Засідання сесій Сновської міської ради в 2020 рік

№ п/п Прізвище та ініціали депутатів 44 се

сія

45 се

сія

46 се

сія

                В

с

ь

о

г

о

 

с

е

с

і

й

«+» п

р

и

с

у

т

н

і

« – »

в

і

д

с

у

т

н

і

30.

01.

2020

18.

02.

2020

27.

03.

2020

1. Медведьов О.О. + + + 3 3 0
2. Аникієнко Л.П. + 3 1 2
3. Анопрієнко В.М. + + + 3 3 0
4. Безручко Л.І. + + 3 2 1
5. Булденко М.Ф. + + 3 2 1
6. Булденко Т.А. + + + 3 3 0
7. Виблов С.А. + + + 3 3 0
8. Захарченко А.О. + + 3 2 1
9. Кирилюк О.І. 3 0 3
10. Клименко Т.І. + 3 1 2
11. Компанець О.І. + + + 3 3 0
12. Кошова Г.І. + + 3 2 1
13. Кузьменко О.В. 3 0 3
14. Малетич М.В. + + + 3 3 0
15. Матвієнко В.І. + + 3 2 1
16. Нагорна Т.І. + + + 3 3 0
17. Омельяненко Н.В. + + + 3 3 0
18. Пискун В.А. + 3 1 2
19. Рибальченко Л.І. + + + 3 3 0
20. Росік М.Ф. + + 3 2 1
21. Самойлова Н. В. + + + 3 3 0
22. Самусенко О.П. + + 3 2 1
23. Сікач В. М. + + 3 1 1
24. Скідан С.С. + + + 3 3 0
25. Смоляк В.М. + + 3 2 1
26. Тютюнник  П.О. + + + 3 3 0
27. Фориш В.М. 3 0 3

Участь депутатів міської ради у роботі засідань постійних комісій в 2020 році

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства,  транспорту, зв’язку та сфери послуг

П.І.Б 1 2 3 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
28.01 18.02 25.03
Виблов

Сергій Анатолійович

+ + + 3 3 0
Безручко Лариса Іванівна + 3 1 2
Омельяненко Наталія Володимирівна + + + 3 3 0
Росік Михайло Федорович + + 3 2 1
Нагорна Тетяна Іванівна + + 3 2 1

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 

П.І.Б. 1 2 3 Всьо го « + » при сутні « – » від сутні
28.01 18.02 25.03
Скідан

Світлана Сергіївна

+ + +   3 3 0
Компанець

Олена Іванівна

+ + 3 2 1
Малевич

Марія Василівна

+ + + 3 3 0
Аникієнко

Леонід Петрович

3 3 1 2
Анопрієнко Володимир Михайлов. + + 3 2 1

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

П.І.Б 1 2 3 4 Всього «+» при сутні «-» від сутні
28.01 17.02 13.03 24.03
Кирилюк Олександр Іванович 4 0 4
Кузьменко Олександр Вікторович 4 0 4
Булденко Тетяна Андріївна + + + + 4 4 0
Смоляк Володимир Микол. + + + + 4 4 0
Матвієнко В’ячеслав Іванович + + + + 4 4 0

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

П.І.Б 1 2 3 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
28.01 17.02 26.03
Пискун

Віталій Анатолійович

+ + 3 2 1
Тютюнник Павло Олександрович + + + 3 3 0
Захарченко Андрій Олександрович + + + 3 3 0
Фориш

Віктор Михайлович

+ + 3 2 1
Булденко Михайло Федорович + 3 1 2

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

П.І.Б 1 2 3 Всього «+» при сутні «-» від сутні
28.01 18.02 25.03
Клименко Тетяна Іванівна + + 3 2 1
Кошова Ганна Іванівна + 3 1 2
Рибальченко Леонід Іванович + + + 3 3 0
Сікач

В’ячеслав Микол.

+ +

3

2 1
Самусенко

Олексій Павлович

+

3

1 2

Засідання сесій Сновської міської ради в 2019 рік

№ п/п Прізвище та ініціали депутатів

сесії

Вс

ьо

го

 

се

сі

й

«+»

п

р

и

с

у

т

н

і

«-»

в

і

д

с

у

т

н

і

31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
29.

