести зміни до рішення. Ознайомила присутніх з переліком об’єктів, що планується фінансувати у 2019 році.

Виступили: Булденко Т.А., депутат міської ради, яка попросила надати роз’яснення щодо закупівлі обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території громади.

Медведьов О.О., міський голова, надав роз’яснення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що наступні шість питань стосуються встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік. На 35-й сесії міської ради, яка відбудеться 30 травня, планується погодити та прийняти їх як проекти рішень. Зазначені проекти рішень будуть оприлюднені та до наступної сесії будуть прийматися заяви та пропозиції щодо  місцевих податків та зборів. На червневій сесії міської ради планується прийняти ставки податків. Представлені проекти рішень розроблялися фахівцями міської ради, ставки податків було обговорено, внесено корективи та погоджено за «круглим столом» з керівниками фракцій та головами постійних депутатських комісій.

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території Сновської міської ради на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення єдиного податку на території Сновської міської ради. Представила присутнім порівняльну таблицю ставок даного податку по іншим громадам Чернігівської області.

Відбулося обговорення депутатами ставок єдиного податку.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради. Представила присутнім порівняльну таблицю ставок даного податку по іншим громадам Чернігівської області.

Відбулося обговорення депутатами ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення транспортного податку на території Сновської міської ради на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Сновської міської ради.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення туристичного збору на території Сновської міської ради на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Сновської міської ради, а також з Переліком податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Сновської міської ради, Перелік податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про погодження проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка прокоментувала проект рішення, ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати збору за землю на території Сновської міської ради. Представила присутнім порівняльну таблицю ставок даного податку по іншим громадам Чернігівської області.

Відбулося обговорення депутатами ставок та пільг із сплати земельного податку.

Вирішили: затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за землю на території Сновської міської ради, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 35-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Різне.

Слухали: Кирилюка О.І., депутата міської ради, який підняв питання щодо ремонту пам’ятника  в селі Загребельна Слобода.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який повідомив, що дане питання вивчається та буде вирішено найближчим часом.

 

 

 

 

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Голова постійної комісії                                                                                 О.І. Кирилюк

 

 

 

Секретар постійної комісії                                                                           Т.А. Булденко

 

                                           СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 7

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

 

23 травня 2019  року                                                                                                   м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Смоляк В.М.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».
 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами до загального та спеціального фонду бюджету. Ознайомила із додатками до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

Голова постійної комісії                                                                                    О.І. Кирилюк

 

 

 Секретар постійної комісії                                                                               Т.А. Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 6

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 25 квітня 2019  року                                                                    м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу.

Голова засідання: Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми  впровадження в  Сновській ЦРЛ електронної  медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.
 2. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
 3. Про внесення змін до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.
 4. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 5. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року.
 6. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 7. Про звернення Сновської міської ради об’єднаної  територіальної громади до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народних депутатів та Прем’єр-міністра України
 8. Про інші питання порядку денного 34-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про затвердження Програми впровадження в  Сновській ЦРЛ електронної  медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка довела до відома, що обов’язковою умовою  приєднання до медичної реформи Сновської  ЦРЛ  має бути  підключення  її   до електронної  системи  охорони здоров’я. Повідомила, що для підключення до електронної системи охорони здоров’я необхідно комп’ютеризувати робочі місця лікарів та оснастити їх ліцензійним програмним забезпеченням  та  медичними інформаційними системами, тому пропонується затвердити Програму. Ознайомила з орієнтовними обсягами фінансування Програми  впровадження в  Сновській ЦРЛ електронної  медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки.

Вирішили: затвердити Програму, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Слухали Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка ознайомила присутніх із запропонованими доповненнями до пріоритетних об’єктів, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2018-2020 роках. Детально ознайомила з кожним проектом, озвучила орієнтовну вартість.

Виступили: Матвієнко В.І., депутат міської ради, який поцікавився ямковим ремонтом на відрізку дороги до с.Н.Млини.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, доповіла, що дорога ця обласного значення. За численними зверненнями міської ради передбачено кошти обласного бюджету в сумі 4 млн. 320 тис. грн. на ремонт цієї дороги

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про необхідність внесення змін до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки. Ознайомила присутніх з додатком до рішення, зупинившись на змінах. Підкреслила, що обсяг фінансів не змінюватиметься.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі звітом про виконання міського бюджету. Зупинилась на доходній та видатковій частинах.

