» » Про  бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Про  бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА   МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок друга сесія  сьомого скликання        

РІШЕННЯ        

                                    20 грудня  2019 року                            м.Сновськ                              № 10-42/VII

 

Про  бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 25510000000

(код бюджету)

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного Кодексу України;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради, враховуючи схвалення проєкту бюджету виконавчим комітетом міської ради (рішення від 17 грудня 2019 року №130)

міська рада вирішила:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) у сумі 160762500 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської ОТГ – 154915500 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету міської ОТГ –  5847000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської ОТГ у сумі 160662500 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської ОТГ  – 142107200 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 18555300 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету міської ОТГ у сумі 6100 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 6100 гривень;

 надання кредитів з бюджету міської ОТГ у сумі 106100 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ОТГ –  100000 гривень, із спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 6100 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит  за загальним фондом бюджету міської ОТГ у сумі  12708300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ОТГ у сумі 12708300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ОТГ у розмірі 20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської ОТГ;

 резервний фонд бюджету міської ОТГ у розмірі 40000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ОТГ.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської ОТГ на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 1. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ОТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 15395200 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Установити, що у загальному фонді бюджету міської ОТГ на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської ОТГ належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти:

– базова дотація;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

– медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської ОТГ на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  та частині 1 статті 73 Бюджетного Кодексу України.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської ОТГ видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Головним розпорядникам коштів бюджету міської ОТГ, розпорядникам та одержувачам коштів бюджету міської ОТГ на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

6) виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам бюджетних установ бюджету міської ОТГ  здійснювати відповідно до звернень керівників розпорядників бюджетних коштів, погоджених міським головою.

 1. У міжсесійний період, дозволити головному розпоряднику коштів бюджету міської ОТГ за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженому з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у межах загального обсягу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

Дозволити фінансовому відділу Сновської міської ради, за своїм розпорядженням, вносити зміни до розпису  бюджету міської ОТГ окремо за загальним та спеціальним фондами, а саме здійснювати: перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями в межах річних асигнувань; перерозподіл асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах однієї програми, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів.

У міжсесійний період, у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженого з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, дозволити виділення додаткових коштів головному розпоряднику коштів бюджету міської ОТГ та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів бюджету міської ОТГ, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міської ОТГ та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) із наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади   на 2020 рік».

 1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 1. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову О.Медведьова та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

Міський голова                                                           О.МЕДВЕДЬОВ

Додатки 1-7

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання  міського бюджету за 11 місяців 2019 року

 Аналіз виконання міського бюджету

                                                                                      грн.

