» » Про перейменування Сновської централізованої бібліотечної системи та затвердження Положення про Сновську  публічну бібліотеку  в новій редакції

Про перейменування Сновської централізованої бібліотечної системи та затвердження Положення про Сновську  публічну бібліотеку  в новій редакції

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 січня 2021 року                          м. Сновськ                                       № 9-3/VІІІ

 

Про перейменування Сновської централізованої бібліотечної системи та затвердження Положення про Сновську  публічну бібліотеку  в новій редакції

 

Розглянувши клопотання відділу культури і туризму Сновської міської ради; відповідно ст. 89 Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України,  Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; керуючись статтями  26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Перейменувати Сновську централізовану бібліотечну систему на Сновську публічну бібліотеку Сновської міської територіальної громади.
 2. Затвердити Положення про Сновську публічну бібліотеку Сновської міської територіальної громади в новій редакції (додається).
 3. Взяти до уваги трудовий контракт з директором Сновської централізованої бібліотечної системи Сновського району Чернігівської області від 01 листопада 2016 року та додаткову угоду від 27 квітня 2017 року, внести  зміни до нього відповідно до пунктів 1-2 даного рішення шляхом укладення додаткової угоди між начальником відділу культури і туризму Сновської міської ради та директором Сновської публічної бібліотеки Сновської міської територіальної громади.
 4. Уповноважити керівника вищезазначеної юридичної особи подати відповідні документи для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури і туризму Н.Добненко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                     О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (3 сесія 8 скликання)

       від  28 січня 2021 р. №  9-3/VІІІ

 

 

 

Сновський міський голова  __________ О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сновську публічну бібліотеку

Сновської міської територіальної громади

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Це Положення визначає основні засади діяльності Сновської публічної бібліотеки (далі – СПБ) Сновської міської територіальної громади (далі – СМТГ).
  • У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
  • Засновником Сновської публічної бібліотеки є Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (далі – Засновник). Сновська публічна бібліотека є комунальним закладом) та  об’єктом власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (Сновської міської територіальної громади Чернігівської області), є правонаступником Сновської централізованої бібліотечної системи.
  • Сновська публічна бібліотека відповідно до делегованих засновником повноважень, перебуває в управлінні та підпорядкуванні відділу культури і туризму Сновської міської ради (надалі – Орган управління).
  • СПБ повинна бути доступна населенню не менше 40 годин на тиждень. Час роботи СПБ не повністю збігається з часом роботи основної частини населення відповідної території.
  • До зони обслуговування Сновської публічної бібліотеки входять усі населені пункти Сновської міської територіальної громади.

 

 1. СТРУКТУРА ТА ФІНАНСУВАННЯ

2.1 Сновська публічна бібліотека  має структурні підрозділи відповідно до кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – веб-сайту та соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій, а також відокремлені структурні підрозділи (філіали).

Кількість філіалів визначається відповідно   Додатку  до Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72.

Сновська публічна бібліотека  включає відокремлені структурні підрозділи:

 • Бібліотека-філіал для дітей Сновської публічної бібліотеки;
 • Великощимельський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Гірський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Єлінський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Жовідський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Займищанський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Зарічанський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Іванівський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Кучинівський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Новоборовицький філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Новомлинський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Низківський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Петрівський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Рогізківський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Смяцький філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Сновський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Староруднянський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Суничненський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Тихоновицький філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Тур`янський філіал Сновської публічної бібліотеки;
 • Хотуницький філіал Сновської публічної бібліотеки.

2.2. Організаційно-правова форма СПБ –  комунальний заклад.

СПБ є неприбутковим закладом, який утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством. Перебуває у комунальній власності СМТГ.

2.3. СПБ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями Сновської міської ради, відділу культури і туризму Сновської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами.

2.4.  СПБ утримується за рахунок коштів бюджету СМТГ.

2.5. СПБ є юридичною особою публічного права. Має  печатку із зображенням  Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

Права і обов’язки юридичної особи СПБ набула з дня її державної реєстрації.

2.6.  Юридична адреса: 15200, Чернігівська обл., Корюківського району, м. Сновськ, вул. Банкова, б. 7.

2.7.  Повна назва: Сновська публічна бібліотека Сновської міської територіальної громади. Скорочена назва: Сновська публічна бібліотека.

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності СПБ є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України.

3.2. Основною діяльністю СПБ є:

 • формування та збереження бібліотечних фондів;
 • бібліографування;
 • опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
 • здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів;
 • просвітницька та соціокультурна діяльність;
 • краєзнавча робота;
 • методична діяльність;
 • створення електронних баз даних;
 • міжбібліотечний абонемент;
 • книгообмін;
 • створення електронних документів та колекцій таких документів;
 • організація підвищення кваліфікації працівників;
 • інша діяльність відповідно до законодавства України.

