» » Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2021 рік

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2021 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

   КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17 вересня 2021 р.                           м.Сновськ                                               № 112

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2021 рік

 Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району  Чернігівської області щодо внесення змін до фінансового плану на 2021 рік,  з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :

  1. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021 рік.
  2. В.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Якубовській І.В. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених зазначеним фінансовим планом.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

Міський голова                                                         Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

Фінансовий план КНП “Сновська ЦРЛ”

Пояснювальна записка до фінансового плану  КНП «Сновська ЦРЛ» на 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство Сновська центральна районна лікарня Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області є лікарняним закладом охорони здоров’я комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної медичної допомоги будь яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Чисельність працівників 226 чоловік. Функціонує 143 стаціонарні ліжка.

У зв’язку з перехідним фінансуванням, та збільшенням коштів від Національної Служби Здоров’я України до кінця року, КНП «Сновська ЦРЛ» вносить зміни до фінансового плану на ІІІ-ІV квартал 2021 року. Дохідна частина  буде становить 39870,3 тис.грн, в тому числі:

рядок  100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 27119,3 тис.грн надходження від Національної служби здоров’я України.

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 9800,0 тис.грн. відповідно до «Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі».

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» – становить 1188,1   тис. грн. у тому числі рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» складає  708,1  тис. грн., з них 67,0 тис. грн. надходження від здачі в оренду приміщень, 641,1 тис. грн. – відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг орендарям. Рядок 132 «Дохід від реалізації необоротних активів» складає 480,0 тис.грн., з них 380,0тис.грн. – надходження від плати за медичні послуги, що надаються згідно із законодавством та 100,0 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійна внески).

Рядок 140 «Інші доходи» становлять  1762,9 тис.грн. у тому числі  рядок 141 «дохід від безоплатно одержаних активів» амортизація в сумі 1602,9 тис. грн. та ПДВ в сумі 160,0 тис.грн.

У зв’язку з невідкладними потребами лікарні,підвищенням заробітної плати згідно нового колективного договору, підвищенням комунальних платежів збільшенням потреби в енергоносіях та інших видатках. Збільшити видаткову частину на ІІІ-IV квартал.

Витрати підприємства на 2021 рік складають 39870,3 тис.грн.:

Рядок 200 «Заробітна плата» -24800,0 тис.грн.,

Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – 5467,7тис.грн.

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 760,0тис.грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»-1300,0 тис.грн.

Рядок 240 «Продукти харчування»-200,0тис.грн.                                  

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)»-1200,0 тис.грн.

Рядок 260 «Витрати на відрядження»-100,0 тис.грн.

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» всього 4019,7

тис.грн. в тому числі:

Рядок 271«Оплата теплопостачання»- 2574,7тис.грн.

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 318,0 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії»-1092,0 тис.грн.

Рядок 274 «Оплата природного газу»-13,0 тис.грн.

Рядок 275 « Оплата інших енергоносіїв»-22,0 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 260,0 тис.грн.(виплата пенсій 60,0тис., 200,0 тис.грн. інші виплата населенню.)  

Рядок 300 «Інші поточні видатки» – 160,0 тис.грн.

Рядок 310 «Амортизація» 1602,9 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять  6279,7тис.грн.в тому числі:

– «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-760,0 тис.грн.               передбачає придбання  паливно-мастильних матеріалів, запчастин, автошин на санітарні автомобілі, канцтоварів, приладдя, господарських товарів, миючих засобів, виписка періодичних видань, газет та медичних журналів, запчастини для оргтехніки, електротовари, та інші непередбачені видатки.

– «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 1300,0 тис.грн.

– «Продукти харчування» – 200,0 тис.грн.

– «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –  4019,7 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 24800,0 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 5467,7 тис.грн.

Амортизація – 1602,9 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1720,0тис.грн. в т.ч.:

– «Оплата послуг (крім комунальних)» -1200,0 тис. грн. передбачено послуги банку, телефонний зв’язок, оплата Інтернет послуг, охорона об’єкту, послуги по обслуговуванню медичного обладнання, ремонт санітарних автомобілів, повірка та стандартизація медичного обладнання, послуги за обслуговування та ремонт комп’ютерної та оргтехніки, побутової техніки, оплата за участь у короткострокових семінарах та курсах (пов’язаних з роз’ясненням нових нормативних баз), страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ при виконанні службових обов’язків, та ін.

– Видатки на відрядження – 100,0 тис. грн. Передбачено витрати на відрядження медичних працівників, плата за проїзд, добові та проживання.

– Соціальне забезпечення -2 60,0 тис. грн.( відшкодування  Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли при достроковому виході на пенсію та 200,0 тис. грн. виплата молодим спеціалістам).

– Інші поточні видатки -160,0 тис. грн. (сплата податків, пені та обов’язкових платежів).

Дохідна частина фінансового плану дорівнює витратній частині.

 

Медичний директор                                                      Ірина ЯКУБОВСЬКА

КНП «Сновська ЦРЛ»                                

Головний бухгалтер                                                          Олена АРТЮШЕНКО