» » Про внесення змін до Положення та Цільової  програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки»

Про внесення змін до Положення та Цільової  програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки»

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 січня 2021 року                        м.Сновськ                                      № 2-3/VІІІ

 

Про внесення змін до Положення та Цільової  програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки»

Відповідно до ст.ст. 3, 59, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; з врахуванням пропозицій, наданих Робочою групою з питань громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді від 12.01.2021 року; для врегулювання розподілу коштів між населеними пунктами Сновської міської територіальної громади; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Внести зміни до Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням 31 сесії міської ради VII скликання від 29 січня 2019 року № 1-31/VІІ, зі змінами, внесеними рішенням 42 сесії міської ради VII скликання від 20.12.2019 року № 7-42/VІІ, а саме до розділу І (п.10), розділу VІІ. Викласти Програму відповідно до цих змін в новій редакції (додається).
 2. Внести зміни до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням 31 сесії міської ради VII скликання від 29 січня 2019 року № 1-31/VІІ, зі змінами, внесеними рішенням 42 сесії міської ради VII скликання від 20.12.2019 року № 7-42/VІІ,  а саме до розділу І (пункт 1.6), розділу ІІ (пунктів 2.5 та 2.7), розділу IІІ (пункт 3.3 підпункт 3.3.7), розділу V (пункти 5.1, 5.6, 5.9, 5.10). Викласти Положення відповідно до цих змін в новій редакції (додається).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П. Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

Міський голова                                                                                      О.МЕДВЕДЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(31 сесія 7 скликання)

від 29 січня 2019 року № 1-31/VІІ

        (в редакції від ­­28 січня 2021 р. № 2-3/VІІІ)

  

 

 

Цільова програма

«Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній

громаді на 2019-2022 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

Сновська міська територіальна громада

 

-2021-

 

ЗМІСТ

 1. Паспорт Програми
 2. Загальні положення
 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма
 4. Мета Програми
 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми
 6. Завдання та заходи Програми
 7. Фінансування Програми
 8. Контроль за ходом виконання Програми
 9. Очікувані результати виконання Програми
 10. Звітність про хід виконання Програми

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Назва Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді

на 2019-2022 роки» (далі – Програма)

2 Ініціатор розроблення Програми Міський голова
3 Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади Конституція України, Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України
4 Розробник Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
5 Брали участь у розробці Програми Виконавчий апарат Сновської міської ради
6 Відповідальний виконавець Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради, відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради, фінансовий відділ Сновської міської ради
7 Учасники Програми Жителі Сновської міської територіальної громади, головні розпорядники коштів
8 Термін реалізації Програми 2019-2022 роки
9 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України
10 Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми Всього: 1757     тис. грн., у т. ч.:

–          на фінансування проєктів-переможців:

2019 рік – 200 тис. грн.;

2020 рік – 350 тис. грн.;

2021 рік – 500 тис. грн.;

2022 рік – до 700 тис. грн.

–          на інформаційну кампанію 2019-2022 р.р. –  до 3 тис. грн.;

–          на організацію роботи та обладнання пунктів голосування за проєкти, виготовлення бланків для голосування 2019-2022 р.р. – до 4 тис. грн.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Цільова програма «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки» (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Сновської міської ради та жителів населених пунктів Сновської міської територіальної громади (далі – Громади) щодо реалізації проєктів, поданих жителями Громади, за рахунок коштів міського бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету.

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

            – Громадське бюджетування – процес взаємодії з громадськістю, направлений на включення жителів, які зареєстровані або постійно проживають у межах Громади, до прийняття рішень щодо розподілу Громадського  бюджету, із залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності Громади.

– Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого координують виконання основних заходів в межах чинного законодавства України, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування у Громаді, визначених цією Програмою, здійснюють детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів, надають обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

            – Проєкт – програма, пропозиція, ідея, яка подана автором та має підтримку не менше 15 осіб (крім автора), що не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Сновської міської ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проєкту, має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в Громаді відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, що встановлені цією Програмою.

Проєкт має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів Громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до Громади.

– Автор проєкту – дієздатний громадянин України віком від 14 років,отримав паспорт громадянина України,який зареєстрований та/або проживає на території Громади. Якщо адресою реєстрації в паспорті не є населені пункти Сновської міської територіальної громади, то необхідно вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в Сновській міській територіальній громаді.

Критерії бланку заяви – ознаки, які встановлені бланком-заявою проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету Сновської міської територіальної громади.

Обсяг коштів – річний обсяг Громадського бюджету, визначений згідно цієї Програми.

