» » » Протокол № 1 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 1 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 1

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

26 січня 2021 року                                                                                                       м.Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії  (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 2 члени комісії (Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Кононенко А.О.– головний спеціаліст відділу юридичної, аналітичної роботи та з питань праці;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Савченко Л.Г.– начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Силенко Р.М. – начальник 8 державної пожежно-рятувальної частини (м. Сновськ).

 

Голова засідання: Добненко Н.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської  міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021 -2025 р.р.
 2. Про внесення змін до Положення та Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки».
 3. Про  затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
 4. Про  затвердження Програми «Безпечне місто та профілактика правопорушень на 2021 рік».
 5. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2021 рік.
 6. Про перейменування фінансового відділу Сновської міської ради та затвердження  Положення.
 7. Про розгляд Програми «Ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва у 2021-2022р.р.»
 8. Про інші питання порядку денного 3-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до п. 2.12 Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 27.11.2020 № 5-1/VІІІ, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Добненко Н.М.

Повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 3 сесію міської ради 8 скликання були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.  Заперечень та зауважень не надійшло.

 

 1. Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021 -2025 р.р.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що з метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до складу Сновської міської територіальної громади, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем громади, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико-культурного середовища пропонується затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації. Ознайомила з перспективами виконання Програми та з запланованою сумою коштів.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської обл. на 2021-2025 р.р., погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до Положення та Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки».

Слухали Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила присутнім, що зміни до Положення та Цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки» пропонує внести робоча група з метою удосконалення та покращення проведення заходів з реалізації проектів бюджету участі. Детально оговорила кожну запропоновану зміну.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Слухали: Силенка Р.М., начальника 8 державної пожежно-рятувальної частини (м. Сновськ), який повідомив присутнім, що з метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища від пожеж, збереження здоров’я людей та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, надання підтримки пожежно-рятувальній частині пропонується прийняти Програму забезпечення пожежної безпеки, ознайомив з заходами Програми та запланованою сумою коштів.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Програми «Безпечне місто та профілактика правопорушень на 2021 рік».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення особистої безпеки громадян, протидії злочинності, створення організаційно-правових передумов для запобігання та розкриття злочинів, зміцнення законності та правопорядку в громаді, усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини пропонується прийняти Програму «Безпечне місто та профілактика правопорушень на 2021 рік», ознайомила з запланованою сумою коштів.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму «Безпечне місто та профілактика правопорушень на 2021 рік», погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Сновської ТГ на 2021 рік.

Слухали: Кононенко А.О., головного спеціаліста відділу юридичної, аналітичної роботи та з питань праці, яка повідомила присутнім, що з метою розвитку та удосконалення  надання правової допомоги населенню району, а також забезпечення права громадян на її отримання пропонується затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської територіальної громади, ознайомила з запланованою сумою коштів.

Вирішили: затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської територіальної громади на 2021 рік, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про перейменування фінансового відділу Сновської міської ради та затвердження Положення.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила присутнім, що у зв’язку з утворенням та ліквідацією районів, з метою приведення назви фінансового відділу міської ради до назви району та назви міської ради пропонується погодити проєкт рішення. Ознайомила присутніх з додатками до проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про розгляд Програми «Ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва у 2021-2022р.р.»

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що на розгляд  міської ради  головою профспілкової організації працівників АПК  була подана Програма «Ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва у 2021-2022 р.р.». За цією програмою заплановані кошти направляються на фінансування трудового змагання, проведення святкових заходів та відзначення кращих працівників.

Виступили: Добненко Н.М., голова засідання, зазначила, що мета цієї Програми дублюється з діючими  Програмами: «Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки» (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 9-2/VIIІ) та  «Нагородження відзнаками Сновської міської ради на 2017-2021р.р.» (затверджена рішенням міської ради від 27.09.2017р. №1-11/VII). Запропонувала членам комісії розглянути Програму «Ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва у 2021-2022 р.р.» та прийняти рішення щодо включення даної Програми до порядку денного сесії міської ради

Відбулося обговорення даного питання.

Вирішили: не включати до порядку денного сесії міської ради Програму «Ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва у 2021-2022р.р.», відзначати кращих сільгоспвиробників відповідно до діючої  Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 9-2/VIIІ) (рекомендації комісії додаються).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 3-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 3-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Інформація прийнята до відома. Зауважень та пропозицій щодо порядку денного немає.

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

постійної комісії

       

 

Н.ДОБНЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Л.ТЕРЕЩЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)