Вирішили: затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про звернення Сновської міської ради об’єднаної територіальної громади до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народних депутатів та Прем’єр-міністра України.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала листа  від Асоціації Міст України з пропозицією звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народних депутатів та Прем’єр-міністра України з метою недопущення скасування сплати суб’єктами господарювання акцизного  податку з роздрібної  реалізації тютюнових виробів. Зачитала запропонований проект рішення та текст звернення.

Вирішили: включити питання в порядок денний сесії, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 34-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Заступник голови комісії,голова засідання                  В.І. Матвієнко

Секретар комісії                                                                         Т.А. Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 5

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 15 квітня 2019  року                                                                 м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кирилюк О.І., Кузьменко О.В.)

 В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання:     Матвієнко В.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 Порядок денний:

 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже сьогодні головою засідання є Матвієнко В.І.

 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами до загального та спеціального фонду бюджету у зв’язку із субвенцією з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

Заступник голови комісії, голова засідання                 В.І. Матвієнко

  Секретар комісії                                                                       Т.А.Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 4

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 25 березня 2019  року                                                                            м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

В роботі комісії приймали участь:

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Лагута М.А. – провідний спеціаліст юридичного відділу;

Никитенко В.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розвитку;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
 2. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 3. Про внесення змін до складу тендерного комітету Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 4. Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 19.06.2018 року № 14-22/ VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».
 5. Про інші питання порядку денного 33-ї сесії.
 6. Про розгляд листа Управління соціального захисту населення Сновської РДА.
 7. Про розгляд листа Сновської РДА.
 8. Про розгляд листа Відділу культури і туризму Сновської міської ради.
 9. Про розгляд листа КНП «СЦПМД».
 10. Про розгляд листа КП «Щорська ЖЕД».
 11. Про розгляд листа ВПС «Сновськ».

 

 1. Про внесення змін та доповнень до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх зі змінами до Програми, обґрунтувала необхідність внесення трьох проектів до Програми, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2018-2020 роках. Детально ознайомила з кожним проектом, озвучила орієнтовну вартість.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до складу тендерного комітету Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про необхідність виведення зі складу тендерного комітету Єфименко Н.Ю. у зв’язку з переведенням її з посади провідного спеціаліста юридичного відділу на посаду головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сновської міської ради та введення до складу тендерного комітету Кононенко А.О. – головного спеціаліста юридичного відділу Сновської міської ради.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 19.06.2018 року № 14-22/ VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

Слухали: Никитенко В.В., головного спеціаліста відділу земельних відносин та агропромислового розвитку, яка обґрунтувала необхідність внесення змін до рішення. Ознайомила зі змінами, а саме: в додатку 3 «ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку» в групі платників «Юридичним особам», додати цільове призначення земельних ділянок. Детально зупинившись на цільових призначеннях земельних ділянок, для яких пропонується встановити пільги.

Вирішили: включити в порядок денний сесії, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 33-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа Управління соціального захисту населення Сновської РДА.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім листа Управління соціального захисту населення Сновської РДА щодо виділення коштів для відшкодування заборгованості за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям населення за 2018 рік (лист додається).

Вирішили: Оскільки 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло замість міського бюджету до Сновського районного бюджету на загальну суму 670 тис. 532 грн. 24 коп. рекомендувати забезпечити відшкодування заборгованості за надані послуги зв’язку пільговим категоріям населення, які проживають в Сновському районі Чернігівській філії ПАТ «Укртелеком» в сумі 111215,29 грн. за рахунок коштів районного бюджету.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа Сновської РДА.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім листа Сновської РДА щодо передбачення фінансування виготовлення  технічного обстеження та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування пільговим категоріям населення (лист додається).

Виступили: Савченко Л.Г., яка зачитала відповідь на дане звернення, надану фінансовим відділом (додається).