Картка аналізу проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проєктів, який заповнюється робочою групою, (додатки 2, 3).

– Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням Сновського міського голови.

– Голосування – процес визначення жителями Громади проєктів – переможців серед поданих проєктів шляхом заповнення за встановленою формою бланку (додаток 1) для голосування в паперовому та (або) електронному вигляді (на офіційному сайті Сновської міської ради).

– Встановлення підсумків голосування – підрахунок робочою групою голосів, поданих за кожен із проєктів відповідно до заповнених бланків (додаток 4) для голосування.

– Проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів відповідно до умов Програми. У випадку, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, проєктом-переможцем визначається проєкт, який поданий раніше, про що свідчить порядковий номер реєстрації, який присвоюється на етапі реєстрації проєкту.

– Головний розпорядник (розпорядник) бюджетних коштів проєктів-переможців – Сновська міська рада в особі міського голови, або відокремлені структурні підрозділи Сновської міської ради, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

 

В сучасному громадянському суспільстві зростає соціальна активність людей та з’являються активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникає низка ідей, пропозицій щодо покращення благоустрою територій Громади, проведення соціальних, культурно-митецьких, спортивних заходів тощо.

Соціальна активність жителів Громади вимагає від Сновської міської ради створення дієвих інструментів співпраці, залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності Громади.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є використання «бюджету участі» на місцевому рівні. Саме методологія громадського бюджетування, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен житель Громади має можливість подати власну пропозицію, ідею чи програму, а населення Громади шляхом голосування мають вирішити, в який спосіб витрачати частину бюджету Сновської міської територіальної громади, що є основою цієї Програми.

Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити визначену частину міського бюджету та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб жителів Громади.

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії в бюджетному процесі виконавчих органів Сновської міської ради та громадян, залучення населення Громади до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем Громади.

Виконання Програми розраховане терміном на 2019-2022 роки.

 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями програми є:

 1. Проведення інформаційної кампанії серед населення Громади.
 2. Подання проєктів для участі у конкурсному відборі.
 3. Перевірка робочою групою поданих проєктів.
 4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів.
 5. Реалізація проєктів-переможців.

 

План заходів щодо реалізації завдань Програми

з/п

Зміст заходів Виконавці Термін

виконання

Завдання 1. Проведення інформаційної кампанії

серед населення Громади

1.1 Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів громади з основними принципами та положеннями Громадського бюджету Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Протягом строку дії Програми
1.2 Інформування населення про етапи та дати проведення заходів щодо Громадського бюджетування Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Протягом строку дії Програми
1.3 Поширення інформації щодо перебігу та результатів процесу Громадського бюджетування Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Протягом строку дії Програми
1.4 Розміщення положення та форми подання проєкту в електронній версії на офіційному веб-сайті Сновської міської ради, соціальній мережі та/або в районній газеті «Промінь» Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

ТОВ «Промінь-Медіа»

Грудень – січень

щорічно

Завдання 2. Подання проєктів для участі у конкурсному відборі
2.1 Подання Проєктів, відповідно до критеріїв бланку-заяви, з урахуванням обсягу коштів, які встановлені даною Програмою:

– в часи роботи Сновської міської ради до відділу економічного розвитку та інвестицій за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Незалежності, 19;

– поштою за адресою: 15200, Чернігівська область, місто Сновськ, вулиця Банкова, 5 з поміткою «Громадський бюджет»;

– електронною поштою у вигляді       документу у форматі Word та в сканованому вигляді з поміткою «Громадський бюджет» на електронну адресу: budget.msnovsk@gmail.com

Автори проєктів Лютий – березень

щорічно

2.2 Розміщення на офіційному веб-сайті Сновської міської ради сканованих  заповнених форм проєктів або в електронному вигляді, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту. Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Лютий – березень

щорічно

Завдання 3. Перевірка робочою групою поданих проєктів
3.1 Здійснення попередньої перевірки повноти та правильності заповнення  бланку-заяви Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Робоча група

Березень – квітень

щорічно

3.2 Подання сканованих заповнених форм проєктів або в електронному вигляді до Робочої групи Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Квітень

щорічно

3.3 Заповнення карток аналізу проєктів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо можливості реалізації проєктів Робоча група Травень

щорічно

3.4 Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проєктів, і надання заповнених карт аналізу проєктів до відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Робоча група

Автори проєктів

Травень

щорічно

3.5 Складання переліку позитивно і негативно оцінених проєктів Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Травень

щорічно

3.6 Надання міському голові для ознайомлення списків позитивно і негативно оцінених проєктів Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Травень