3.3. СПБ має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України.

3.4. Отримані  від додаткових платних послуг доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

3.5. У своїй діяльності СПБ керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

3.6. СПБ надає бібліотечні послуги через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. СПБ організовує обслуговування у населених пунктах СМТГ, де відсутні бібліотеки, за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, тощо).

3.7. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду СПБ у тому числі через зручний для них філіал. СПБ використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.8. У СПБ організовуються пункти доступу населення до мережі Інтернет, у т.ч. і через нестаціонарні форми обслуговування.

 

 1. МАЙНО

4.1. Власником майна СПБ є: Сновська міська територіальна громада Корюківського району Чернігівської області.

4.2. Майно СПБ становлять основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі відділу культури і туризму Сновської міської ради.

4.3. Майно СПБ закріплюється за нею на праві оперативного управління.

4.4. Діяльність СПБ здійснюється за рахунок коштів бюджету СМТГ (загального та спеціального фондів).

4.5. Джерелами формування майна СПБ є:

– бюджетні асигнування;

– кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;

– безоплатні та благодійні внески, пожертви  юридичних і (або) фізичних осіб;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.6. Доходи (прибутки) СПБ використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

4.7. СПБ користується і розпоряджається закріпленим майном, вчиняє щодо нього будь-які дії, які не суперечать діючому законодавству України і цьому Положенню та забезпечує раціональне його використання.

4.8. Приміщення та інше майно, що знаходиться у користуванні СПБ, відчуженню та приватизації не підлягає. Земельні ділянки, які займають бібліотеки, знаходяться в їх безстроковому і безкоштовному користуванні.

4.9. Держава гарантує майнові права СПБ. Вилучення з СПБ її основних фондів та інших цінностей, що знаходяться у її використанні, здійснюються тільки у порядку, передбаченому законодавством України, забороняється переміщення бібліотек без надання їм рівноцінного приміщення.

 

 1. ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

5.1. Бібліотечний фонд СПБ є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.

5.2. Фонд філіалу формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.

5.3. СПБ забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів у всі підрозділи; вивчення потреб користувачів СПБ, ступеня їхнього задоволення фондами.

5.4. СПБ здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до СПБ; філіали ведуть сумарний та індивідуальний облік, закріпленого за ними фонду.

5.5. СПБ регулярно інформує філіали про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд СПБ, у тому числі зведені каталоги. Філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

5.6. Щорічне оновлення бібліотечних фондів СПБ повинно становити не менше 1 назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування.

 

 1. УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління СПБ здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання закріпленого майна і самоврядування колективу.

6.2. Засновник здійснює свої права по управлінню СПБ через відділ культури і туризму Сновської міської ради.

6.3. Структура і штати, посадові оклади відповідно до схем у межах утвореного у встановленому порядку фонду заробітної плати встановлюється СПБ за узгодженням з відділом культури і туризму міської ради.

6.4. Очолює СПБ директор, який несе відповідальність за організацією і зміст роботи бібліотек.

6.4.1. Директор СПБ призначається відділом культури і туризму Сновської міської ради за результатами конкурсу шляхом укладення контракту.

6.4.2. Директор СПБ  звільняється відділом культури і туризму Сновської міської ради  відповідно КЗпП України.

6.4.3.  Директор у своїй роботі керується Законодавством України, цим Положенням, розпорядженнями відділу культури і туризму.

6.5. Заступник директора з питань організації обслуговування користувачів  призначається і звільняється з посади відділом культури і туризму  за поданням директора СПБ.

6.6. Прийом на роботу працівників Сновської публічної бібліотеки проводиться директором СПБ. Право на зайняття вакантних посад здійснюється у відповідності до Кваліфікаційних вимог.

6.7.  Права і обов’язки працівників СПБ визначаються їх „Посадовими інструкціями” та „Правилами внутрішнього трудового розпорядку”.

6.8. Повноваження трудового колективу в управління СПБ здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим Законом України та іншими нормативними документами.

6.8.1.   На правах дорадчого органу управління створюється Рада при директорі.

6.8.2.  Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет. Формою здійснення повноважень є загальні збори трудового колективу.

6.9. СПБ самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку відповідно до потреб і запитів користувачів і населення.

6.10. Контроль за діяльністю СПБ здійснює відділ культури і туризму Сновської міської ради (орган управління). Окремі сторони діяльності контролюють державна податкова інспекція, державні органи, на які покладено нагляд за безпекою праці і протипожежною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

6.11. СПБ здійснює оперативний облік своєї діяльності, щорічно звітує перед керівними органами та активом читачів.