Вирішили: підтримати відповідь фінансового відділу, відмовити у зв’язку з недостатністю коштів в міському бюджеті.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа Відділу культури і туризму Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім листа відділу культури і туризму Сновської міської ради щодо виділення коштів на ремонт окремо визначеної будівлі чи приміщення для клубу в с. Іванівка (лист додається). Зазначила, що було колективне звернення від жителів с. Іванівка з проханням відремонтувати сільський клуб, в якому завалився дах, не витримавши снігового покрову. За результатами виїзду комісії для обстеження приміщення клубу, міською радою  була надана відповідь (додається).

Вирішили: розглянути питання повторно за умови перевиконання  надходжень до бюджету в 2019 році.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа КНП «СЦПМД».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім лист КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги»  щодо забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, адаптованими сумішами (лист додається).

Вирішили: для забезпечення фінансування рекомендувати КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» внести відповідні зміни або доповнення до Комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський  центр ПМД» на 2018-2021 роки.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа КП «Щорська ЖЕД».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім листа КП «Щорська ЖЕД» щодо виділення коштів для придбання обладнання. Зачитала перелік обладнання (лист додається).

Вирішили: рекомендувати КП «Щорська ЖЕД» переглянути видатки та розрахувати конкретну суму для придбання.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд листа ВПС «Сновськ».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім листа ВПС «Сновськ» щодо забезпечення відділу прикордонної служби будівельними матеріалами.

Вирішили: повторно розглянути питання за підсумками виконання бюджету за перший квартал.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Голова комісії                                                                    О.І. Кирилюк

 Секретар комісії                                                             Т.А. Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 3

засідання постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 25 лютого 2019  року                                                                    м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання на 2019-2022 р.р.
 2. Про затвердження Комплексної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2019- 2021 роки.
 3. Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки.
 4. Про затвердження Програми управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки.
 5. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги ПрАТ «Комунальник» на 2019 рік .
 6. Про встановлення туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2019 рік.
 7. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.
 8. Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
 9. Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
 10. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
 11. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.
 12. Про затвердження акту ліквідаційної  комісії з ліквідаційним балансом комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області».
 13. Про розгляд листа УДКСУ у Сновському районі.
 14. Про розгляд листа Сновської РДА.
 15. Про розгляд звернення від жителів с.Іванівка.
 16. Про розгляд листа від КП «Сновська друкарня».
 17. Про розгляд листа відділу прикордонної служби «Гірськ».
 18. Про інші питання порядку денного 32-ї сесії.
 19. Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання на 2019-2022 роки.

Слухали: Булденко Т.А., депутата міської ради, завідувача сектором сім’ї, молоді та спорту Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила, що метою Програми є розвиток в громаді системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни. Зупинилась на основних проблемах, на розв’язання яких спрямована Програма. Також довела до відома щодо обсягів та джерел фінансування даної Програми.

Вирішили: затвердити  Програму з національно-патріотичного виховання на 2019-2022 роки, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Комплексної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2019- 2021 роки.

Слухали: Булденко Т.А., депутата міської ради, завідувача сектором сім’ї, молоді та спорту Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка ознайомила присутніх з Програмою, повідомила, що метою Комплексної програми є здійснення комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми. Також довела до відома щодо обсягів та джерел фінансування даної Програми.

Вирішили: затвердити  Комплексну  програму підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2019- 2021 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності та розвитку на території об’єднаної територіальної громади  конкурентного середовища, поповнення доходної частини міського бюджету відділом житлово-комунального майна та транспорту Сновської міської ради була розроблена Програма приватизації, яка пропонується до затвердження. Довела до відома щодо загального обсягу фінансових ресурсів, які необхідні для  реалізації Програми.

Вирішили: затвердити Програму приватизації майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0                 утрималися: 0

 1. Про затвердження Програми управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою раціонального та ефективного управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області для забезпечення стабільного наповнення дохідної частини міського бюджету громади та для задоволення потреб територіальної громади відділом житлово-комунального майна та транспорту Сновської міської ради була розроблена Програма управління майном, яка пропонується до затвердження. Довела до відома щодо загального обсягу фінансових ресурсів, які необхідні для  реалізації Програми.