01.

19

28.

02.

19

26.

04.

19

30.

05.

19

27.

06.

19

23.

07.

19

29.

08.

19

30.

09.

19

29.

10.

19

27.

11.

19

20.

12.

19

27.

12.

19

1. Медведьов О.О. + + + + + + + + + + + + 11 11 0
2. Аникієнко Л.П. + + +    +    +    –    +    –    +    + 11 7 4
3. Анопрієнко В.М. + + + + + + + + + 11 9 2
4. Безручко Л.І. + + + + + + + + + + + 11 10 1
5. Булденко М.Ф. + + + + + 11 5 6
6. Булденко Т.А. + + + + + + + + + + + 11 10 1
7. Виблов С.А. + + + + + + + + + + + + 11 11 0
8. Захарченко А.О. + + + + + + + 11 6 5
9. Кирилюк О.І. + + + 11 3 8
10. Клименко Т.І. + + + + + + + + + 11 8 3
11. Компанець О.І. + + + + + + + + + + 11 9 2
12. Кошова Г.І. + + + + + + + + + + + 11 10 1
13. Кузьменко О.В. 11 0 11
14. Малетич М.В. + + + + + + + + + 11 8 3
15. Матвієнко В.І. + + + + + + + + + + 11 9 2
16. Нагорна Т.І. + + + + + + + + + + 11 9 2
17. Омельяненко Н.В. + + + + + + + + + + + 11 10 1
18. Пискун В.А. + + + 11 3 8
19. Рибальченко Л.І. × × × × × × + + + + + + 11 5 0
20. Росік М.Ф. + + + + + + + + + 11 8 3
21. Самойлова Н. В. + + + + + + + + + + + + 11 11 0
22. Самусенко О.П. + + + + + + + + + + + 11 10 1
23. Сікач В. М. + + + + + + + + + + + 11 11 1
24. Скідан С.С. + + + 11 3 8
25. Смоляк В.М. + + + + + + + + + 11 8 3
26. Тютюнник  П.О. + + + + + + + + + + 11 9 2
27. Фориш В.М. + + + +     +     +     –     + 11 6     5
28. Чумак А.Ю. + × × × × × ×

Участь депутатів міської ради у роботі засідань постійних комісій в 2019 році

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства,  транспорту, зв’язку та сфери послуг

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
28.01 25.02 23.03 25.04 28.05 26.06 19.07 27.08 27.09 25.10 25.11 18.12
Виблов  Сергій Анатолійович + + + + + 12 5 7
Безручко Лариса Іванівна + + + + + + + + + 12 9 3
Омельяненко Наталія Володимирівна + + + + + + + + + + + 12 11 1
Росік Михайло Федорович + + + + + + + + + 12 9 3
Нагорна Тетяна Іванівна + + + + + + + + + + 12 11 2


Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 

П.І.Б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всьо го « + » при сутні « – » від сутні
24.01 26.02 22.03 23.04 29.05 19.07 29.08 26.09 25.11 17.12 27.12
Скідан Світлана Сергіївна + + + +    11 4 7
Компанець Олена Іванівна + + + + + + + 11 7 4
Малевич Марія Василівна + + + + + + + + + + 11 10 1
Аникієнко Леонід Петрович + + + + + + + + 11 8 3
Анопрієнко Володимир Михайлов. + + + + + 11 5 6

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Вс ьо го «+» при сут ні «-» від сут ні
23. 01 18. 02 25. 02 25. 03 15. 04 25. 04 23. 05 27. 05 26. 06 04. 07 19. 07 27. 08 17. 08 26. 09 25. 10 05. 11 25. 11 29. 11 10. 12 16. 12 17. 12 20. 12 21. 12 26. 12 27. 12
Кирилюк Олександр Іванович + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 18 7
Кузьменко Олександр Вікторович + + 25 2 23
Булденко Тетяна Андріївна + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 23 2
Смоляк Володимир Микол. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 18 7
Матвієнко В’ячеслав Іванович + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 22 3


Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всьо го «+» 

при сутні

«-»

від сутні

25.01 25.02 25.03 23.04 27.05 25.06 18.07 28.08 26.09 25.10 26.11 18.12
Пискун

Віталій Анатолійович

+ + + + + + + + + + 12 10 2
Тютюнник Павло Олександрович + + + + + + 12 6 6
Захарченко Андрій Олександрович + + + + + + + + + + 12 11 1
Фориш

Віктор Михайлович

+ + + + + + 12 6 6
Булденко Михайло Федорович + + + + + + + + + + 12 10 2


Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Всього «+» при сутні «-» від сутні
26.02 23.04 28.05 22.07 29.08 25.10 25.11 18.12
Клименко Тетяна Іванівна + + + + + + 8 6 2
Кошова Ганна Іванівна + + + + + + + + 8 7 0
Клименко/Чумак  Анжеліка Юріївна × × × × 8 0 0
Рибальченко Леонід Іванович × × × × × + + 8 2 1
Сікач В’ячеслав Микол. + + + + + + 8 6 2
Самусенко Олексій Павлович + + + + + + 8 6 2


Засідання сесій Сновської міської ради за 2018 рік

 п/п

Прізвище

та

ініціали

депутатів

сесії

Всьо

го

 

се

сій

«+»

 

при

сут

ні

« – »

 

від

сут

ні

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
23.

01.

18

21.

02.

18

23.

03.

18

23.

04.

18

24.

05.

18

19.

06.

18

26.

07.

18

01.

08.

18

17.

08.

18

27.

09.

18

23.

10.

18

26.

10.

18

29.

11.

18

1. Медведьов О.О. + + + + + + + + + + + + + 13 13 0
2. Аникієнко Л.П. + + + + + + + + + + + + 13 12 1
3. Анопрієнко В.М. + + + + + + + + + 13 9 4
4. Безручко Л.І. + + + + + + + + + 13 9 4
5. Будлянський Ю.М.    
6. Булденко М.Ф. + + + + + + + 13 7 6
7. Булденко Т.А. + + + + + + + + + + + 13 11 2
8. Виблов С.А. + + + + + + + + + + + 13 11 2
9. Захарченко А.О. + + + + + + + + + 13 9 4
10. Кирилюк О.І. + + + + + 13 5 8
11. Клименко Т.І. + + + + + + + 13 7 6
12. Компанець О.І. + + + + + + + + + + + + 13 12 1
13. Кошова Г.І. + + + + + + + + + + + 13 11 1
14. Кузьменко О.В. 13 0 13
15. Малетич М.В. + + + + + + + + 13 8 5
16. Матвієнко В.І. + + + + + + + + + + 13 10 3
17. Нагорна Т.І. + + + + + + + + 13 8 5
18. Омельяненко Н.В. + + + + + + + + + + + + + 13 13 0
19. Пискун В.А. + + + + + + + + + + + 13 11 2
20. Росік М.Ф. + + + + + + + + + + 13 10 3
21. Самойлова Н. В. + + + + + + + + + + + + + 13 13 0
22. Самусенко О.П. + + + + + + + + + + + 13 11 2
23. Сікач В. М. + + + + 13 4 9
24. Скідан С.С. + + + + + + + + + 13 9 4
25. Смоляк В.М. + + + + + + + + + + + 13 11 2
26. Тютюнник  П.О. + + + 13 3 10
27. Фориш В.М. + + + + + + + + 13 8 5
28. Чумак А.Ю. + + + + + + 13 6 7

Участь депутатів міської ради у роботі засідань постійних комісій в 2018 році

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства,  транспорту, зв’язку та сфери послуг

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
18.01 15.02 21.03 20.04 22.05 18.06 18.06 25.07 15.08 24.09 24.10 28.11
Виблов