 

 1. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

7.1. З метою урегулювання виробничих та економічних відносин, питань охорони праці, соціального розвитку трудового колективу відповідно до вимог Закону України „Про колективні договори і угоди” між  органом управління  і трудовим колективом ( профспілковим органом) укладається колективний договір.

7.2. Сторони, що уклали договір, щорічно взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ. РОЗПОДІЛ КОШТІВ

8.1.   Основою для формування планів фінансово-господарської діяльності СПБ є контрольні показники та стабільні економічні нормативи.

8.2.  Сновська публічна бібліотека  фінансується з бюджету Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області. Джерелами формування фінансових ресурсів СПБ є:

8.2.1.   Надходження з бюджету.

8.2.2. Надходження до спеціального фонду від надання платних послуг користувачам, продажу списаної літератури, видавничої діяльності.

8.2.3. Надходження за виконану роботу (послуги) по договорах з установами та підприємствами.

8.2.4.   Добровільні внески підприємств, громадських організацій, окремих громадян.

8.2.5.   Інші надходження, незаборонені законодавством.

8.3.   Всі кошти, які надходять з різних джерел, складають єдиний кошторис СПБ. Доходи  СПБ використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання  та реалізацію  напрямів іі діяльності.

8.3.1.   Збільшення величини фінансових  надходжень, що утворилися з позабюджетних джерел, не є підставою для зменшення розмірів асигнувань з бюджету. Накопичені фінансові фонди вилученню не підлягають і можуть бути використані в наступні періоди.

8.4.   СПБ  внесена в реєстр неприбуткових організацій і звільняється від усіх видів платежів у бюджет.

8.5.   У своїй господарській діяльності СПБ має право:

8.5.1.   У встановленому порядку ініціювати перед органом управління та засновником утворення свої філіалів, відділень, брати участь у роботі товариств і організацій, діяльність яких відповідає завданням бібліотек.

8.5.2.   Розпоряджатися в установленому порядку коштами і майном, одержувати і використовувати, крім бюджетних коштів і гроші, передані СПБ юридичними і фізичними особами.

8.5.3.   Чинити відповідно до свого майна будь-які дії, що не суперечать діючому законодавству і цьому Положенню. Передавати, здавати в оренду, обмінювати, надавати в тимчасове користування належні їй споруди, устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності і ресурси, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони зношені або застарілі за погодженням з органом управління та власником (засновником) майна.

8.6.   Директор СПБ за погодженням з профкомом та органом управління має право:

8.6.1.   Визначати структуру, штати, необхідну чисельність працівників.

8.6.2. Вирішувати питання організації та оплати праці. Встановлювати посадові оклади працівникам у межах утвореного фонду заробітної плати.

8.6.3.  Встановлювати надбавки за високі творчі і виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати у розмірі до  50 відсотків посадового окладу згідно законодавства.

8.6.4.   Встановлювати працівникам доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників за суміщення професій, розширення зони обслуговування і збільшення обсягів виконуваної роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

8.6.5.  Визначати порядок і розміри премій в залежності від вкладу працівників у кінцеві результати роботи бібліотеки, здійснювати виплату працівникам матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік у межах фонду заробітної плати.

8.6.6. Встановлювати надбавку за особливі умови праці у граничному розмірі 50% в межах фонду оплати праці.

8.7.  Контроль, перевірка фінансової та господарської діяльності СПБ здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

 

 1. ВІДНОСИНИ ПБ З ВЛАСНИКОМ /ВЛАСНИКАМИ/ МАЙНА

9.1.   Взаємовідносини СПБ з власниками майна і органом управління будуються відповідно до законодавчих актів України, які встановлюють компетенцію цих органів.

9.2.   Орган управління будує свої відносини з СПБ, використовуючи економічні методи, визначені чинним законодавством.

9.3.   Власник та орган управління забезпечують для всіх працюючих нормальні умови праці.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ СПБ

ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

10.1.   Ліквідація і реорганізація СПБ здійснюється засновником, судом, господарським судом у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.1.1.   Ліквідація СПБ здійснюється ліквідаційною комісією.

10.2.   СПБ вважається ліквідованою або реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

10.3. При реорганізації СПБ працівникам, що звільняються, гарантується додержання прав, інтересів відповідно до вимог трудового законодавства України.

10.4. В разі припинення діяльності Сновської публічної бібліотеки активи передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.5.  Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється на підставі рішення засновника.  Зміни та доповнення набувають чинності з дня державної реєстрації.

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради                    Н.ДОБНЕНКО