» » » » Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

______________ сесія восьмого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

___   ________  2021 року                   м. Сновськ                                        № ­­­__-__/VIІI

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

 

З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади, створення єдиного механізму надання в оренду майна комунальної власності, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення дванадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 24 жовтня 2017 року №4-12/VIІI «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу».
 3. Сновській міській раді Корюківського району Чернігівської області довести дане рішення до відома всіх орендодавців та балансоутримувачів майна комунальної власності територіальної громади.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко); постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

 

Міський голова                                                                           О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(___ сесія 8 скликання)

від ___ _______ 2021 р. № __-__/VІІІ

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно

комунальної власності Сновської міської територіальної громади

та пропорції її розподілу

 

 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно – економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).
 2. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.
 3. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Вп х Сор

О пл. =   ——————,

100

де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без ПДВ), грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»), або додатком 2 (для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого майна визначається за формулою:

О пл

О пл. міс. =    —————-

12

де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі, якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування, за формулою:

О пл

О пл. доб. = ———–

12 * Х

 

Х – кількість днів у місяці фактичного користування.

 

Для розрахунку погодинної орендної плати на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата із розрахунку                    24 години у добі.

Опл

О пл. год. =  ——————–

12 * Х * 24

 

Х – кількість днів у місяці фактичного користування.

 

У разі, якщо погодинна оренда плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні оренда плата нараховується за повну добу.

 

Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

(Воз + Внм) х Сор.ц.

Опл =  ——————————,

100

де Опл – розмір річної орендної плати, грн..;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, (без ПДВ) грн..;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, (без ПДВ) грн..;

Сор.ц – орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з Додатком 2 до Методики.

 

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

О пл

Опл. міс. = ————–,

12

 

де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

Форма розрахунку наведена у Додатку 3.

 1. Незалежна оцінка об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.
 2. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 3. До договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» застосовуються орендні ставки згідно з Додатком 2.
 4. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Потенційні орендарі подають свої закриті цінові пропозиції згідно Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №483 від 3.06.2020 року.
 5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим установам і організаціям, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів;

Пенсійному фонду України та його органам;

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

державним та комунальним закладам охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державним та комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я;

державним та комунальним закладам освіти, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів;

Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами;

комунальним підприємствам;

громадським організаціям;

благодійним фондам, які займаються наданням гуманітарної допомоги населенню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом 13 цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів, розмір орендної плати за якими визначається згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №483 від 3.06.2020 року), встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.

 1. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 8 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.
 2. Якщо орендна плата визначена відповідно до пункту 8 Методики або за наслідками проведення аукціону, орендна плата за січень – грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.
 3. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 4. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється на рівні 12 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки.

У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна комунального підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій встановлюється на умовах взаємності.

 1. За рішенням міської ради в окремих випадках Орендарям може встановлюватись зменшений розмір орендної плати.

Зменшений розмір орендної плати встановлюється на термін, визначений в рішенні сесії міської ради.

Орендарі, які бажають отримати зменшений розмір орендної плати, подають на адресу орендодавців відповідне клопотання із економічним обґрунтуванням доцільності зменшення розміру орендної плати, пропозиціями про розмір та термін його надання. В клопотанні наводиться обґрунтування неможливості сплачувати орендну плату в повному обсязі.

Орендодавці у разі наявності підстав для його задоволення, надсилають міській раді свої висновки та пропозиції щодо доцільності встановлення зменшеного розміру орендної плати відповідному орендарю. До висновків додаються копії матеріалів, отриманих від заявників.

Прийняте рішення міської ради щодо встановлення зменшеного розміру орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.

У разі прийняття міською радою рішення щодо відмови у встановленні зменшеного розміру орендної плати, орендодавець протягом десяти днів з моменту прийняття такого рішення письмово повідомляє про це орендаря.

 1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою перераховується:
 • у разі, коли орендодавцем майна виступає Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області за майно, що перебуває на її балансі:
 • в повному обсязі Сновській міській раді;

2) у разі, коли орендодавцем майна виступає комунальне підприємство, заклад, установа, організація Сновської міської ради:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації Сновської міської ради за оренду нерухомого майна до 400 кв. м. та іншого окремого індивідуально визначеного майна;

3)  у разі, коли орендодавцем майна комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виступає Сновська міська рада – після перевищення ними зданої в оренду площі 400 кв. м.:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації Сновської міської ради, на балансі якого перебуває майно;

4) у разі передачі в оренду єдиного майнового комплексу:

– 100 % – до бюджету Сновської міської ТГ.