Вирішили: затвердити Програму управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги ПрАТ «Комунальник» на 2019 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з головними розділами Програми, прийняття якої зумовлено тим, що виконавчий комітет міської ради з метою зменшення фінансового навантаження на одержувачів  житлово-комунальних послуг у місті  затвердив тарифи на послуги ПрАТ «Комунальник» у розмірі, нижче економічно-обґрунтованих витрат на виробництво (надання) таких послуг. Це призводить до отримання збитків та погіршення фінансового стану виробника та надавача послуг ПрАТ «Комунальник». Вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом виділення з міського бюджету коштів для компенсації різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів. Наголосила на тому, що  відсутність відшкодовування різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами у повному обсязі. Довела до відома щодо обсягу фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації Програми.

Вирішили: затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги  ПрАТ «Комунальник» на 2019 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення туристичного збору на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що у зв’язку із внесеними змінами до Закону України від 23 листопада 2018 року постала необхідність перегляду рішення про встановлення туристичного збору. Повідомила щодо розмірів ставки збору. Ознайомила з переліком податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради та його перерахування до Сновського міського бюджету.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

 

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх зі звітом про виконання міського бюджету. Зупинилась на доходній та видатковій частинах.

Вирішили: затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про направлення залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома щодо залишків коштів загального фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Озвучила суму залишків, а також ознайомила з переліком об’єктів, що планується фінансувати у 2019 році за рахунок залишків коштів субвенції.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила щодо збільшення видаткової частини спеціального фонду міського бюджету на суму 980000 грн. на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій. Ознайомила з переліком об’єктів і заходів, що фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами в доходній та видатковій частинах, зачитала пояснюючу до проекту рішення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

 

 

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім про пропозицію Сновського міського голови щодо внесення змін до структури та загальної чисельності відділів міської ради, а саме:   пропонується вивести з юридичного відділу Сновської міської ради посаду «Провідний спеціаліст», ввести до відділу господарського забезпечення Сновської міської ради посаду «Головний спеціаліст», перейменувати посаду «Спеціаліст» загального відділу Сновської міської ради  на посаду «Провідний  спеціаліст» загального відділу Сновської міської ради. Зауважила, що змін до загальної чисельності працівників ради не відбуватиметься.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку із завершенням ліквідаційної процедури комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» необхідно затвердити акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» з припинення юридичної особи. Представила ліквідбаланс, підписаний всіма членами ліквідаційної комісії.

Вирішили: затвердити акт  ліквідаційної  комісії з ліквідаційним балансом комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» з припинення юридичної особи, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд листа УДКСУ у Сновському районі.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про лист з УДКСУ у Сновському районі щодо можливості виділення субвенції місцевого бюджету державному бюджету для створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів згідно Програми, яка додається та пропонується до затвердження (додається).

Виступили: Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, яка повідомила, що на даний час немає можливості виділити кошти у зв’язку з тим, що при затвердженні міського бюджету на 2019 рік заклади бюджетної сфери не забезпечені асигнуваннями на захищені статті видатків на рік, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями забезпеченість  в коштах складає 10 місяців (висновок фінансового відділу додається).

Відбулося обговорення питання депутатами, які дійшли висновку, що на даний час немає можливості виділити кошти.

Вирішили: відмовити у виділенні субвенції, розглянути дане питання за підсумками виконання бюджету за І півріччя 2019 року (у разі повторного звернення).

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про розгляд листа Сновської РДА.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала лист від Сновської РДА щодо винесення на розгляд сесії Сновської міської ради питання «Про районну Програму сприяння функціонуванню управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації на 2019 рік» (додається).

Виступили: Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, яка зачитала висновок фінансового відділу про неможливість виділення коштів з міського бюджету для фінансування програми (висновок фінансового відділу додається).

