» » »   Умови продажу об’єкта малої приватизації – колишнього пам’ятника В.І.Леніна, що знаходиться в демонтованому стані

  Умови продажу об’єкта малої приватизації – колишнього пам’ятника В.І.Леніна, що знаходиться в демонтованому стані

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

29 серпня 2019 року                       м. Сновськ                                       № ­­­7-38/VII

Про затвердження Переліку об’єктів

комунальної власності об’єднаної територіальної громади,

що підлягають приватизації у 2019-2020 роках

З метою здійснення ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади до продажу, забезпечення надходження коштів до міського бюджету, враховуючи рішення тридцять другої сесії міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2019 року «Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2019-2020 роки», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Цивільного, Господарського та Бюджетного кодексів України, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг міська рада вирішила:

  1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019-2020 роках (далі – Перелік), що додається.
  2. Опублікувати Перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019-2020 роках, на офіційному сайті Сновської міської ради та в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі» протягом п’яти робочих днів з дня прийняття даного рішення.

3.Визначити Сновську міську раду Сновського району Чернігівської області  органом приватизації об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної  громади у складі, затвердженому рішенням 7 сесії міської ради 7 скликання від  25 травня 2017 року № 2-7/VIІI, зі змінами.

  1. Органу приватизації здійснювати заходи по приватизації об’єктів, що підлягають приватизації, відповідно до вимог законодавства України та цього рішення.
  2. Сновській міській раді Сновського району Чернігівської області:

5.1.Утворити аукціонну комісію для продажу об’єктів, що підлягають приватизації, згідно чинного законодавства України.

  1. Право підпису документів при здійсненні процедур приватизації покласти на міського голову.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г та на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов С.А.).

Міський голова  О.МЕДВЕДЬОВ

           Додаток

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (38 сесія 7 скликання)

     від 29  серпня 2019 р. №  7-38/VІІ

ПЕРЕЛІК

об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади,  

що підлягають приватизації у 2019-2020 роках

№ з/п Назва об’єкта Місцезнаходження об’єкта Балансоутримувач Спосіб приватизації
1 2 3 4 5
1. Колишній пам’ятник В.І.Леніну, який знаходиться в демонтованому стані Чернігівська область,

м. Сновськ

Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області Електронний аукціон
без умов

  Перший   заступник  міського  голови  І. ОРДА

Україна

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ

СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

25 вересня 2019 року                     м. Сновськ                                                  №7

Про затвердження умов продажу об’єкта

малої приватизації – колишнього пам’ятника В.І.Леніна,

що знаходиться в демонтованому стані

Розглянувши подані аукціонною комісією умови продажу об’єктів малої приватизації, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432:

1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – колишнього пам’ятника В.І.Леніна, що знаходиться в демонтованому стані, розроблені аукціонною комісією згідно додатку.

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Секретар органу  приватизації  О.АНИКІЄНКО            

Умови продажу об’єкта малої приватизації – колишнього пам’ятника В.І.Леніна, що знаходиться в демонтованому стані

Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: колишній пам’ятник В.І.Леніна, що знаходиться в демонтованому стані.

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м Сновськ.

Найменування балансоутримувача: Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061932.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Банкова, 5. Контактні дані: тел. (04654) 2-29-00.

Відомості про об’єкт приватизації: колишній пам’ятник В.І.Леніна знаходиться в демонтованому стані. Скульптура з бронзи. Висота – 5,67 м,   вага – 5,5 т.

Інформація про електронний аукціон

  1. Аукціон без умов:

Дата та час проведення аукціону: 19 жовтня 2019 року.

Час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою автоматично.

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 340 441 грн. (триста сорок тисяч чотириста сорок одна гривня) 00 коп. без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 34 044,10 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 404,41 грн.

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок № 432).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 11 години 30 хвилин до              12 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%.

  1. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 170 220,50 (сто сімдесят тисяч двісті двадцять гривень) 50 коп.

Розмір гарантійного внеску: 17 022,05 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 702,21 грн.

Без умов продажу.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 11 години 30 хвилин до              12 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій складає 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.

  1. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

Стартова ціна об’єкта: 170 220,50 (сто сімдесят тисяч двісті двадцять гривень) 50 коп.

Розмір гарантійного внеску: 17 022,05 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 702,21 грн.

Кількість кроків:2.

Без умов продажу.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Продавець не є платником податку на додану вартість.

Додаткова інформація

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта приватизації, а також відшкодовує вартість послуг з оцінки майна, понесених балансоутримувачем (Одержувач: УК у Сновському районі /ОТГ м. Сновськ

Код ЄДРПОУ: 38009282.

Казначейство України (ЕАП), м. Київ.

МФО 899998

Рахунок № 35414032033996).

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:

– для перерахування гарантійних внесків та оплати покупцем придбаного об’єкта:

Одержувач: УК у Сновському районі /ОТГ м. Сновськ/ 31030000.

Код ЄДРПОУ: 38009282.

Казначейство України (ЕАП), м. Київ.

МФО 899998

Рахунок № 31513905025653 (призначення платежу – кошти від відчуження майна комунальної власності);

– для перерахування реєстраційних внесків:

Одержувач: УК у Сновському районі /ОТГ м. Сновськ/ 24060300.

Код ЄДРПОУ: 38009282.

Казначейство України (ЕАП), м. Київ.

МФО 899998

Рахунок № 31413544025653 (призначення платежу – інші надходження).

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за адресою:Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Незалежності, 106 з 9-00 до 16-00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області. Місцезнаходження: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Банкова, 5, адреса сайту: snovmr.gov.ua. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.30 до 17.30. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 14.00 год. Контактна особа: Аникієнко Олена Аркадіївна, тел. (04654) 2-29-00,                     e-mail: msnovsk_post@cg.gov.ua.

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро. Продажі: UA-AR-P-2019-09-03-000001-1.

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради

Leave a Reply