» » Нова європейська модель процедури оцінки впливу на довкілля

Нова європейська модель процедури оцінки впливу на довкілля

З 18.12.2017 року вводиться в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (далі – Закон) який впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу, втратив чинність.

Відповідно до Закону встановлюються правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Також на виконання вимог Закону Кабінет Міністрів України прийняв:

  • Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля; http://eia.menr.gov.ua/documents/criterias.pdf
  • Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля; http://eia.menr.gov,ua/documents/public.pdf
  • Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля http://eia.menr.gov.ua/documents/order.pdf

Перейти в Єдиний реєстр можна за посиланням http://eia.menr.gov.ua

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до Закону, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації є уповноваженим територіальним органом, що видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Чернігівська обласна державна адміністрація

Leave a Reply