Про оплату послуг

У К Р А Ї Н А

  СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

      Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08 листопада  2019 року              м.Сновськ                                 № 141

 Про оплату послуг

    Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту
Сновської міської ради на 2018-2022  роки, затвердженою рішенням сесії від 29.05.2018р №1-21/VII:

  1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести оплату за послуги  по приготуванню  комплексних обідів в сумі 2375,00 грн.  по загальному  фонду КПКВК 0118110 КЕКВ 2240.
  2. Виконання розпорядження покласти на начальника відділу -головного бухгалтера Виблову С.А.

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