щорічно

3.7 Розміщення на офіційному веб-сайті Сновської міської ради у рубриці «Громадський бюджет» списків позитивно і негативно оцінених проєктів та сканованих заповнених карток аналізу проєктів Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Травень – червень

щорічно

Завдання 4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів
4.1 Підготовка проєкту розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування та графіку їх роботи Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Травень – червень

щорічно

4.2 Оприлюднення оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або в районній газеті «Промінь» Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

ТОВ «Промінь-Медіа»

Травень – червень

щорічно

4.3 Організація голосування в пунктах для голосування згідно графіку Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Червень

щорічно

4.4 Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проєкт Робоча група

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Червень

щорічно

4.5 Затвердження списків проєктів з урахуванням результатів голосування розпорядженням міського голови за поданням робочої групи Робоча група Червень

щорічно

4.6 Розміщення на офіційному  сайті Сновської міської ради та/або в районній газеті «Промінь» результатів голосування Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

ТОВ «Промінь-Медіа»

Червень – липень

щорічно

Завдання 5. Реалізація проєктів-переможців
5.1 Визначення відповідальних за реалізацію кожного проєкту-  переможця Виконавчий апарат Сновської міської ради Липень – серпень

Щорічно

5.2 Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проєктів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України
5.3 Реалізація головними розпорядниками бюджетних коштів проєктів-переможців Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів Липень -грудень щорічно
5.4 Подання звітів про виконання проєкту до відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Головні розпорядники

(розпорядники) бюджетних коштів

До 15 числа місяця, що наступає за місяцем закінчення реалізації проєкту
5.5 Розміщення звітів про виконання проєктів на офіційному сайті Сновської міської ради Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю  Сновської міської ради

Не пізніше 5-ти днів після подання до відділу звітів головними розпорядники бюджетних коштів

VІI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади за кодами тимчасової класифікації видатків і визначається у рішенні «Про бюджет Сновської міської територіальної громади» на відповідний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Громадський бюджет Сновської міської ради для реалізації проєктів-переможців складає: на 2019 рік –  до 200 000 грн., на 2020 рік – до 350 000 грн., на 2021 рік –  до 500 000 грн., на 2022 рік – до 700 тис. грн.

Головними розпорядниками коштів бюджету Сновської міської територіальної громади на здійснення видатків  Програми є Сновська міська рада, або її відокремлені структурні підрозділи в залежності від тематики проєктів-переможців.

Орієнтовні розрахунки видатків на інформаційну кампанію та організацію голосування за проєкти складатимуть:

–  інформаційна кампанія – до 3 000 грн.;

– організація роботи та обладнання пунктів голосування за проєкти, виготовлення бланків для голосування – до 4 000 грн.;

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Сновська міська рада, виконавчий апарат Сновської міської ради, Робоча група, відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Виконавчий апарат Сновської міської ради забезпечує контроль за проведенням інформаційної кампанії, дотриманням хронології бюджету участі з етапами і датами проведення заходів, виконанням графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста.

Робоча група спільно з відділом економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради контролює етап перевірки проєктів, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проєктів, розміщення їх сканованих копій на офіційному сайті міської ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проєктів, бланк для голосування з назвами проєктів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головний розпорядник бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснює оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проєктів-переможців,  оприлюднює звіти про виконання проєктів, співпрацюючи протягом часу реалізації проєкту з авторами. Після реалізації проєкту звіт, який включає фото та інші матеріали розміщується на сайті Сновської міської ради.

 

ІХ.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Очікуваними результатами, яких планується досягти, є:

 • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Сновської міської ради та жителів Громади в питаннях розподілу бюджетних коштів;
 • залучення жителів Громади до процесу прийняття рішень;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • налагодження діалогу між громадськістю та посадовцями;
 • вирішення суспільно важливих та нагальних проблем Громади;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень  шляхом  надання жителям Громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • впровадження інноваційних проєктів, здатних підняти інфраструктуру Громади на новий рівень розвитку.

Х. ЗВІТНІСТЬ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щорічно відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та доводить до відома сесії та/або виконавчого комітету міської ради.

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій                                        Г.ГУКУН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(31 сесія 7 скликання)

від 29 січня 2019 року № 1-31/VІІ

                                                                                   (в редакції від ­­28 січня 2021 р. № 2-3/VІІІ)

.

 

 

Положення

про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді 

 

            Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) на території населених пунктів Сновської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації та реалізації бюджету участі в Сновській міській територіальній громаді.