Комунальні підприємства, заклади, установи, організації використовують отриману орендну плату відповідно до затвердженого кошторису, при складанні якого передбачаються видатки в першу чергу на утримання, обладнання та ремонт майна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Методики

Орендні ставки для договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

Орендарі Орендна

ставка (річна)

 
1. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 12
2. Приватні заклади освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти, визначених у пункті 5 цього додатку) 10
3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
4. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 8
5. Приватні заклади освіти, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензованих послуг 5
6. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері 3
7. Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні 3
8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів 3
9. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:  
 

 

 

не більш як 50 кв. метрів; 4
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
10. Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

 

11.   Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

4
11.  Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:  
не більш як 100 кв. метрів; 4
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів

 

7
12. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з  інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:  
 не більш як 100 кв. метрів; 4
 для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
13. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження 4
14. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру). 4
15. Музеї, крім зазначених у пункті 8 Методики. 3
16. Громадські об’єднання або засновані ними навчальні заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, а також отримують державне фінансування від країн-членів Європейського Союзу. 3
17. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Методики

Найменування

 

Орендна ставка
   
І. Використання єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів

 

 
1. Тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25
2. З виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
3. Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно- паперової  промисловості,  переробки   відходів,  видобування

неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16
4. Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів 12
5. Інші об’єкти

 

10
 

 

Орендні ставки для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»)

ІІ. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка
   
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
банкоматів  
ресторанів з нічним режимом роботи  
        торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  виробів з  дорогоцінних металів  та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
 

 

 

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
виробників реклами  
саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7. Розміщення антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 21
8. Розміщення: 20
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
майстерень з ремонту ювелірних виробів  
аптек в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів  
приватних закладів охорони здоров’я  
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
редакцій засобів масової інформації:  
рекламного та еротичного характеру  
тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 18
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*  
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів  телекомунікацій,   які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернет  
 

 

 

відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)  
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
10. Розміщення: 15
ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*  
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
складів, крамниць-складів, магазинів-складів  
приватних архівних установ  
камер схову  
стоянок для автомобілів, паркінгів  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
11. Розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність  
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
 аптек, ветеринарних аптек  
рибних господарств  
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно- вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
інформаційних агентств  
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)  
проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі  
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
суб’єкти підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно, в тому числі курси, тренінги, семінари тощо  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
12. Розміщення: 10
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
 

 

 

приватних закладів освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти, визначених у пункті 16 цього додатку), а також суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії  
редакцій засобів масової інформації 10
13. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 9
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;  
громадських вбиралень;  
проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні  
14. Розміщення: 6
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
кінотеатрів, бібліотек, театрів  
15. Розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів  
приватних закладів освіти, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції  
16. Розміщення: 3
державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету  
громадських об’єднань або заснованих ними навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, а також отримують державне фінансування від країн-членів Європейського Союзу  
 

 

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, в тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом  
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
музеїв, крім зазначених у пункті 8 Методики  
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю  
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально- психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ- інфікованих дітей та молоді  
17.Державні архівні установи, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальні архівні установи, що фінансуються з місцевого бюджету 2
18. Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
19. Розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 4
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
20. Інше використання нерухомого майна 15
 

 

 

 

* Передбачена цим пунктом ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Методики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник орендодавця

_____________20__ року

М.П. (у разі наявності)

РОЗРАХУНОК

орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи

 

Майно перебуває на балансі

____________________________________________________________

                                       (найменування балансоутримувача)

 

з/п

Назва та

місцезнаходження об’єкта оренди

Площа об’єкта оренди, м2 Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на  “__”              20  року Орендна ставка*, % Орендна плата за базовий місяць
    назва

місяця,

рік

орендна

плата

без

ПДВ**,

грн.

1 2 3  4 5 6 7

 

 

 

 

*Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із Додатком 1 або Додатком 2 до цієї Методики.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання Майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Уповноважена особа

орендаря

__________________           _________________________

(підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.  (у разі наявності)