» » Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

12 листопада 2021 року                 м. Сновськ                                                 № 142

Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

 

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,72,78 Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 24.12.2020 №26-2VIII «Про бюджет Сновської міської  територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 25510000000) (далі – міської ТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :

 

  1. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.11.2021р. №1011 «Про розподіл субвенції на будівництво (придбання) житла»  розподілити  субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету наступним чином:

– збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міської ТГ за КДБ 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 596468 грн.;

– здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 596468 грн.;

–  збільшити видаткову частину спеціального фонду по міській раді за КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»  КЕКВ 3240 на суму 596468 грн. для придбання житла Лизогубу Сергію Олександровичу 07.04.1998р.н. (протокол №1 від 26.10.2021р. засідання регіональної комісії для формування пропозицій щодо розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа).

  1. Відповідно до спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.11.2021р. №62 «Про виділення коштів» розподілити іншу субвенцію з обласного бюджету наступним чином:

– збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міської ТГ за КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 88000 гривень;

– здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 10000 грн.;

– виділити додаткові бюджетні асигнування головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ в загальній сумі 88000 грн. для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради  згідно з  додатком 1.

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл асигнувань в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ:

3.1. По КНП «Сновська центральна районна лікарня»:

– зменшити асигнування спеціального фонду за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 – -10758 грн.;

–  зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 10758 грн.;

–  збільшити  асигнування загального фонду за КПКВК 0112010                   «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 на суму 10758 грн. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

3.2. По управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту по загальному фонду:

– зменшити асигнування на суму 111440 грн., в т.ч.:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 – -70000 грн.;

КЕКВ  2240 – -30000 грн.;

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 –  -3740 грн.,

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2230 – – 7700 грн.;

– збільшити асигнування на суму 107700 грн., в т.ч.:

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 –  +53000 грн., КЕКВ 2240 – +20000 грн.;

КПКВК 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» КЕКВ 2210 – +5000 грн., КЕКВ 2240 – +3000 грн.;

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 – +20000 грн., КЕКВ 2240 – +3000 грн.;

КПКВК 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» КЕКВ 2240 – +3700 грн.

3.3. По фінансовому відділу збільшити асигнування загального фонду по КПКВК 3719770 КЕКВ 2620 на суму 3740 грн. для надання іншої субвенції обласному бюджету Чернігівської області для забезпечення співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

3.4. По міській раді по загальному фонду:

за рахунок зменшення асигнувань  за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 на суму 200000 грн. збільшити асигнування на суму 200000 грн., в т.ч.:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 – + 44386 грн. 94 коп.;

КПКВК  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 – +3000 грн.;

КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 – +140000 грн.;

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2275 – +2613 грн.06 коп.;

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 – +10000 грн. для надання матеріальної допомоги хворим,які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах.

3.5. По міській раді по спеціальному фонду:

за рахунок зменшення асигнувань по КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування  та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 на суму 32000 грн. збільшити асигнування по КПКВК  0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3110 на суму 32000 грн. для придбання комп’ютерної техніки для центру надання адміністративних послуг.

  1. 4. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ТГ на 2021 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

 

Міський голова                                                                  Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради 12 листопада 2021 року № 142

Зведені дані про спрямування коштів  іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році

№ з/п Назва головного розпорядника коштів Напрямок використання коштів КПКВК Видатки (в грн.)
Сума Поточні Капітальні
Бюджет Сновської міської територіальної громади
1. Сновська міська рада Сновська міська рада. Придбання компютерної техніки для облаштування місця самообслуговування громадян у відділі Центру надання адміністративних послуг Сновської міської ради. 0110150 10 000   10 000
Придбання ліхтарів на сонячних панелях для с. Кучинівка. 0116030 25000 25000  
Адресна матеріальна допомога. Бугаєвська Надія Павлівна. 0113242 5000 5000  
2. Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Управління освіти Сновської міської ради. Матеріально-технічне забезпечення дванадцяти ЗЗСО громади (пропорційно). 0611021 48 000 48 000  
  Всього     88 000 78 000 10000
Начальник фінансового відділу Ліна САВЧЕНКО