» » Алкоголь на робочому місці – шлях до травматизму

Алкоголь на робочому місці – шлях до травматизму

Поява на роботі у нетверезому стані, коли працівник не може критично оцінювати власні дії, втрачає почуття дозволеного і відповідальності, часто призводить до порушень правил охорони праці та нещасного випадку. При цьому сам факт появи на роботі у такому стані вже є порушенням трудової дисципліни, незалежно від настання шкідливих наслідків.

Законодавством про працю передбачені матеріальні та дисциплінарні санкції за ці порушення. Працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності й оголосити йому догану, а можна звільнити з роботи. Згідно з пунктом 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. Звільнення допускається й у випадку одноразового порушення трудової дисципліни.

Слід зауважити, що словосполучення «поява на роботі» не означає, що застосування дисциплінарних санкцій можливе лише у разі, коли працівник прийшов на роботу у нетверезому стані, на цих підставах можуть бути звільнені з роботи працівники за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння у будь-який час протягом робочого дня, незалежно від того, чи були вони відсторонені від роботи, чи продовжували виконувати трудові обов’язки.

Унаслідок сп’яніння втрачається почуття міри, такту щодо осіб, які оточують, слабшає контролювання власних дій, знижується відчуття свідомості, мислення втрачає свою послідовність, концентрація уваги ускладнена, порушується орієнтація щодо оточуючих і навіть стосовно власної особи.

Усе це унеможливлює перебування працівника на робочому місці. Опиняється під загрозою життя і здоров’я як його самого, так і оточуючих, особливо під час виконання робіт із застосуванням різних механізмів, обладнання, роботи на транспортних засобах тощо.

У разі виникнення нещасного випадку з потерпілим, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, відповідно до п. 16 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,  затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232, випадок не пов’язується з виробництвом тільки за умови, якщо «алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’яніння, не зумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком». Тобто потерпілий матиме шанс на отримання страхових виплат, які містять виплати по тимчасовій непрацездатності, та, в разі встановлення стійкої втрати працездатності, щомісячних страхових виплат, але розмір одноразової виплати при цьому може бути зменшений до 50 відсотків. Керівник виробничого підрозділу та спеціаліст з охорони праці за недостатність оперативного контролю за станом охорони праці матимуть шанс отримати дисциплінарне або матеріальне стягнення, а в разі нещасного випадку з тяжкими наслідками можуть бути притягнуті навіть до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, керівникам підприємств, службі охорони праці слід приділяти особливу увагу під час підбору кадрів, а також забезпечення якісного оперативного контролю за дотриманням працівниками вимог охорони праці та виробничої дисципліни з метою завчасного попередження та недопущення виникнення нещасних випадків.

 

Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Leave a Reply