 

 1. 1. Визначення понять
 • Сновська міська територіальна громада (далі – Громада) – адміністративно-територіальна одиницяв Україні, утворена у 2016 році відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», до якої входить місто Сновськ та 56 сільських населених пунктів.
 • Громадський бюджет (бюджет участі) Сновської міської територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – частина річного бюджету Сновської міської територіальної громади, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів Громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади та спрямована на демократичний процес обговорення Громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.
 • Громадське бюджетування – процес взаємодії з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Громади, до прийняття рішень щодо розподілу Громадського бюджету із залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності Громади.
 • Проєкт – програма, пропозиція, ідея, яка подана автором та має підтримку не менше 15 осіб (крім автора), що не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Сновської міської ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проєкту, має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в Громаді відповідно до встановленої форми бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, встановлених цією Програмою.

              Проєкт має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів Громади та умов проживання у них громадян, які належать до Громади.

 • Форма проєкту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма (бланк-заявка), яка містить опис проєкту згідно з додатком 1.
 • Автор проєкту – дієздатний громадянин України віком від 14 років, отримав паспорт громадянина України,зареєстрований та/або проживає на території Громади.
 • Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджетування у Громаді визначених цією Програмою, здійснюють детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів, надають обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.
 • Голосування – процес визначення жителями Громади проєктів – переможців серед поданих проєктів шляхом заповнення бланку для голосування, що додається, в паперовому вигляді та в режимі онлайн.
 • Конкурс – це відбір пропозицій (проєктів), який дає можливість відібрати кращі,шляхом голосування жителів Громади, які досягли 14 років, отримали паспорт громадянина України, зареєстровані та/або проживають на території Громади.
 • Інформаційна кампанія – сукупність освітньо-інформаційних заходів щодо освітлення процесу Громадського бюджетування на офіційному сайті Сновської міської ради, в мережі Інтернет, місцевій пресі тощо.
 1. Загальні положення

 

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.
 • Проведення Громадського бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу між Сновською міською радою та жителями Громади, які постійно проживають у межах Громади, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Фінансування Бюджету участі здійснюється за рахунок коштів Сновської міської територіальної громади .
 • Загальний обсяг Громадського бюджету визначається Сновською міською радою на відповідний бюджетний рік згідно цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки» і направлений на реалізацію проєктів, поданих авторами проєктів та затверджених відповідно до цього Положення на конкурсній основі.
 • За рахунок коштів Громадського бюджету можуть бути профінансовані проєкти громадян України, які зареєстровані та/або проживають в межах Громади та досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України. Реалізація поданих проєктів можлива протягом одного бюджетного року.
 • У випадку, коли реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель міської комунальної власності.
 • З метою стимулювання зацікавленості всіх жителів громади та забезпечення рівного доступу до процесів Громадського бюджетування в Громаді загальна сума коштів Громадського бюджету розподіляється за територіальною ознакою в наступному співвідношенні:
 • 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету направляється на реалізацію проєктів на території міста Сновськ;
 • 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету направляється на реалізацію проєктівна території старостинських округів Громади.

Сума Громадського бюджету, яка направляється на реалізацію проєктів  на території  старостинських округів розподіляється між 19 старостинськими округами Громади наступним чином:

 1. 20% на проєкти, які підлягають реалізації в малих старостинських округах з чисельністю населення від 250 до 499 осіб згідно переліку:
Назва старостинського округу Населені пункти, що входять до складу старостинського округу Кількість населення станом на 01.01.20201 р.
1 Єлінський старостинський округ с. Єліне

с. Безуглівка

с. Містки

с. Млинок

237
2 Жовідський старостинський округ с. Жовідь

с. Піщанка

270
3 Новомлинський старостинський округ с. Нові Млини

с. Лосєва Слобода

291
4 Низківський старостинський округ с. Низківка

с. Куропіївка

с. Лютівка

с. Привільне

с. Радвине

с. Руда

с. Філонівка

с. Щокоть

303
5 Суничненський старостинський округ с. Суничне

с. Попільня

с. Шкробове

401
6 Хотуницький старостинський округ с. Хотуничі

с. Камка

с. Крестопівщина

433
7 Займищанський старостинський округ с. Займище 457
 1. 30% на проєкти, які підлягають реалізації в середніх старостинських округах з чисельністю населення від 500 до 799 осіб згідно переліку:
Назва старостинського округу Населені пункти, що входять до складу старостинського округу Кількість населення станом на 01.01.20201 р.
1 Староруднянський старостинський округ с. Стара Рудня 502
2 Гірський старостинський округ с. Гірськ