Сергій Анатолійович

+ + + + + + + + 12 8 4
Безручко Лариса Іванівна + + + + + + + 12 7 5
Омельяненко Наталія Володимирівна + + + + + + + + + + + 12 11 1
Росік Михайло Федорович + + + + + 12 5 7
Нагорна Тетяна Іванівна + + + + + + + + + + + + 12 12 0

  

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 

П.І.Б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Всьо го « + » при сутні « – » від сутні
17.01 19.02 21.03 20.04 22.05 18.06 25.07 01.08 15.08 16.08 24.09 23.10 23.10 28.11
Скідан

Світлана Сергіївна

+ + + + + + + + + 14 9 5
Компанець

Олена Іванівна

+ + + + + + + + + + 14 10 4
Малевич

Марія Василівна

+ + + + + + + + + + + + + + 14 14 0
Аникієнко

Леонід Петрович

+ + + + + + + + + + 14 10 4
Анопрієнко Володимир Михайлов. + + + + 14 4 10

 Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
19.01 19.02 21.03 20.04 22.05 18.06 18.06 25.07 10.08 15.08 03.09 26.09 10.10 24.10 08.11 28.11
Кирилюк Олександр Іванович + + + + + + + + 16 8 8
Кузьменко Олександр Вікторович 16 0 16
Булденко Тетяна Андріївна + + + + + + + + + + + + + + + + 16 16 0
Смоляк Володимир Микол. + + + + + + + + + + + + + + + + 16 16 0
Матвієнко В’ячеслав Іванович + + + + + + + + + + + + 16 12 4

 Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всьо го «+» при сутні «-» від сутні
18.01 19.02 21.03 19.04 21.05 14.06 24.07 01.08 14.08 24.09 23.10 27.11
Пискун

Віталій Анатолійович

+ + + + + + + + 12 7 3
Тютюнник Павло Олександрович + + + 12 3 7
Захарченко Андрій Олександрович + + + + + + + + + + + 12 9 1
Фориш

Віктор Михайлович

+ + + _ + + + + + + 12 7 3
Булденко Михайло Федорович + + + + + + + + + 12 7 3

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього «+» при сутні «-» від сутні
17.01 15.02 21.03 20.04 22.05 18.06 25.07 14.08 25.09 23.10 23.10 27.11
Клименко Тетяна Іванівна + + + + + + + + + 12 9 3
Кошова Ганна Іванівна + + + + + + + + + + 12 10 0
Будлянський

Юрій Михайлович

Клименко/Чумак

Анжеліка Юріївна

+ + + + 12 4 8
Сікач

В’ячеслав Микол.

+ + + + + + + + + 12 9 3
Самусенко

Олексій Павлович

+ + + + + + + + + + + 12 11 1

 

Участь депутатів міської ради у роботі засідань постійних комісій в 2017 році

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства,  транспорту, зв’язку та сфери послуг

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всьо го

«+» при сутні «-» від сутні
16.01 09.02 23.02 17.03 20.04 22.05 12.07 26.09 19.10 21.11
Виблов

Сергій Анатолійович

+ + + + + + + + + 10 9 1
Безручко Лариса Іванівна + + + + + + 10 6 4
Омельяненко Наталія Володимирівна + + + + + + + + + 10 9 1
Росік Михайло Федорович + + + 10 3 7
Нагорна Тетяна Іванівна + + + + + + + + + 10 9 1

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 

П.І.Б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всьо го

« + » при сутні

« – » від сутні

16.01 25.01 8.02 24.02 17.03 21.04 22.05 6.06. 10.07 29.08 26.09 9.10 19.10 24.10
Скідан

Світлана Сергіївна

+ + + + + + + + + + + + + 14 13 1
Компанець

Олена Іванівна

+ + + + + + + + + + + + 14 12 2
Малевич

Марія Василівна

+ + + + + + + + + + + 14 11 3
Аникієнко

Леонід Петрович

+ + + + + + + + + 14 9 5
Анопрієнко Володимир Михайлов. + + + + + + + + + + 14 10 4