Код  Назва  Уточ.план на 2019 рік  Уточ.план за 11 місяців 2019 року Виконано % вик. до річ. % вик. до звітн. періоду
10000000 Податкові надходження   91323882,00 85369382,00 81486246,98 89,2 95,5
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 56663882,00 52506582,00 43776028,35 77,3 83,4
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 49982249,00 46306349,00 36847650,75 73,7 79,6
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4181800,00 3891500,00 4259381,77 101,9 109,5
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1973500,00 1784300,00 2141254,14 108,5 120,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 526333,00 524433,00 527741,69 100,3 100,6
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00 691,20
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00 0,00 691,20
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4246400,00 4074500,00 5647268,26 133,0 138,6
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4246400,00 4074500,00 5637332,35 132,8 138,4
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 -443,71
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 10379,62
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3522100,00 3259200,00 3334409,16 94,7 102,3
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 384200,00 350800,00 360884,33 93,9 102,9
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1641600,00 1513400,00 1500199,48 91,4 99,1
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1496300,00 1395000,00 1473325,35 98,5 105,6
18000000 Місцеві податки 26891500,00 25529100,00 28727850,01 106,8 112,5
18010000 Податок на майно 16841600,00 15887300,00 18253373,22 108,4 114,9
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 8100,00 8100,00 12263,38 в/100% в/100%
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11400,00 11300,00 18925,66 в/100% в/100%
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 45700,00 45600,00 54591,40 119,5 119,7
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 637000,00 635900,00 935079,07 146,8 147,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4404700,00 4330700,00 5584149,38 126,8 128,9
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 9903600,00 9216200,00 9832838,29 99,3 106,7
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 690900,00 680700,00 657999,82 95,2 96,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 972900,00 791500,00 959934,55 98,7 121,3
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 37500,00 37500,00 47916,67 127,8 127,8
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 129800,00 129800,00 149675,00 115,3 115,3
18030000 Туристичний збір 900,00 900,00 4980,14 в/100% в/100%
18050000 Єдиний податок 10049000,00 9640900,00 10469496,65 104,2 108,6
20000000 Неподаткові надходження   1316300,00 1223000,00 948400,98 72,1 77,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 600,00 600,00 3072,00 в/100% в/100%
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 30800,00 27000,00 23665,00 76,8 87,6
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 64000,00 64000,00 74020,12 115,7 115,7
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 24000,00 22700,00 0,00 0,0 0,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 634700,00 574600,00 430719,85 67,9 75,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 332200,00 315100,00 199653,00 60,1 63,4
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 59500,00 54600,00 21882,18 36,8 40,1
22090000 Державне мито 39400,00 37100,00 33676,67 85,5 90,8
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 800,00 800,00 699,64 87,5 87,5
24060300 Інші надходження 71600,00 67800,00 74891,14 104,6 110,5
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 58700,00 58700,00 86121,38 146,7 146,7
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 92640182,00 86592382,00 82434647,96 89,0 95,2
40000000 Офіційні трансферти   104091673,00 95867873,00 92098493,80 88,5 96,1
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7621700,00 6986100,00 6986100,00 91,7 100,0
41020100 Базова дотація 7621700,00 6986100,00 6986100,00 91,7 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 83802400,00 76233800,00 72508200,00 86,5 95,1
41030400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 3645000,00 3645000,00 3645000,00 100,0 100,0
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 9944100,00 8840000,00 8840000,00 88,9 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 43457300,00 40170800,00 40170800,00 92,4 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15784000,00 14468700,00 14468700,00 91,7 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10972000,00 9109300,00 5383700,00 49,1 59,1
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 8196700,00 8196700,00 8196700,00 100,0 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 8196700,00 8196700,00 8196700,00 100,0 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4470873,00 4451273,00 4407493,80 98,6 99,0
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2395900,00 2395900,00 2395900,00 100,0 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 253100,00 233500,00 233500,00 92,3 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 567435,00 567435,00 567435,00 100,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 323000,00 323000,00 323000,00 100,0 100,0
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 931438,00 931438,00 887658,80 95,3 95,3
  Всього доходів загального фонду 196731855,00 182460255,00 174533141,76 88,7 95,7
  Всього спеціального фонду 5212500,00 4809925,00 5301139,93 101,7 110,2
10000000 Податкові надходження   82000,00 80000,00 64209,26 78,3 80,3
19010000 Екологічний податок 82000,00 80000,00 64209,26 78,3 80,3
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 57000,00 55400,00 33825,35 59,3 61,1
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5000,00 5000,00 5731,09 114,6 114,6
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 20000,00 19600,00 24652,82 123,3 125,8
20000000 Неподаткові надходження   4822000,00 4421425,00 4928338,35 102,2 111,5
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 19900,00 19500,00 3544,51 17,8 18,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4802100,00 4401925,00 4924793,84 102,6 111,9
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3046100,00 2792258,33 2304628,48 75,7 82,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1756000,00 1609666,67 2620165,36 149,2 в/100%
30000000 Доходи від операцій з капіталом   308500,00 308500,00 308592,32 100,0 100,0
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 208500,00 208500,00 246189,40 118,1 118,1
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 100000,00 100000,00 62402,92 62,4 62,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ 201944355,00 187270180,00 179834281,69 89,1 96,0
Код    Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за 11 місяців 2019 року % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
  ВИДАТКИ      
  Загальний фонд      
0100 Державне управління 20097356,52 17580915,41 87,5%
1000 Освiта 90002066,42 76697922,14 85,2%
2000 Охорона здоров`я 25454337,35 22541279,01 88,6%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 8622080,00 7901598,12 91,6%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100100,00 76057,95 76,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6756980,00 6193038,62 91,7%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15000,00 0,00 0,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 827300,00 788028,21 95,3%
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 13500,00 13500,00 100,0%
3210 Організація та проведення громадських робіт 491000,00 441473,34 89,9%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 418200,00 389500,00 93,1%
4000 Культура i мистецтво 9484800,00 8143628,00 85,9%
5000 Фiзична культура i спорт 2678500,00 2316505,62 86,5%
6000 Житлово-комунальне господарство 5327070,48 3646167,54 68,4%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 42700,00 42700,00 100,0%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2130000,00 1927362,73 90,5%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 21000,00 19000,00 90,5%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 23000,00 14689,00 63,9%
8000 Інша діяльність 153680,00 91750,74 59,7%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 16000,00 2375,00 14,8%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 97680,00 89375,74 91,5%
8700 Резервний фонд 40000,00 0,00
900201 Разом по загальному фонду 164036590,77 140923518,31 85,9%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 982101,00 882101,00 89,8%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 258000,00 258000,00 100,0%
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 165276691,77 142063619,31 86,0%
  Кредитування загального фонду 50000,00 50000,00 100,0%
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 50000,00 50000,00 100,0%
  Спеціальний фонд    
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 112450,00 119300,84 106,1%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%
1010 Надання дошкільної освіти 569350,00 257157,82 45,2%
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 10367199,20 7974992,43 76,9%
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 696526,00 185503,55 26,6%
1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 92500,00 116279,79 125,7%
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1366950,00 1351218,06 98,8%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1111500,00 870416,35 78,3%
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 30000,00 30000,00 100,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 770650,00 695708,03 90,3%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 30000,00 0,00 0,0%
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 85409,73
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 74400,00 84532,48 113,6%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4000,00 5009,74 125,2%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 286870,00 356635,40 124,3%
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 76034,00 76034,00 100,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 705740,00 317853,74 45,0%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 271497,00 0,00 0,0%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 577965,00 28325,44 4,9%
7324 Будівництво установ та закладів культури 879224,40 879224,40 100,0%
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 38288,68 8490,30 22,2%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 182280,00 182280,00 100,0%
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 388908,00 243119,86 62,5%
7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 10837379,78 8199743,42 75,7%
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 19405456,24 9380203,52 48,3%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 44463,39 0,00 0,0%
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 1000,00 0,00 0,0%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 85502,44 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 52320,00 52320,00 100,0%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 269162,76 105223,94 39,1%
900203 Всього видатків спеціального фонду 49357616,89 31634982,84 64,1%
  Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 0,00 0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 214634308,66 173698602,15 80,9%
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 50000,00 50000,00 100,0%
  ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету      
  загальний фонд -31405163,23 -32419522,45  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -31405163,23 -32419522,45
спеціальний фонд 44145116,89 26333842,91
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 44145116,89 26333842,91

 

 

 

ДОХОДИ 

До доходної частини загального фонду міського бюджету станом на 01.12.2019 року надійшло 174533,1 тис. грн., що становить 95,7% до планових показників звітного періоду, в тому числі офіційних трансфертів – 92098,5 тис грн., що становить 96,1% до планових показників звітного періоду.

По власних доходах загального фонду за звітний період 2019 року надійшло 82434,6 тис. грн., що складає 95,2 % до планових призначень, недовиконання плану до бюджету склало 4157,7 тис. грн.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 61,2 % від уточненого показника на 2019 рік.

Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 43776,0 тис. грн., що складає 83,4 % до плану звітного періоду. Невиконання по податку становить 8730,6 тис. грн.

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 5647,2 тис. грн., що становить 138,6 % до планових показників за 11 місяців 2019 року. Перевиконання відбулось за рахунок надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 11 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3334,4 тис. грн. або 102,3% від запланованого.

Місцевих податків надійшло 28727,8 тис. грн., державного мита 33,7 тис. грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та надання інших адміністративних послуг на загальну суму 630,4 тис. грн., адміністративних штрафів та інших санкції – 97,7 тис. грн., інших надходжень отримано в сумі 161,0 тис. грн., орендної плата за водні об`єкти – 0,7 тис. грн., частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 3,1 тис. грн., податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  0,7 тис.грн., надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у звітному періоді надійшло в сумі 21,9 тис. грн.

