» » Про намір передати в оренду майно – насос LOWARA DOMO GRI 11

Про намір передати в оренду майно – насос LOWARA DOMO GRI 11

Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області має намір передати в оренду майно – насос LOWARA DOMO GRI 11.

Заяви від претендентів про намір взяття майна в оренду приймаються протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19.

Умови:

–  стартовий розмір орендної плати за використання майна становить 121,62 грн. на місяць;

– цільове використання майна – послуги по водовідведенню.

Заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також наступні документи:

  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);
  • інформацію про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

Додатково можна звертатись до відділу ЖКГ та транспорту міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19, або за тел. 0(254) 2-29-00.

 

Leave a Reply