с. Клюси

с. Липівка

с. Пльохів

с. Хрінівка

569
3 Смяцький старостинський округ с. Смяч

с. Заріччя

653
4 Рогізківський

старостинський округ

с. Рогізки 692
5 Староборовицький

старостинський округ

с. Старі Боровичі

с. Гвоздиківка

742
6 Великощимельський старостинський округ с. Великий Щимель 757
 1. 50% на проєкти, які підлягають реалізації в великих старостинських округах з чисельністю населення від 800 до 1000 осіб і вище згідно переліку:
Назва старостинського округу Населені пункти, що входять до складу старостинського округу Кількість населення станом на 01.01.20201 р.
1 Тур’янський старостинський округ с. Тур’я

с. Ількуча

с. Лука

с. Мишине

с. Селище

803
2 Сновський старостинський округ с. Сновське

с. Єнькова Рудня

с. Михайлівка

с. Чепелів

831
3 Петрівський старостинський округ с. Петрівка

с. Журавок

875
4 Тихоновицький старостинський округ с. Тихоновичі

с. Глибокий Ріг

с. Гута-Студенецька

с. Іванівка

с. Сальне

с. Слава

с. Софіївка

926
5 Новоборовицький старостинський округ с. Нові Боровичі

с. Загребельна Слобода

939
6 Кучинівський старостинський округ с. Кучинівка 1041
 1. Порядок подання проєктів та вимоги до проєктів
 • Кожний громадянин України, який досяг 14 років, зареєстрований або проживає на території Громади, може подати не більше ніж один Проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету протягом одного бюджетного року.
 • Проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, повинен відповідати наступним вимогам:
  • Назва Проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.
  • Положення Проєкту не суперечить чинному законодавству України.
  • Реалізація Проєкту належить до сфери компетенції виконавчих органів Сновської міської ради.
  • Проєкт повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі Проєкту.
  • Проєкт може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності, наприклад, вулиця, парк, місця проведення масових заходів тощо, а також є загальнодоступним (вільним) для всіх жителів Громади.
  • Проєкт повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання жителів, естетичного вигляду міста та сіл Громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку населених пунктів, мати інноваційну складову.
  • Проєкт повинен відповідати наступним критеріям:

– об’єкт загального користування;

– вільний та безкоштовний доступ для жителів та гостей громади;

– актуальність для жителів громади.

 • До участі в програмі не допускаються Проєкти, які:
  • Передбачають винятково розробку проєктної документації.
  • Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного з елементів вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).
  • Суперечать діючим програмам Сновської міської ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік.
  • Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту.
  • Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади.
  • Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
  • Передбачають поліпшення матеріально-технічного стану бюджетних установ-закладів соціальної сфери Громади, некомерційних комунальних підприємств та комунальних підприємств Громади.
 • Для подання Проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян України, які досягли 14 років та проживають на території Громади (окрім автора/авторів Проєкту).
 • Терміни подачі Проєктів: з 01 лютого бюджетного року по 31 березня бюджетного року.
 • До Сновської міської ради Проєкти подаються в термін згідно з п. 3.5. цього Положення одним із способів:
  • подається на реєстрацію в часи роботи Сновської міської ради до відділу економічного розвитку та інвестицій за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ,    вул. Незалежності, 19;
  • надсилається поштою за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Банкова, 5, поштовий індекс 15200, з поміткою на конверті «Громадський бюджет»;

3.6.3 автор має право надіслати Проєкт електронною поштою за адресою budget.msnovsk@gmail.com у вигляді сканованого документу за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

 • Заповнені бланки Проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, за винятком сторінок, які містять персональні дані Авторів проєкту та дані, на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, підлягають публікації Сновською міською радою у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Сновської міської ради, сторінці у фейсбук та/або в районній газеті «Промінь».
 • Об’єднання Проєктів можливе лише за взаємною згодою Авторів відповідних Проєктів, але не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановленого кінцевого терміну подання проєктів.
 • Внесення змін щодо суті Проєкту можливе лише за згодою Авторів проєкту відповідно до норм, викладених у розділі 4.
 • Внесення можливих поправок до Проєктів можливе не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановленого кінцевого терміну подання Проєктів.
 • Автор Проєкту може у будь-який момент зняти свій Проєкт з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановленого кінцевого терміну подання Проєктів.