До спеціального фонду за 11 місяців 2019 року надійшло 5301,1 тис. грн., що складає 101,7 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 4924,8 тис. грн., що складає 102,6 % до річних показників;

– екологічного податку надійшло 64,2 тис. грн., або 78,3 % до річних планових показників;

– надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  – 246,2 тис. грн. (118,1%);

– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 62,4 тис. грн. (62,4%);

– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,5 тис. грн., або 17,8 % до річних планових показників.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по міському бюджету за 11 місяців 2019 року проведені на суму 142063,6 тис.грн., що складає 86,0% до уточнених планових призначень на рік (165276,7 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 17580,9 тис.грн.; (12,4%)

Освіта – 76697,9 тис.грн.; (54,0%)

Охорона здоров’я – 22541,3 тис.грн.; (15,9%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 7901,6 тис.грн.;  (5,6%)

Культура і мистецтво – 8143,6 тис.грн.; (5,7%)

Фізична культура і спорт – 2316,5 тис.грн.; (1,6%)

Житлово-комунальне господарство – 3646,2 тис.грн.;  (2,6%)

Здійснення заходів із землеустрою – 42,7 тис.грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1927,4 тис.грн.;  (1,3%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 19,0 тис.грн;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 14,7 тис.грн.;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 2,3 тис.грн.;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 89,4 тис.грн.;  (0,1%)

Інші субвенції з місцевого бюджету – 882,1 тис.грн. ( 0,6% )

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 258,0 тис.грн. ( 0,2% )

Видатки на державне управління склали 17580,9 тис.грн. при уточненому річному плані 20097,3 тис.грн. або 87,5% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 15198,7 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2227,8 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 154,4 тис.грн.

На фінансування закладів освіти спрямовано 76697,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 36868,8 тис.грн.) при уточненому річному плані 90002,1 тис.грн., або 85,2% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 67451,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 36480,3 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 3065,2 тис.грн.,  з них :

 • теплопостачання – 308,7 тис.грн.,
 • водопостачання – 122,3 тис.грн.,
 • електроенергія – 851,8 тис.грн.,
 • оплата природного газу – 240,8 тис.грн.,
 • оплата інших енергоносіїв – 1541,6 тис.грн.

На видатки по охороні здоров’я витрачено 22541,3 тис.грн., що становить 88,6% від уточненого плану на рік  (25454,3 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням по центральній районній лікарні направлено 17660,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 1913,7 тис. грн.: в т.ч. по центральній районній лікарні – 1442,6 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 471,1 тис.грн.

Видатки на соціальний захист за 11 місяців 2019 року склали 7901,6 тис.грн. при річному уточненому плані 8622,1 тис.грн. Виконання становить 91,6%. З них:

 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 76,1 тис.грн.;
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 6193,0 тис.грн.;
 • утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 788,0 тис.грн.;
 • оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 13,5 тис.грн.;
 • організація та проведення громадських робіт – 441,5 тис.грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 389,5 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 9484,8 тис.грн. склали 8143,6 тис.грн., або 85,9%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 7058,8 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 511,7 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2316,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 2678,5 тис.грн. або 86,5%, з них :

 • проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 40,9 тис.грн.;
 • утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1718,1 тис.грн.;
 • фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 317,3 тис.грн.;
 • фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 76,6 тис.грн.;
 • фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 163,6 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 11 місяців 2019 року склали 3646,2 тис.грн. при уточненому річному плані 5327,1 тис.грн., або 68,4%, з них:

 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 269,6 тис.грн.;
 • забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 42,9 тис.грн.;
 • організація благоустрою населених пунктів – 3049,2 тис.грн.;
 • відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 284,5 тис.грн.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 42,7 тис.грн. при уточненому річному плані 42,7 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1927,4 тис.грн. при уточненому річному плані 2130,0 тис.грн., або 90,5%.

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 19,0 тис.грн. при уточненому річному плані 21,0 тис.грн., або 90,5%.

Видатки на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 14,7 тис.грн. при уточненому річному плані 23,0 тис.грн., або 63,9%.

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 2,3 тис.грн. при уточненому річному плані 16,0 тис.грн., або 14,8%.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 89,4 тис.грн. при уточненому річному плані 97,7 тис.грн., або 91,5%.

Видатки по спеціальному фонду склали 31635,0 тис.грн. при уточненому річному плані 49357,6 тис.грн., або 64,1%, в т. ч. капітальні видатки становлять 27630,7 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 26569,3 тис.грн., а саме:

– видатки по виконанню інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 7363) склали 9380,2 тис.грн. при уточненому річному плані 19405,5 тис.грн., або 48,3%,  в т.ч.:

по Сновській міській раді на загальну суму 1937,4 тис.грн. на придбання термостату сухоповітряного (14,9 тис.грн.), гематологічного аналізатора (227,7 тис.грн.) та пульсоксиметрів (7,0 тис.грн.) для комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги», придбання комп’ютерної техніки для Сновської ЦРЛ (14,8 тис.грн.), за капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ в частині заміни віконних та дверних блоків (1116,0 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул.Неретіна в с.Гвоздиківка Сновського району Чернігівської області. Перша та друга черги будівництва (83,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території громади (191,4 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м. Сновськ, Чернігівської області (коригування з перерахунком залишку робіт в поточні ціни) (119,6 тис.грн.), закупівлю меблів та обладнання для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради (163,0 тис.грн.);

по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 4647,0 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (утеплення учбового корпусу)  (1432,5 тис.грн.), за реконструкцію системи опалення Сновської районної гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі (1311,5 тис.грн.), реконструкцію будівлі Сновської ЗОШ I—III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35 (1274,6 тис.грн.), на придбання меблів для Сновської гімназії (30,0 тис.грн.), придбання комп’ютерних класів для Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» (285,4 тис.грн.), придбання меблів для ДЮСШ (75,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладів (192,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» (46,0 тис.грн.);

по відділу культури та туризму на загальну суму 2795,8 тис.грн. на придбання сценічно-постановочних засобів (костюмів, головних уборів, взуття) (100,0 тис.грн.), придбання  обладнання для системи опалення для Сновського Будинку культури (70,0 тис.грн.), закупівлю мультимедійного обладнання для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (30,0 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі центральної бібліотеки (546,8 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (737,2 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури (1311,8 тис.грн.);

– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК 7310) склали 28,3 тис.грн. при уточненому річному плані 578,0 тис.грн., або 0,5%, та були направлені по Сновській міській раді на реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Центральна в с. Великий Щимель Сновського району Чернігівської області (5,3 тис.грн.),  відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.Перемоги в с.Займище (23,0 тис.грн.);