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всьо го

«+» при сутні

«-» від сутні

12.01 16.01 25.01 8.02 24.02 17.03 20.04 23.05 6.06 11.07 30.08 26.09 12.10 20.10 22.11 14.12
Кирилюк Олександр Іванович + + + + + + + + + + + + 16 12 4
Кузьменко Олександр Вікторович + + + 16 3 13
Булденко Тетяна Андріївна + + + + + + + + + + + + + + 16 14 2
Смоляк Володимир Микол. + + + + + + + + + + + + + + 16 14 2
Матвієнко В’ячеслав Іванович + + + + + + + + + + + + + + 16 14 2

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Всьо го

«+» при сутні

«-» від сутні

16.01 26.01 9.02 23.02 16.03 21.04 23.05 6.06 6.06 10.07 29.08 25.09 20.10 21.11
Пискун

Віталій Анатолійович

+ + + + + + + + + + + + 14 12 2
Тютюнник Павло Олександрович + + + + + + + + + 14 9 5
Захарченко Андрій Олександрович + + + + + + + + + + + + 14 12 2
Фориш

Віктор Михайлович

+ + + + + + + + + 14 9 5
Булденко Михайло Федорович + + + + + + + + + + + 14 11 3

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

П.І.Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього «+» при сутні «-» від сутні
16.01 8.02 23.02 17.03 24.03 20.04 19.05 06.06 7.07 30.08 20.10
Клименко Тетяна Іванівна + + + + + + + + + + + 11 11 0
Будлянський

Юрій Михайлович

+ + + + + + + + + 11 9 2
Клименко

Анжеліка Юріївна

+ + + + + + + + 11 8 3
Сікач

В’ячеслав Микол.

+ + + + + + + 11 7 4
Самусенко

Олексій Павлович

+ + + + + + + + + 11 9 2

Участь депутатів міської ради у роботі засідань сесій в 2017 році

Прізвище та ініціали депутатів

сесії

Всьо го сесій

«+» при сут ні

«-» від сут ні

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
11.

01.

17

17.

01.

17

27.

01.

17

10.

02.

17

27.

02.

17

21.

03.

17

27.

03. 17

27. 04. 17 25. 05. 17 08. 06. 17 13. 07. 17 31. 08. 17 27. 09. 17 24. 10. 17 24. 11. 17 15. 12. 17 22. 12. 17 27. 12. 17
Медведьов О.О. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 18 0
Аникієнко Л.П. + + + + + + + + + + + + 18 12 4
Анопрієнко В.М. + + + + + + + + + + + + 18 12 6
Безручко Л.І. + + + + + + + + + + + + + + + + 18 16 2
Будлянський Ю.М. + + + + + + + + + + + 18 11 7
Булденко М.Ф. + + + + + + + + + + 18 10 8
Булденко Т.А. + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 17 1
Добродій Б.О. + 18 1 1
Виблов С.А. + + + + + + + + + + + + + + 18 14 4
Захарченко А.О. + + + + + + + + + + + + + + + 18 15 3
Кирилюк О.І. + + + + + + + + + + + + + 18 13 5
Клименко Т.І. + + + + + + + + + + + + 18 12 6
Компанець О.І. + + + + + + + + + + + + + + + 18 15 3
Кузьменко О.В. + + + + + 18 5 13
Малетич М.В. + + + + + + + + + + + + + 18 12 5
Матвієнко В.І. + + + + + + + + + + + + + + + 18 15 3
Нагорна Т.І. + + + + + + + + + + + + + 18 13 5
Омельяненко Н.В. + + + + + + + + + + + + + + 18 14 4
Пискун В.А. + + + + + + + + + + 18 10 8
Росік М.Ф. + + + + + + + + + + + + + 18 13 5
Самойлова Н. В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 18 0
Самусенко О.П. + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 17 1
Сікач В. М. + + + + + + + + + + + + 18 12 6
Скідан С.С. + + + + + + + + + + + + + + + 18 15 3
Смоляк В.М. + + + + + + + + + + + + + + 18 14 4
Тютюнник  П.О. + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 17 1
Фориш В.М. + + + + + + + 18 7 11
Чумак/

Клименко  А.Ю.

+ + + + + + + + + + 18 10 8