 

 1. Перевірка та аналіз Проєктів
 • Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради (далі – уповноважений підрозділ) протягом одного робочого дня реєструє подані Проєкти, відповідно до форми згідно з додатком 2, веде «Реєстр отриманих проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Сновської міської територіальної громади».
 • Уповноважений підрозділ не пізніше 5 робочих днів після кінцевого терміну подання Проєктів проводить попередню перевірку заповнених форм Проєктів відповідно до п.п. 3.1 – 3.6 цього Положення.
 • У разі, якщо форма Проєкту заповнена не повністю, з помилками, дублює інший Проєкт або в порушення п.п. 3.1.- 3.6. цього Положення, відповідальний працівник уповноваженого підрозділу в телефонному режимі або електронним листом повідомляє про це Автора (авторів) проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання такого повідомлення. В іншому випадку Проєкт буде відхилений.
 • З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки Проєкт передається до Робочої групи. Робоча група, в т.ч. її керівник, утворюється розпорядженням Сновського міського голови не пізніше кінцевого терміну подання Проєктів. Робоча група повинна включати не менше 25% її загального складу з представників громадськості, які не є представниками органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. До складу Робочої групи не можуть входити Автори проєктів, що беруть участь в Громадському бюджеті. Засідання Робочої групи відбуваються лише за присутності на ній не менше 50% її загального складу плюс 1 особа. Рішення Робочої групи ухвалюються на засіданнях більшістю голосів присутніх її членів. За необхідності до роботи Робочої групи в якості консультантів можуть залучатись спеціалісти конкретних галузей, що стосуються практичної реалізації Проєкту.
 • Робоча група протягом 15 календарних днів з дня отримання Проєктів здійснює аналіз та заповнює бланк повного аналізу проєкту згідно з додатком 3, в тому числі надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту в бланк для голосування.
 • Не пізніше термінів, визначених в п.4.5 цього Положення члени Робочої групи передають до уповноваженого підрозділу заповнені карти аналізу Проєктів.
 • На основі результатів роботи Робочої групи уповноважений підрозділ формує списки позитивно і негативно оцінених Проєктів, але не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.
 • Списки позитивно і негативно оцінених проєктів надаються міському голові для ознайомлення.
 • Списки проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), та карти їх аналізу оприлюднюються на офіційному сайті Сновської міської ради у рубриці «Громадський бюджет», сторінці фейсбук, або в районній газеті «Промінь» не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

 

 1. Голосування за проєкти та підрахунок результатів
 • Вибір Проєктів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, що зареєстровані або постійно проживають в Громаді та яким виповнилося 14 років і мають паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування в пунктах голосування: заповнити бланк для голосування (при собі мати паспорт) за формою згідно Додатку 4 до цього Положення або голосування в режимі онлайн.
 • Порядок і організація проведення голосування затверджуються розпорядженням Сновського міського голови.
 • Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування на офіційному сайті Сновської міської ради, сторінці фейсбук та/або в районній газеті «Промінь».
 • Відбір Проєктів серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.
 • Спеціальні бланки для голосування згідно Додатку 4 до цього Положення, які містять перелік Проєктів, визначених для голосування, можна заповнити в пунктах голосування в період їх роботи.
 • Голосування згідно з пунктом 5.1. відбувається шляхом:

–  заповненого бланку для голосування у визначених на території Громади пунктах голосування;

–  голосування в режимі онлайн.

Автор (автори) проєкту мають право голосувати за вподобаний ними проєкт.

5.8.      Голосування триває протягом 5 робочих днів.

 • Громадяни України, які належать до Громади, досягли 14 років, мають паспорт громадянина України, зареєстровані або проживають на території Громади, можуть голосувати не більше ніж за 1 (один) Проєкт.
 • Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за кожний Проєкт окремо та подальше складання списків за результатами голосування. Підрахунок голосів організовує і здійснює в перші три робочі дні після останнього дня голосування Робоча група за обов’язкової присутності представників громадськості – членів Робочої групи. Списки проєктів з урахуванням результатів голосування затверджуються розпорядженням міського голови за поданням робочої групи.
 • Реалізації підлягає той Проєкт, який набрав найбільшу кількість голосів. До реалізації можуть допускатися декілька проєктів-переможців, якщо їх впровадження вкладається в межі виділених бюджетних асигнувань.
 • Якщо в результаті голосування Проєкти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проєктів відповідно до п.4.1 даного Положення.

 

 1. Інформаційна кампанія
 • Інформаційна кампанія Громадського бюджетування проводиться постійно за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади.
 • Інформаційна кампанія складається з таких етапів:

– ознайомлення жителів з основними положеннями та принципами Громадського бюджетування, а також мотивація жителів до подання Проєктів;

– інформування з етапами і датами проведення заходів щодо Громадського бюджетування;

– представлення отриманих Проєктів та заохочення до участі у голосуванні;

– розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджетування.