– видатки на будівництво установ та закладів культури (КПКВК 7324) склали 879,2 тис.грн. при уточненому річному плані 879,2 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на реконструкцію будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка, Сновського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – заміна зовнішніх віконних та дверних блоків; II черга – заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних мереж; III черга – внутрішнє оздоблення приміщень, заміна внутрішніх дверних блоків (879,2 тис.грн.);

–  видатки на будівництво інших об`єктів комунальної власності (КПКВК 7330) склали 8,5 тис.грн. при уточненому річному плані 38,3 тис.грн., або 22,2%, та були направлені на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції вузла обліку природного газу (облаштування засобом дистанційної передачі даних) котельної Сновської міської ради;

–  видатки на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 7361) склали 243,1 тис.грн. при уточненому річному плані 388,9 тис.грн., або 62,5%, та були направлені на проект “Здоровий відпочинок – кожній дитині” (Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Дружба”);

– видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад розвитку (КПКВК 7362) склали 8199,7 тис.грн. при уточненому річному плані 10837,4 тис.грн., або 75,7%, та були направлені:

по Сновській міській раді на загальну суму 5117,9 тис.грн. за капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Незалежності (від вул. Короленка до будинку № 42 та від забудови № 106 до будинку 71 по вул. Незалежності) (1433,5 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Попудренка з проїздом до вул. Свободи (1405,3 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул.Шевченка в с.Старі Боровичі (234,8 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. Шевченка та частини вул. Центральна в с.Рогізки Кучинівка (240,8 тис.грн.),  відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Перемоги, вул. Миру, вул. Лугова, вул. Садова, пров. Першотравневий, пров.Річковий в с. Низківка Сновського району Чернігівської області. Перша, друга та третя черги будівництва. (ІІ черга) (314,9 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул.Миру, вул.Дружби, вул.Вишнева, вул. Садова, вул. Маханова та пров. Набережний в с. Гірськ Сновського району Чернігівської області. Перша та друга черги будівництва. (ІІ черга) (333,0 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Мозгового від КТП-42 в с. Жовідь (142,1 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Братів Талашів, вул. Братів Кутиків, вул. Шкільна, вул. Лугова від КТП-258 в с. Смяч (254,7 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вулиць Попудренка та Шевченка в с. Кучинівка (247,8 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. П.І. Семака, 1-й пров. Центральний, вул. Миру від КТП-278 в с. Петрівка (481,7 тис.грн.), реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Незалежності  в м.Сновськ (29,3 тис.грн.);

по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на реконструкцію їдальні Сновської гімназії – 3081,8 тис.грн.;

– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 76,0 тис.грн. при уточненому річному плані 76,0 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на придбання 2-х насосів для ПРАТ „Комунальник”;

–   видатки на  організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  склали 308,9 тис.грн. при уточненому річному плані 705,7 тис.грн., або 43,8%, та були направлені на придбання подрібнювача гілок (144,0 тис.грн.), вала карданного (7,8 тис.грн.), обладнання для доступу до мережі Інтернет за допомогою засобів  Wi-Fi  (18,3 тис.грн.), 6-х паркових світильників (50,0 тис.грн.), переносного бензогенератора (16,9 тис.грн.), стели до пам’ятника  воїнам загиблим в ВВВ с. Жовідь (12,7 тис.грн.)  та стели  „Захісникам України” (39,4 тис.грн.), гойдалки (8,3 тис.грн.), каруселі (11,5 тис.грн.);

– видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (КПКВК 8220)  склали 52,3 тис.грн. при уточненому річному плані 52,3 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на придбання 2-х рацій (33,0 тис.грн.) та радіостанції (19,3 тис.грн.) ;

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 58,9 тис.грн., в т.ч. за придбання твердопаливного котла в адміністративне приміщення с.Хотуничі (10,5 тис.грн.),  проектора (13,9 тис.грн.),  ноутбука (8,6 тис.грн.),  2-х принтерів (15,2 тис.грн.), твердопаливного котла в адмінприміщення с.Ст.Боровичі (10,7 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку  по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” на загальну суму 5405,5 тис.грн. були направлені на придбання 15 багатофункціональних пристроїв „Epson” (92,3 тис.грн.) для загальноосвітніх навчальних закладів , 2-х інтерактивних комплектів для Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (60,0 тис.грн.), комплекту навчального обладнання для кабінетів історії, біології та хімії для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (588,0 тис.грн.), запчастин для котла в Тур’янський НВК «ЗНЗ I-II ст..-ДНЗ» (24,1 тис.грн.), бетонної огорожі для Новоборовицького НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ» (31,1 тис.грн.), бензопил в Сновську ЗОШ  I- III ст. № 2 (28,6 тис.грн.),  комплекту меблів для їдальні  Сновського НВК «ДНЗ-СНЗ I ст. » (80,4 тис.грн.), 6-х акустичних систем для загальноосвітніх навчальних закладів (42,6 тис.грн.), 8-м комплектів мультимедійного та комп’ютерного обладнання (ноутбук, принтер, екран, кріплення) для Новоборовицького,  Рогізківського, Петрівського НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ», Кучинівської ЗОШ I-III ст., Сновської ЗОШ I- III ст. № 2, Сновської гімназії, Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» та Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (196,0 тис.грн.), 2-х  комплектів стільців для Новоборовицького НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ» та Сновської гімназії (34,5 тис.грн.), підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (39,7 тис.грн.), 3-х комплектів протипожежної безпеки для Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст. »,  Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновської гімназії (21,7 тис.грн.), 9 ноутбуків в Сновську ЗОШ I-III ст. № 1, Сновську ЗОШ I- III ст. № 2, Сновську районну гімназію, Кучинівську ЗОШ I-III ст., Тихоновицьку ЗОШ I-III ст., Новоборовицький, Рогізківський, Петрівський НВК (111,8 тис.грн.), дві інтерактивні дошки в Сновську ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновський НВК «ДНЗ-СНЗ I ст. » (50,0 тис.грн.), два персональні комп’ютери в  Сновську ЗОШ  I- III ст. № 2 (28,2 тис.грн.), для на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях Тихоновицької ЗОШ I-III ст., Кучинівської ЗОШ I-III ст. та Сновської ЗОШ I-III ст. № 2  (2012,2 тис.грн.),  на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів  (552,5 тис.грн.), будівництво спортивного майданчика Сновської (Щорської) районної гімназії м.Сновськ (1411,8 тис.грн.),   по КПКВК 1161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі 1348,7 тис.грн. були направлені на  придбання мікроавтобуса;