Вирішили: не включати дане питання в порядок денний 32 сесії міської ради, у разі повторного звернення розглянути дане питання за підсумками виконання бюджету за І півріччя 2019 року.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд звернення від жителів с.Іванівка.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала звернення від жителів села Іванівка щодо виділення коштів для виконання робіт по відновленню приміщення сільського клубу. Зауважила, що 22 січня  2019 року   комісією з представників Сновської міської ради, Щорської ЖЕД та відділу культури і туризму   здійснено   обстеження Іванівського сільського клубу. За результатами    обстеження   комісія    дійшла   висновку, що будівля  Іванівського сільського клубу не підлягає ремонту та подальшому використанню за призначенням. Зазначила, що Іванівський сільський клуб до цього часу функціонував без урахування положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 року №1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами», в якій зазначено, що  у  населених  пунктах  з  кількістю жителів до 200 чоловік запроваджується  культурне  обслуговування  жителів  базовим   або  найближчим клубним закладом. За даними статистичного звіту станом на 01 січня 2019 у с. Іванівка проживає 143 жителя. На сьогодні в с. Іванівка функціонує Іванівська бібліотека – філія, яка надає культурні послуги населенню сіл  Іванівка, Софіївка та Глибокий Ріг. Сновська міська рада не планує найближчим часом припиняти її діяльність. У зв’язку з виниклими обставинами розглядається можливість виконання бібліотекою функцій з організації культурно – масового дозвілля для жителів с. Іванівка.

Відбулося обговорення питання депутатами, які дійшли висновку, що на даний час немає можливості виділити кошти.

Вирішили: за умови перевиконання надходжень до бюджету в 2019 році розглянути питання виділення коштів на ремонт окремо визначеної будівлі чи приміщення для функціонування Іванівського сільського клубу.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 

 1. Про розгляд листа від КП «Сновська друкарня».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала листа від КП «Сновська друкарня» щодо виділення коштів підприємству для оптової закупівлі паперу.

Відбулося обговорення питання депутатами, які дійшли висновку, що можливе виділення коштів для закупівлі продукції КП «Сновська друкарня».

Вирішили: рекомендувати директору КП «Сновська друкарня» заключити договір зі Сновською міською радою для закупівлі продукції підприємства (бланки, журнали тощо).

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І.)

проти: 0

утрималися: 1 (Смоляк В.М. – конфлікт інтересів)

 

 1. Про розгляд листа відділу прикордонної служби «Гірськ».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала лист від Відділу прикордонної служби «Гірськ» з проханням про забезпечення відділу прикордонної служби будівельними матеріалами.

Виступили: Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, яка повідомила, що на даний час немає можливості виділити кошти у зв’язку з тим, що при затвердженні міського бюджету на 2019 рік заклади бюджетної сфери не забезпечені асигнуваннями на захищені статті видатків на рік, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями забезпеченість  в коштах складає 10 місяців (висновок фінансового відділу додається)

Відбулося обговорення питання депутатами, які дійшли висновку, що на даний час немає можливості виділити кошти.

Вирішили: відмовити у виділенні коштів, розглянути дане питання за підсумками виконання бюджету за І квартал 2019 року (у разі повторного звернення).

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 32-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

Голова комісії                                                                    О.І. Кирилюк

 Секретар комісії                                                               Т.А. Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 2

засідання постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

18 лютого 2019  року                                                                      м. Сновськ

Присутні: 4 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 1 член комісії (Кузьменко О.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний: 

 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».
 1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх депутатів зі змінами до загального та спеціального фонду бюджету у зв’язку зі спрямуванням коштів іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради Божком Г.М. та Вдовенком І.С. Зупинилася на сумах асигнувань та на напрямках використання коштів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету.

 Голосували:

за: 4 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Матвієнко В.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

Проект рішення з рекомендаціями комісії додається.

Голова комісії                                                                     О.І. Кирилюк

  Секретар комісії                                                             Т.А.Булденко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 1

засідання постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 23.01.2019  року                                                                                                                   м. Сновськ

Присутні: 3 члени комісії (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

Відсутні: 2 члени комісії (Кузьменко О.В., Матвієнко В.І.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Гукун Г.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Єфименко Н.Ю. – провідний спеціаліст юридичного відділу;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Сухобок Т.С. – начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

Голова засідання: Кирилюк О.І.

Секретар засідання: Булденко Т.А.

 

Порядок денний:

 1. Про громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді.
 2. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.
 3. Про затвердження Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2019 рік.
 4. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.
 5. Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 19.06.2018 року № 14-22/ VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».
 6. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.
 7. Про преміювання в 2019 році міського голови.
 8. Про інші питання порядку денного 31-ї сесії.
 9. Про розгляд листа ВП Конотоської дирекції залізничних перевезень акціонерного товариства «Українська залізниця».
 10. Різне.
 1. Про громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету пропонується затвердити програму «Громадське бюджетування в Сновській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки». Довела до відома, що дана Програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Сновської міської ради та жителів населених пунктів Сновської об’єднаної  територіальної громади щодо реалізації проектів, поданих жителями Громади, за рахунок коштів міського бюджету. Детально розповіла про процес подання проектів, їх оцінювання,  та реалізації.