 • Інформаційна кампанія про Громадське бюджетування оприлюднюється у рубриці «Громадський бюджет» офіційного веб-сайту Сновської міської ради, на сторінці фейсбук та/або у друкованих засобах масової інформації, що зареєстровані на території Громади.
 1. Реалізація проєктів та оцінка процесу впровадження громадського бюджетування

 

 • Проєкт, який шляхом голосування відповідно до розділу 5 був рекомендованим, виноситься на розгляд чергового пленарного засідання і починає реалізовуватися після прийняття Сновською міською радою рішення сесії щодо початку його фінансування.
 • Проєкт-переможець, який буде затверджений рішенням сесії Сновської міської ради, підлягає фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) Сновської міської територіальної громади на запланований бюджетний рік.
 • Відповідальним за виконання проєкту-переможця визначається головний розпорядник коштів бюджету Сновської міської територіальної громади – Сновська міська рада, а виконавцями – інші головні розпорядники чи розпорядники коштів бюджету Сновської міської територіальної громади.
 • Автор Проєкту долучається та контролює виконання свого проєкту на будь-якому етапі.
 • У разі, якщо протягом 30 календарних днів з моменту прийняття Сновською міською радою рішення щодо початку фінансування проєкту-переможця відповідальними підрозділами міської ради, членами робочої групи, автором проєкту не знайдено підрядника на виконання даного виду роботи, проєкт знімається з фінансування. На розгляд чергового пленарного засідання сесії виноситься питання з фінансування наступного проєкту із списку проєктів, складеного за результатами голосування (затвердженого розпорядженням міського голови відповідно до п.5.9).
 • З метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування виконавець Проєкту, або за його пропозицією інша особа, здійснює подання звітів до Сновської міської ради про виконання робіт по Проєкту одразу після їх закінчення, але не пізніше 31 грудня поточного року.
 • Після виконання робіт по реалізації Проєкту їх результати оприлюднюються на сайті Сновської міської ради, сторінці фейсбук, та/або в районній газеті «Промінь».

 

 1. Прикінцеві положення

 

 • Зміни до цього Положення вносяться за рішенням сесії Сновської міської ради.
 • Процес реалізації громадського бюджетування підлягає моніторингу та оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.
 • Персональний та кількісний склад Робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови з врахуванням подання Робочої групи.

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій                                        Г.ГУКУН

                  Додаток 1

до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі)

в Сновській міській  територіальній громаді

Бланк-заявка пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) в Сновській міській  територіальній громаді та список жителів, що зареєстровані або проживають на території населених пунктів Сновської міської територіальної громади, які підтримують цю пропозицію (проєкт)

Ідентифікаційний номер проєкту

(вписує уповноважений робочий орган)

 

Примітка: всі пункти є обов’язковими для заповнення!

 

1.Назва проєкту (не більше 15 слів):

……………………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

………………………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………………..…………….

 1. Проєкт буде реалізовано на території Сновської міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту):

……………………………………………………………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………..……………….

 

 1. Адреса, назва установи/закладу, будинку, якого стосується проєкт(за необхідності):

……………………………………………………………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..………………….

 1. Опис проєкту (примітка: опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту):

……………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………………………………..………………….………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту для жителів населених пунктів Сновської міської територіальної громади у разі його реалізації (примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії жителів, які зможуть користуватись результатами реалізації даного проєкту):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту та очікувані результати (основна мета реалізації проєкту; проблема, яку вирішує проєкт; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя жителів громади):

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. Орієнтовна вартість проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна вартість).

Примітка: До розрахунку орієнтовної вартості проєкту обов`язково необхідно додати цінові пропозиції на придбання товарів, довідки про вартість робіт (послуг), розрахунки або  інші документи щодо обґрунтування вартості проєкту.

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
РАЗОМ:  

 

 1. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє місце проживання або перебування у відповідності до Закону на території Сновської міської територіальної громади, мають право голосу та підтримують цю пропозицію (проєкт) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
 1. Інші додатки (якщо стосується):
 2. a) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту;

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту;

в)  інші додатки, суттєві для заявника проєкту, які саме?  …………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Дата подання пропозиції (проєкту)________________________

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проєктів), що вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, є недоступними для громадськості.

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

 

 1. Автори пропозиції (проєкту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Сновської міської ради та Робочої групи, утвореної відповідно до розпорядження № 33 від 15.04.2019 р. Сновського міського голови зі змінами:

Прізвище, Ім’я, По Батькові Контактні дані Підпис*
1. Поштова адреса: (індекс),
e-mail:
№ тел.:                  
Серія та

№ паспорту

                 
2. Поштова адреса: (індекс),  
e-mail:
№ тел.:                  
Серія та

№ паспорту

                   
3. Поштова адреса: (індекс),  
e-mail:
№ тел.:                  
Серія та

№ паспорту

                   

 

Підписуючи пропозицію (проєкт),висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджетування в Сновській міській територіальній громаді в 2019 році, згідно з Законом  України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив.