– по центральній районній лікарні видатки розвитку на загальну суму 450,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання електрокардіографа (56,0 тис.грн.), апарату УЗД (394,0 тис.грн.);

–  по КНП „Сновський центр первинної медичної допомоги” видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” на придбання  2-х системних блоків;

– по територіальному центру видатки розвитку на загальну суму 8,1 тис.грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” на придбання пральної машини в стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку;

– по фінансовому відділу Сновської міської ради (КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах”) на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені на придбання комп’ютерної техніки;

– по відділу культури видатки розвитку на загальну суму 61,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” на придбання програмної літератури (20,0 тис.грн.), по КПКВК 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” на придбання твердопаливного котла для клубу в с.Низківка (39,4 тис.грн.) та  сценічні костюми в Сновський будинок культури (2,5 тис.грн.).

2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за  11 місяців 2019 року склали 1061,4 тис. грн., з них:

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 939,5 тис.грн., в т.ч по платним послугам в сумі 7,7 тис.грн. за придбання ноутбука в оздоровчий табір „Дружба”,  по благодійним внескам в сумі 931,8 тис.грн., а саме: від громадської організації „Коло друзів Сновська” (м.Фрьоденберг, Німеччина) подаровано холодильник для Сновського ДНЗ №1 (6,7 тис.грн.) та ноутбук для Сновської гімназії (7,0 тис.грн.), від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (180,8 тис.грн.), збільшена балансова вартість будівлі Петрівського НВК «ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ» після проведення реконструкції покрівлі спортивного залу та їдальні і заміни віконних та дверних блоків приміщень по АВІЗО від Управління капітального будівництва облдержадміністрації (731,4 тис.грн.), подарована батьками дошка класна для Сновської гімназії (5,9 тис.грн.);

– по центральній районній лікарні  по благодійним внескам в сумі 11,1 тис.грн. отримано мікроскоп в лабораторію;

– по відділу культури і туризму на загальну суму 110,8 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 89,3 тис.грн. за придбання комплекту радіомікрофонів (7,4 тис.грн.) та акустичної системи (29,6 тис.грн.) для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна, літератури для поповнення бібліотечного фонду (12,1 тис.грн.),  сценічних костюмів (17,6 тис.грн.), 2-х обігрівачів (17,9 тис.грн.) для Сновського будинку культури та мікрофону для Кучинівського сільського клубу (7,5 тис.грн.), по благодійним внескам подаровано бібліотеці книги від читачів на суму 18,7 тис.грн.

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради                                                                 Л.САВЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Сновської міської ради “Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Інформація про соціально-економічний стан  району в 2019 році та прогноз на 2020 рік, які покладено в основу проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади 

В промисловості найбільшими підприємствами є ПАТ «Щорський завод продтоварів», ТОВ «Техсервіс», Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Астра».

Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами  у січні – вересні  2019 року склали 77,1 млн.грн, що становить 92,5% до відповідного періоду 2018 року.

Наростили обсяги ТОВ «Техсервіс» – 110,2%, ПАТ «Щорський завод продтоварів» – 107,9 %. Проблемним залишається робота спиртового заводу, який з початку року не працював, а розпочав роботу лише у червні. За 9 місяців обсяги зменшились на 28,3% по відношенню до минулорічних показників. Роботу підприємства планує ДП «Укрспирт».

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні – вересні склав 101,9 млн. грн.

Складаються міжнародні зв’язки району. Товари, виготовлені на підприємствах Сновщини, експортуються в Естонію, Молдову, Німеччину, Румунію, Латвію. Ліс – у Туреччину, Польщу, Білорусь, Узбекистан, Туркменістан, Йорданію та Сінгапур.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні – червні 2019 року склав 68,1 млн. грн.,  що складає 98,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла у січні – вересні 2019 року 68099,0 кв.м., що у 3,3 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника  у ІІІ кварталі  2019 року становила  8322 грн., що на 19 % більше відповідного періоду 2018 року.

Боргу із виплати заробітної плати на підприємствах звітного кола немає.

Вантажооборот  протягом 10 місяців 2019 року склав 2597,3 тис. т.км., що на 57 % більше відповідного періоду 2018 року.

До підприємств паливно-енергетичного комплексу Сновського району належить Сновська дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго», 3 котельні якої (загальною потужністю 2,6902 Гкал/год) забезпечують централізовану подачу тепла та гарячої води у 8 багатоквартирних будинків та ряду бюджетних установ та організацій.

За 11 місяців поточного року споживачі району використали 633 балони скрапленого газу.

За підсумками 11 місяців 2019 року приватизовано 2 нежитлові будівлі комунальної власності в с. Г.Студенецька загальною площею 1312,8 кв.м.

В районному центрі зайнятості станом на 01.12.2019 року знаходиться на обліку 301 безробітний, з них жінок – 164, молоді до 35 років – 97. Отримують допомогу по безробіттю 251 чол. Взяли участь у тимчасових та громадських роботах 175 безробітних. Пройшли професійне навчання 84 чоловіка.

Сільськогосподарськими  підприємствами очікується зібрати біля 54 тисяч тонн зернових культур, це значна перемога хліборобів району. На сьогодні вже намолочено 48 тисяч тонн, при середній урожайності 37,6 центнерів з гектара. Розвиток зернової галузі та її інфраструктури – зерносушильного господарства передбачає нарощування загальних посівних площ, які в цьому році були збільшені на 7 відсотків. При цьому сільськогосподарськими підприємствами приділялась серйозна увага збереженню родючості ґрунтів, покращенню насінництва, використанню новітніх технологій у сфері агротехніки.

Сільгосптоваровиробниками району за 10 місяців вироблено 113,1 мільйонів гривен валової продукції, це на 32 відсотки більше, ніж в минулому році.

Станом на 01.11.2019 року в сільськогосподарських підприємствах району утримується 821 голова великої рогатої худоби, в тому числі 506 корів,  що становить до 2018 року  відповідно 88% та 105%.

За десять  місяців  п.р.  надоєно 1449,7 т молока, що на 112% більше, ніж у минулому році.