Виступили: Смоляк В.М., депутат міської ради, який запитав щодо кількості проектів, які можуть стати переможцями.

Мундурс І.М., заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, повідомила, що проектів може бути декілька і все буде залежати від суми фінансування проектів (загальна сума на 2019 рік -200 тис. грн.).

Вирішили: затвердити цільову програму «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки» затвердити Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 роки.

Слухали: Єфименко Н.Ю., провідного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Довела до відома, що організовується відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей. Зачитала перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт. Зупинилась на фінансовому забезпеченні Програми.

Вирішили:затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2019-2020 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Програми покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2019 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про звернення начальника пожежно-рятувальної частини Р.М.Силенка щодо підтримки Підрозділу, підвищення рівня його оперативної готовності щодо гасіння пожеж та здатності до проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. Охарактеризувала запропоновану до затвердження Програму, зупинившись на основних її завданнях та фінансовому забезпеченні.

Виступили: Гребенюк Л.М., заступник начальника фінансового відділу, яка зачитала висновок фінвідділу щодо даної Програми (додається) та повідомила, що виділення коштів за вищезгаданою Програмою можливе тільки за рахунок перевиконання міського бюджету після першого кварталу.

Вирішили: затвердити Програму покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків на території Сновського району на 2019 рік, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка доповіла про Програму, затверджену рішенням другої сесії міської ради сьомого скликання від 10 лютого 2017 року № 29-2/VІІІ. Зупинилася на Розділі 4, до якого планується внести зміни.

Вирішили: затвердити зміни до Програми розвитку малого і середнього  підприємництва на 2017-2020 роки, погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 19.06.2018 року № 14-22/ VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо запропонованих змін до ставок орендної плати за землю. Ознайомила присутніх з додатком №2, який планується викласти в новій редакції, надавши роз’яснення.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

Слухали: Гребенюк Л.М, заступника начальника фінансового відділу, яка повідомила присутнім, що обсяг доходів та видатків міського бюджету залишився незмінним. Зупинилась на перерозподілі коштів відповідно до заяв головних розпорядників коштів.

Вирішили:погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про преміювання в 2019 році міського голови.

Слухали: Сухобок Т.С., начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи,           яка повідомила, що відповідно до п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 та ст. 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», аб.2 п.6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006р. №268, Положення про преміювання, виплату надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам Сновської міської ради  (додаток до Колективного договору Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2018-2020 р.р.), а також враховуючи складність та напруженість у роботі пропонується до розгляду даний проект рішення. Запропонувала комісії визначити відсоток премії міського голови на 2019 рік.

Виступили: Кирилюк О.І., голова бюджетної комісії, який запропонував визначити відсоток премії на минулорічному рівні, а саме 100%.

Вирішили: преміювати щомісячно в 2019 році міського голову Медведьова Олександра Олександровича у розмірі  ­­­­­­­­­­­­­­­­100%. Погодити відповідний проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0                     утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 31-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про розгляд листа ВП Конотоської дирекції залізничних перевезень акціонерного товариства «Українська залізниця».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про надходження листа від акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо перегляду (зменшення) прийнятих ставок податку на землю на 2019 рік або надання пільги по сплаті земельного податку та податку на нерухоме майно.

Відбулося обговорення листа-звернення депутатами.

Вирішили: відхилити пропозицію перегляду (зменшення) прийнятих ставок податку на землю на 2019 рік або надання пільги по сплаті земельного податку та податку на нерухоме майно.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Різне.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який повідомив присутнім про результати проведення громадських слухань щодо перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення.

Відбулось обговорення вирішення даного питання. Одним із варіантів вирішення було запропоновано часткове відшкодування з міського бюджету.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Булденко Т.А., Кирилюк О.І., Смоляк В.М.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

25Голова комісії                                                                                                    О.І. Кирилюк

  Секретар комісії                                                                                               Т.А.Булденко

Leave a Reply