 

Додаток до п. 8 Додатку 1

 

Список жителів Сновської міської територіальної громади, які підтримують  пропозицію (проєкт), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в Сновській міській територіальній громаді

(окрім авторів проєкту)

 

Назва проєкту

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на:

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджетування в Сновській міській територіальній громаді у 2019 році, згідно з Законом  України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;

2) можливі уточнення та доповнення,  а також зняття даної  пропозиції (проєкту )її авторами.

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса проживання

індекс, насел. пункт, вулиця , буд., кв.

Серія та

№ паспорту

Підпис
1  

 

   
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Додаток 2

до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді

Ідентифікаційний номер проєкту

(вписує уповноважений робочий орган)

 

Бланк попереднього аналізу поданої

пропозиції (проєкту) для участі у відборі на отримання

фінансування з Громадського бюджету (бюджету участі)

Сновської міської територіальної громади

 

Аналіз з точки зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки пропозиції (проєкту) (заповнює уповноважена особа відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської  міської ради)

 1. Бланк-заявка заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Заявник (необхідну відповідь підкреслити)

а) виправив недоліки, надавши додаткову інформацію  (стосовно яких пунктів?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………………………

б) не виправив недоліки, та (або) не надав додаткову інформацію  (чому?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

 ____________                      ____________                  _________________________________

      (Дата)                                  (Підпис)                           ( П.І.Б.  відповідального працівника

                                                                                       відділу економічного розвитку

                                                                                          та інвестицій Сновської міської ради)

                        Додаток 3

до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі)

в Сновській міській територіальній громаді

 

Ідентифікаційний номер проєкту

(вписує уповноважений робочий орган )

 

 

Бланк повного аналізу

пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься

за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)

в Сновській міській територіальній громаді

 

Розділ І. Аналіз пропозиції (проєкту) з точки зору його наповнення, тобто змісту(заповнює відповідальний працівник – член Робочої групи, утвореної відповідно до розпорядження № 33 від 15.04.2019 р. Сновського міського голови зі змінами, до компетенції якого входить пропозиція (проєкт)).

 1. Бланкзаявка містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції (проєкту) з точки зору змістовності.

а) так

б) ні (чому?)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

 

 1. Інформацію, що міститься в бланкузаявці, було доповнено Заявником.

а) так

б) ні (яким чином?)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

 1. Запропонована пропозиція (проєкт) входить до повноважень міської ради

а) так

б) ні (чому?)

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Запропонована пропозиція (проєкт) відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня

а) так

б) ні (чому?)

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проєкту за рахунок коштів бюджету  Сновської міської територіальної громади;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проєкт) за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади;

в) не стосується.

 1. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання Витрати за кошторисом
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальна сума ………………………. гривень.

Обґрунтування: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

 1. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проєкту:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується.

 1. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Сновської міської ради, до компетенції яких входить пропозиція (проєкт), стосовно можливості реалізації пропозиції (проєкту) (наприклад, погодження з питань житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовими і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проєкту) може суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій (проєктів) або міських інвестиції, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі

а) позитивно

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проєкту)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Чи передбачає витрати в майбутньому реалізація запропонованого завдання? (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у річному вимірі?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

б) ні

Розділ ІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення запропонованої пропозиції (проєкту), до громадського бюджету, в бланк для голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проєкту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________            ______________            ______________________________________

Дата                               Підпис                     П.І.Б. керівника Робочої групи, утвореної

                                                                                відповідно до розпорядження

№ 33 від 15.04.2019 р.

Сновського міського голови із змінами

Додаток 4

до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді

 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ            

№ бланка

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Адреса реєстрації* :

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті не є населені пункти Сновської міської територіальної громади, то необхідно вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в Сновській міській територіальній громаді)

 

Документ, що підтверджує

проживання (перебування)

в Сновській міській територіальній громаді

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування)

 

п/п

Назва проєкту Відмітка про голосування *
1.  
2.  
3…  

*Проголосувати можна за 1 проєкт із переліку, про що робиться позначка у відповідній графі «+». Бланк для голосування вважається недійсним, якщо не виконано умови голосування.

Згода на обробку персональних даних:

Я,___________________________________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

 

___________                                                                                       __________________

              Дата                                                                                                                                                                              Підпис