Всього за десять  місяців  вирощено м’яса худоби та птиці 185,5 тонн (це 126% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 38,4т (49% до 2018 року).

В цілому за січень-жовтень 2019 року вироблено валової продукції тваринництва на 5713 тисяч гривень (96%).

Ведеться постійна робота по залученню коштів на покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурної сфери, дорожньої інфраструктури та вуличного освітлення.

 

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади на 2020 роки

 

Показники Одиниця виміру 2020
Середня чисельність наявного населення  тис. осіб 22,3
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) тис. осіб 3,2
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) грн. 8188
Фонд оплати праці штатних  працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) млн. грн. 314,4
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн. 131,0
Виробництво продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах млн. грн. 134,0
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по сільськогосподарських підприємствах (до попереднього року) відсотків 100,0

  

ДОХОДИ 

Бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі -міської ОТГ) розроблений з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.

Дохідна частина бюджету  міської ОТГ на 2020 рік розроблена відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються планування бюджету.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2020 рік було враховано фактичні надходження за 2018 рік та 11 місяців 2019 року, а також з урахуванням перспективного плану розвитку громади на 2018-2020 роки, Закону України „Про Державний бюджет на 2020 рік”.

Формування дохідної частини бюджету міської ОТГ здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

– підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року з темпом росту 13,2% ;

– враховано, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування.

Загальний розмір доходів бюджету міської ОТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 160762,5 тис. грн., у тому числі загального фонду – 154915,5  тис. грн., спеціального фонду – 5847,0 тис. грн.

До загального фонду бюджету міської ОТГ на 2020 рік планується отримати доходів без урахування трансфертів в сумі 90400,0 тис.грн., трансфертів з  Державного бюджету України в сумі 64515,5 тис.грн., в т.ч. базової дотації – 9034,1 тис. грн. (більше на 1412,4 тис. грн. у порівнянні з планом на 2019 рік або 18,5 %), субвенцій з державного бюджету – 52006,1 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 47791,1 тис. грн., медична субвенція – 4215,0 тис. грн.) та трансфертів з обласного бюджету в сумі 3475,3 тис.грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 57,3 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2020 року. У 2020 році його планується отримати 51822,3 тис. грн., що на 6938,5 тис. грн. більше ніж затверджені надходження цього податку у 2019 році.

У розрахунках обсягу податку та збору на доходи фізичних осіб врахована динаміка надходжень зазначеного податку за попередні роки.

До спеціального фонду бюджету міської ОТГ планується отримати екологічного податку та грошових стягнень за порушення екологічного законодавства в сумі 82,0 тис.грн., надходжень бюджету розвитку в сумі 100,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 5665,0 тис. грн.

 

ВИДАТКИ 

У 2020 році визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У видатках бюджету міської ОТГ враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року в сумі 4723 грн. на місяць (більше ніж у 2019 році на 550 грн.), встановлення розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року в сумі 2102 гривні (більше ніж у 2019 році на 181 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв за тарифами листопада 2019 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України бюджет міської ОТГ на 2020 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування та за  відомчою та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Загальний обсяг видатків бюджету міської ОТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів планується в обсязі  160662,5  тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду – 142107,2 тис. грн., видатки спеціального фонду – 18555,3 тис. грн. Обсяг кредитування загального фонду планується в сумі 100,0 тис.гривень.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Проєктом бюджету міської ОТГ на 2020 рік на державне управління передбачається спрямувати 20765,0 тис. грн. Питома вага видатків на оплату праці  з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 90%.

На утримання апарату міської ради, інші програми і заходи передбачаються видатки в сумі 18654,1 тис. грн., в т.ч.: на утримання апарату – 17124,1 тис. грн., проведення місцевих виборів – 700,0 тис. грн., іншу діяльність у сфері державного управління – 830,0 тис. грн. ( в т.ч. видатки на програми: виконання повноважень депутатами Сновської міської ради – 260,0 тис.грн., громадське бюджетування – 350 тис.грн., тощо).

На утримання окремих структурних підрозділів міської ради передбачається 2110,9 тис.грн.

ОСВІТА

Пріоритетним завданням галузі у 2020 році, в умовах розпочатого в державі реформування системи освіти, є забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та підвищення конкурентноспособності освіти. Буде продовжена реалізація заходів щодо розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вдосконалюватиметься робота з обдарованою і талановитою молоддю, що сприятиме розвитку індивідуальності дитини, її задатків і здібностей.

Видатки загального фонду бюджету міської ОТГ на освіту передбачаються у сумі 85610,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 47791,7 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-282,6 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2270,7 тис.грн.).  Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями складає 90 % оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,9%. У 2020 році, як і в 2019 році освітня субвенція з державного бюджету спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів.

На утримання музичної школи ім. Рахліна, що підпорядкована відділу культури і туризму передбачено видатки в сумі 3307,4 тис. грн.

Запланована виплата одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років в розмірі 9,0 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

Пріоритетами розвитку галузі є: реформування медичного обслуговування населення, яке грунтується на принципі фінансування послуги, а не ліжко-місць, забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності,  а  також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

У проєкті загального фонду бюджету міської ОТГ на охорону здоров’я  передбачається спрямувати із загального фонду бюджету 8931,5 тис. грн. (в т.ч. за рахунок медичної субвенції, яка запланована на I квартал – 4215,0 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 800,0 тис.грн.).

Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями 70,9 %, на оплату енергоносіїв складає 14,5 %. Медична субвенція спрямовується на виплату заробітної плати  та інших видатків по центральній районній лікарні на I квартал, в зв’язку з реформуванням галузі охорона здоров’я передбачається переведення закладів вторинної ланки  на фінансування з державного бюджету Національною службою здоров’я України. Оплата за комунальні послуги та енергоносії планується за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, яка не забезпечує потреби в коштах навіть на I квартал.

У 2020 році видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  передбачені в бюджеті міської ОТГ в сумі 242,0 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з обласного бюджету – 122,0 тис.грн., та за рахунок коштів міської ОТГ 120 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.

На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення в 2020 році планується спрямувати із загального фонду бюджету 8372,4 тис. грн. Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату енергоносіїв складає 91 %, інші захищені видатки – 5,2 %.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді , який підпорядкований управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту заплановано 805,5 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 793,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,9 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено видатки в сумі 6665,8 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 6241,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 252,7 тис. грн.

