» » Про затвердження Положення про  порядок використання шкільних автобусів та мікроавтобуса

Про затвердження Положення про  порядок використання шкільних автобусів та мікроавтобуса

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорокова сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 29 жовтня 2019 року                                м. Сновськ                                                № ­­­4-40/VII

Про затвердження Положення про  порядок використання шкільних автобусів та мікроавтобуса

Розглянувши подання заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту; з метою подальшого врегулювання питань організації перевезень до місць навчання здобувачів освіти, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами та мікроавтобусом; відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України  «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176; керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про порядок використання шкільних автобусів та мікроавтобуса (додається).
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Коваленко О.І. та на постійну комісію  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Т.І.).

Міський голова                                                                       О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (40 сесія 7 скликання)

     від 30 жовтня 2019 р. №  4-40/VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ ТА МІКРОАВТОБУСА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих у рамках реалізації Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, при організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень здобувачів освіти, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників закладів освіти Сновського району.

1.2 Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

1.3 Організація перевезень дітей шкільними автобусами здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.

1.4 Шкільні автобуси є спеціальними транспортними засобами для регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою дітей і педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання та в зворотному напрямку за умови відсутності навчального закладу відповідного ступеню за місцем проживання дитини або його розташування на відстані пішохідної доступності  3 км і більше, а також для забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, здійснення нерегулярних перевезень здобувачів освіти та педагогів до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань; забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного й обласного рівнів; організації підвезення учасників зовнішнього оцінювання з числа випускників закладів освіти до пунктів тестування та в зворотному напрямку.

1.5 Використання шкільних автобусів та мікроавтобуса для здійснення нерегулярних перевезень затверджується міським головою або заступником міського голови – начальником Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту та забезпечується необхідною документацією (шляховий лист, наказ по установі, яка використовує автобус, та список осіб, які перевозяться) у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України.

1.6 Використання шкільних автобусів та мікроавтобуса для потреб, не передбачених цим Положенням,  можливе тільки з дозволу заступника міського голови – начальника Управління освіти.

1.7 Схеми маршрутів, графік руху шкільних автобусів розробляється закладом освіти спільно з уповноваженими органами Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху  і затверджується міським головою або заступником міського голови – начальником Управління освіти.

1.8 Паспорти маршрутів затверджуються керівником територіального органу Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

1.9 Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.

1.10 Фінансування організації перевезень шкільними автобусами  здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

1.11 Контроль за забезпеченням автобусами загальноосвітніх навчальних закладів або мікроавтобусом здійснює Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

1.12 Перевезення мікроавтобусом організовує  Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради за розпорядженням міського голови з метою розвитку автомобільного   транспорту   на  відповідній  території  та задоволення  потреби  населення  у  платних перевезеннях   з   урахуванням пропозицій   громадян,   підприємств,   установ,   організацій.1.13 Разові послуги перевезень населення на платній основі за зверненнями громадян (старостинський округ, лікарня, управління соціального захисту населення, територіальний центр, центр зайнятості і т. ін.) мікроавтобусом здійснюється за розпорядженням міського голови або заступника міського голови – начальника Управління освіти. Оплата за перевезення перераховується на спецрахунок Управління освіти, сім’ї, молоді та спору.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

 

2.1 Здійснює аналіз забезпеченості закладів освіти автобусами або мікроавтобусом за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

2.2 Організовує моніторинг потреби у забезпеченні закладів освіти автобусами або мікроавтобусом на підставі проведених заходів із оптимізації освітньої мережі та необхідності заміни автобусів або мікроавтобуса, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений нормативами термін експлуатації.

2.3 Здійснює контроль за цільовим використанням шкільних автобусів та мікроавтобуса, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів та іншого населення.

2.4 Забезпечує щорічне навчання водіїв шкільних автобусів та мікроавтобуса з питань безпеки дорожнього руху в обсязі технічного мінімуму.

2.5 Забезпечує страхування транспорту та ведення необхідної документації

2.6 Організовує  процес паспортизації всіх шкільних маршрутів, контроль за дотриманням графіка (розкладу) та маршруту руху.

2.7 Забезпечує проходження передрейсового технічного огляду, проходження передрейсового та післярейсового медичного огляду водія, визначення місця стоянки автобусів та мікроавтобуса, забезпечення дотримання графіка (розкладу) та маршруту руху шкільних автобусів, створює необхідні умови для підготовки автобусів та мікроавтбуса до рейсів.

2.8 Організовує контроль за дотриманням маршруту та графіку руху шкільних автобусів або мікроавтобуса.

2.9 Забезпечує наявність такої документації:

 • графіка та маршруту руху шкільних автобусів або мікроавтобуса;
 • інструкції для водія по наданню першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;
 • посадової інструкції для водіїв шкільних автобусів, мікроавтобуса;
 • інструкції з охорони праці для водіїв шкільних автобусів, мікроавтобуса;
 • інструкції для водіїв при перетинанні залізничної колії на маршруті;
 • журналу обліку проведених інструктажів з техніки безпеки з водіями та супроводжуючими;
 • журналу передрейсового та післярейсового технічного огляду шкільних автобусів, мікроавтобуса;
 • журналу передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв;
 • журналу обліку порушень водіями правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах;
 • документації щодо технічного обслуговування автобусів, мікроавтобуса.

2.10 Здійснює інші повноваження та забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими нормативно-правовими актами.

 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ПЕДАГОГІВ

 

Керівник закладу освіти:

3.1 Здійснює контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів шкільними автобусами (мікроавтобусом).

3.2 Призначає наказом по закладу відповідального за організацію перевезень і супроводжуючих з числа працівників закладу, організовує їх своєчасний інструктаж та навчання.

3.3 Інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють, про умови організації перевезень, ознайомлює з маршрутом та графіком руху шкільних автобусів (мікроавтобуса).

3.4 Затверджує наказом по закладу списки здобувачів освіти, які перевозяться із зазначенням пунктів посадки і висадки, часу, відстані між населеними пунктами.

3.5 Забезпечує наявність документації:

 • наказу про призначення відповідального за організацію перевезення здобувачів освіти та супроводжуючого;
 • наказу про затвердження списків здобувачів освіти, педпрацівників, які перевозяться;
 • наказу про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення здобувачів освіти та педпрацівників;
 • інструкції для супроводжуючого по наданню першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;
 • інструкції для супроводжуючих при організації безпечного перевезення здобувачів освіти шкільними автобусами (мікроавтобусом);
 • інструкції для здобувачів освіти щодо дотримання ними вимог техніки безпеки під час руху автобусів (мікроавтобуса) за маршрутом.
  • Здійснює інші повноваження і забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими нормативно-правовими актами.

 

ІV. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІВ ТА ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ І МІКРОАВТОБУСА

 

4.1 Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень проводиться уповноваженим органом Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та працівниками виконавчого комітету Сновської міської ради в рамках проведення виїзних перевірок із питань організації підвозу здобувачів освіти та педагогів, населення, що здійснюються при розгляді звернень громадян.

4.2 Контроль за цільовим використанням шкільних автобусів та мікроавтобуса, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей, педагогів та іншого  населення шкільними автобусами та мікроавтобусом здійснюється міським головою та Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту.

4.3 Представники територіальних органів Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху контролюють маршрути шкільних автобусів (мікроавтобуса).

 

 

Заступник міського голови –

начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту                                             О.КОВАЛЕНКО

Leave a Reply