На фінансування пільг з оплати послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян передбачено 80,1 тис. грн.

На інші програми по соціальному захисту, які спрямовані на організацію та проведення громадських робіт, надання матеріальної допомоги громадянам, тощо  передбачено кошти в сумі 821,0 тис. грн.

КУЛЬТУРА

Головними пріоритетами галузі є: збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу, розвиток культурно-мистецького потенціалу, збереження культурної спадщини України, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурних цінностей регіону.

На галузь із загального фонду бюджету передбачено спрямувати 8798,5 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури передбачено 7489,8 тис. грн. (або 85,1 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 561,7 тис. грн. (6,4 %), проведення культурних заходів – 370,0 тис.грн.(4,2%).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Головними пріоритетеми галузі є: всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до спорту.

На 2020 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 2563,2 тис. грн.

Видатки на утримання ДЮСШ управління освіти, сім’ї, молоді та спорту передбачені в сумі 1865,2 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями направлено 1635,6 тис.грн. (87,7%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 159,8 тис. грн. (8,6 %).

На забезпечення діяльності та проведення спортивних заходів закладами Сновської районної організації ВФСТ „Колос” передбачається  650,0 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в бюджеті передбачено 48,0 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На забезпечення безперебійної діяльності житлово-комунального господарства у бюджеті заплановано 3780,0 тис. грн., з них на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 280,0 тис. грн. та на благоустрій – 3500,0  тис. грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На фінансування програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю передбачено 2525,0 тис. грн., а саме:

– здійснення заходів із землеустрою – 85,0 тис. грн.;

– утримання та розвиток транспортної інфраструктури – 2400,0 тис. грн.;

– сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 25,0 тис. грн.;

– членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 15,0 тис. грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

У бюджеті на 2020 рік на заходи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено 15,0 тис. грн., на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 200,0 тис. грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру,  а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту бюджету  міської ОТГ заплановані кошти резервного фонду на 2020 рік у сумі 40,0 тис. грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Для надання кредиту індивідуальним сільським забудовникам, відповідно до програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” передбачається спрямувати по загальному фонду 100,0 тис. грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

У 2020 році передбачено ряд трансфертів:

 • з державного бюджету бюджету міської ОТГ

– базова дотація -9034,1 тис. грн.;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 47791,1 тис. грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 4215,0 тис. грн.;

 • з обласного бюджету

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3070,7 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 282,6 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 122,0 тис. грн.

З бюджету міської ОТГ планується передати районному бюджету Сновського району іншу субвенцію  в сумі 506,0 тис. грн. на фінансування програм соціального захисту.

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради                                                                Л.САВЧЕНКО

ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ СНОВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 ТА 2022 РОКИ

 

Загальна частина

Цей Прогноз визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Головною метою соціально-економічного розвитку бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) – є поліпшення рівня і якості життєдіяльності населення, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населених пунктів.

Головними завданнями бюджетної політики залишатимуться:

 • проведення діагностичного аналізу її сучасного стану;
 • виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку;
 • визначення першочергових цілей розвитку та завдань щодо їх досягнення;

– забезпечення необхідного рівня соціально-економічної стабільності;

 • сприяння розвитку тих форм економічної діяльності, які узгоджуються з існуючими ресурсними можливостями громади;
 • створення якісно нових робочих місць;
 • покращення життєвих стандартів;

– покращення надання послуг закладами охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту населення;

– підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг;

– розвиток фізичної культури та спорту;

– покращення стану доріг, вуличного освітлення та безпеки пішоходів.

Головною метою бюджетної політики є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики задля економічного зростання громади на основі здійснення модернізації економіки міста та підвищення її конкурентоспроможності, визначення фінансового ресурсу бюджету на середньострокову перспективу.

Основними завданнями у бюджетній сфері є:

– підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

– забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;

– підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування програмно-цільового методу з подальшою оптимізацією бюджетних програм;

– забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

– забезпечення стабільності, збалансованості та стійкості бюджетного процесу.

Прогноз бюджету міської ОТГ на 2021 – 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням чинних норм бюджетного та податкового законодавства, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 ‑ 2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130; особливостей складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки, наданих Міністерством фінансів України листами від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263, № 05110-14-6/22284, перспективного плану розвитку громади на 2019-2021 роки, показниках галузевих програм.

Основні завдання Прогнозу – це планування реальних надходжень бюджету міської ОТГ  (на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку району з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету).

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, ймовірне недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників в частині надходження податку на доходи фізичних осіб.

 

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитк уобєднаної територіальної  громади на 2021–2022 роки

 

Показники Одиниця виміру 2021 2022
Середня чисельність наявного населення  тис. осіб 22,1 21,9
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) тис. осіб 3,1 3,0
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) грн. 8802 9435
Фонд оплати праці штатних  працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) млн. грн. 327,4 339,7
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн. 137,5 144,4
Індекс виробництва промислової продукції до попереднього року відсотків 101,0 101,0
Виробництво продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах млн. грн. 135,3 136,7
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по сільськогосподарських підприємствах (до попереднього року) відсотків 101,0 101,0

Визначальний вплив на формування позитивної динаміки валового регіонального продукту в громаді має сільське господарство. Регіональна політика спрямовуватиметься на забезпечення конкурентоспроможності аграрного комплексу.

Економічне зростання, низький рівень інфляції, покращання фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також відновлення тенденції зростання зайнятості сприятиме збільшенню реальних доходів населення та, відповідно, розширенню споживчого попиту.

З метою підвищення стандартів життя населення передбачається подальше реформування системи охорони здоров’я, підвищення конкурентоспроможності освіти, посилення адресності всіх видів соціальної підтримки.

 

 

Прогнозні показники бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

Обсяг, тис. грн.
2021 рік 2022 рік
Загальний обсяг доходів 98461,2 100842,9
Загальний обсяг видатків 165406,8 173574,8
в т.ч. кредитування 105,0 110,0
Офіційні трансферти 66945,6 72731,9
Дефіцит («+»), профіцит («-») 0,0 0,0

Дохідна частина бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади

Прогноз дохідної частини бюджету міської ОТГ  (далі – Прогноз) розроблено на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України та на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади на 2019–2021 роки.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету було враховано: фактичне виконання дохідної частини бюджету міської ОТГ  за результатами 2018 року та 11 місяців 2019 року; зміни до податкового та бюджетного законодавств на момент прогнозування.

Основним джерелом надходжень бюджету міської ОТГ  (без урахування трансфертів з державного бюджету) в 2021-2022 роках є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в сумі власних надходжень загального фонду бюджету становить близько 54,2%.

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку надходжень враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18,0%, збереження діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму.

Обсяг, тис. грн.
2021 рік 2022 рік
Загальний фонд
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53377 54978,3
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4906,7 4906,7
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3643,3 3716,2
18010000 Податок на майно 18478,6 18848,2
18050000 Єдиний податок 11114,8 11337,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 92,5 92,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 752,4 752,4
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 33,4 33,4
22090000 Державне мито 37,8 37,8
24060000 Інші надходження 164,4 164,4
Спеціальний фонд
19010000 Екологічний податок 73,1 73,1
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 8,9 8,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5778,3 5893,9
  Загальний обсяг надходжень 98461,2 100842,9

Видаткова частина бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади

Бюджетна політика спрямовуватиметься на підтримку економічного відновлення, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, проведення структурних реформ у бюджетній та виробничій сферах, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, проведення реформування галузей бюджетної сфери, оптимізація мережі, штатів та контингентів установ, підняття соціальних стандартів тощо.

Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане застосування програмно-цільового методу бюджетування, який дозволить підвищити ефективність і результативність видатків на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

 

Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів з  бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади на  2021-2022 роки за функціональним призначенням

Обсяг, тис. грн.
2021 рік 2022 рік
Загальний обсяг видатків та кредитування 165406,8 173574,8
з них:
Видатки загального фонду: 145818,7 153007,6
Державне управління 21803,3 22891,4
Освіта 91891,1 96385,7
Охорона здоров’я 3984,2 4183,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 8791,0 9230,6
Культура і мистецтво 9238,4 9700,3
Фізична культура і спорт 2691,4 2825,9
Житлово-комунальне господарство 3969,0 4167,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок 2520,0 2646,0
Інші видатки 930,3 976,8
Кредитування 105,0 110,0
Видатки спеціального фонду 19483,1 20457,2

Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в основних сферах діяльності

 

У середньостроковому періоді бюджет функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України бюджет міської ОТГ  буде складатися та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування, та за відомчою та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

Освіта

Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян.

Основними напрямами політики до кінця 2022 року є:

– продовження реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”;

– оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних чинників;

 • створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з особливими освітніми потребами;
 • пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників ;

– створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;

– запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес шляхом оснащення персональними комп’ютерами дошкільних та загальноосвітніх I ступеня навчальних закладів;

– забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

– забезпечення формування системи навчальних закладів необхідної для надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині.

Основними результатами, яких планується досягти:

– створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;

– підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою нового зразками;

– забезпечення соціальної інфраструктури села висококваліфікованими кадрами педагогічного профілю.

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі будуть: запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини. Поліпшення здоров’я і відповідно подовження тривалості життя, має бути кінцевою метою проведення соціально-економічних реформ.

До кінця 2022 року передбачається виконати такі завдання:

– забезпечення якісного та доступного медичного обслуговування (розвиток первинної ланки надання медичної допомоги, невідкладної допомоги);

– підвищення ефективності первинної профілактики неінфекційних хвороб шляхом проведення скринінгових досліджень на виявлення груп ризику розвитку серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань;

– посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань;

– створення умов для переходу в перспективі до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

– оптимізація та реорганізація мережі закладів охорони здоров’я, що дозволить втілити заходи щодо реформування галузі;

– удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;

– здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;

– забезпечення виконання державних, обласних, міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними, онкологічними та інфекційними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД;

– формування суспільної думки про шкідливість тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями, наркотиками, вжиття заходів щодо протидії таким негативним явищам;

– забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження рівня захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування імунопрофілактики.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

– забезпечення закладів медицини сучасним медичним обладнанням, витратними матеріалами та лікарськими засобами, необхідними медикаментами.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

У 2021 та 2022 роках передбачається забезпечення доступності та задоволення у повному обсязі потреб осіб у соціальних послугах шляхом підвищення рівня охоплення соціальними послугами у територіальному центрі соціального обслуговування;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

– підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються малозабезпеченим  верствам населення;

– якісне надання послуг комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та медичної реабілітації;

– підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального

спрямування;

– підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

– підвищення рівня державних соціальних стандартів і гарантій.

 

Культура та мистецтво

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити:

– реалізація районної програми поповнення бібліотечного фонду та  програми розвитку мистецької освіти;

– комплекс заходів, спрямованих на розвиток закладів культури;

– упорядкування штатної чисельності працівників установ культури;

– запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

– забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури і мистецтв;

– створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканців та перебування гостей міста.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– розвиток культури, збереження наукового і культурного надбання;

– покращення матеріально-технічної бази закладів культури.

 

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд.

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та запобігання захворюванням;

– удосконалення механізму утримання спортивних закладів;

– забезпечення фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

– сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів громади у змаганнях;

– сприяння розвитку олімпійських та неолімпійських  видів спорту;

– створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

– залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом та фізультурно­оздоровчої і реабілітаційної роботи у спортивних школах;

– участь громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

– розвиток та популяризація олімпійського та неолімпійського видів спорту;

– забезпечення підготовки та виступів спортсменів громади на змаганнях всіх рівнів.

Міжбюджетні відносини

 

У сфері взаємовідносин державного, обласного бюджету з бюджетом міської ОТГ  у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України передбачається подальше реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Упродовж 2021 та 2022 років передбачається здійснити такі заходи:

– підтримка стійкого економічного та соціального розвитку громади з урахуванням збалансування загальнодержавних і місцевих інтересів;

– зміцнення дохідної бази бюджету;

– створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

– участь бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у фінансуванні державних програм соціально-економічного розвитку регіону, включаючи цільові та інвестиційні програми;

– дотримання середньострокового бюджетного планування та  програмно-цільового методу під час складання та виконання бюджету;

– забезпечення принципу субсидіарності при визначенні міжбюджетних трансфертів з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача.

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                      Л.САВЧЕНКО