» » Про затвердження Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік

Про затвердження Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 листопада 2019 року                 м. Сновськ                                      № ­­­­­3-41/VII

 

Про затвердження Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік

 

З метою надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, медичних, психологічних, соціальних послуг та забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я; розглянувши звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.В.Куценка; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;  з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

  1. Затвердити Програму щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на 2020 рік (додається).
  1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
  1. Розпорядником коштів визначити КНП «Сновська ЦРЛ».
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.В.Куценка та на постійну  комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Т.І.).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

 від 27 листопада 2019 р. № 3-41/VІІ

 

 

Програма

 щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на  2020  рік

 

ПАСПОРТ

Програми щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС на  2020  рік

 

1 Ініціатор  розроблення програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
2 Розробник програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
3 Відповідальний виконавець програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
4 Учасники програми Сновська міська рада,

КНП «Сновська ЦРЛ»

5 Термін реалізації програми 2020 рік

 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:                                                       коштів міського бюджету 25,0 тис. грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

І. Загальна частина

Програма щодо медичної, психологічної професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО/ООС (далі – Програма) покликана  сприяти реалізації Законів України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Указу Президента України від 18.03.2015 №150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту поранених і загиблих військовослужбовців і учасників  АТО, їх сімей та вшанування пам’яті загиблих“.

Серед  головних  є  гарантовані  державою  пільги  на  безкоштовне стаціонарне  лікування учасників АТО/ООС. Покращення  медичного  забезпечення  неможливо  без  фінансової  підтримки  існуючих  державних  програм, направлених  на  заходи  по  збереженню   здоров’я  цієї  категорії  громадян. Разом  з  тим,  державні  гарантії  щодо  безоплатного  медичного  обслуговування  не  є  достатніми  для  задоволення  потреб  населення.

Враховуючи  соціальне  значення  проблеми,  виникає  необхідність  прийняття Програми,  спрямованої  на  покращення  медичного  обслуговування  учасників АТО/ООС, які  проживають  на території  Сновської об’єднаної громади  шляхом  залучення  на  її  виконання  коштів міського бюджету,  що  безумовно  сприятиме  вирішенню  зазначених  вище  проблемних  питань.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО/ООС, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх родин.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація Програми передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2020 рік.

 

 ІV. Завдання  і заходи Програми та результативні показники

Учасники АТО/ООС та їх сім’ї потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування за рахунок міського бюджету та інших джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII.

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО/ООС, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО/ООС, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

 

  1. Відповідальні за виконання Програми

Відповідальною за виконання Програми є КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня».

 

VІ.  Керівництво та контроль за ходом виконання Програми

       Забезпечення  реалізації  цієї  Програми  здійснює  КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня».

Керівництво  та  контроль  за  реалізацією  Програми  покладається  на  Сновську  міську раду в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Програма  набуває  чинності  з  01  січня  2020 року.

 

VІІ. Очікувані результати Програми

№ з/п Перелік заходів Програми Термін вико-нання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість) на рік, тис. грн.

Очікуваний результат
1 Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» з лікувальної фізкультури та відновно-реабілітаційного лікування. 2020 рік КНП «Сновська ЦРЛ» Не потребує фінансування   Надання  медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги затверджених МОЗ України.
2 Створити реєстр  учасників АТО/ООС усіх категорій для забезпечення диспансерного нагляду. 2020 рік КНП «Сновська ЦРЛ» Не потребує фінансування   Поліпшення якості надання медичних послуг.
3 Забезпечити безкоштовною диспансеризацією  учасників АТО/ООС та демобілізованих із зони АТО/ООС. 2020 рік КНП «Сновська ЦРЛ» Не потребує фінансування   Поліпшення індикаторних показників здоров’я.
4 Забезпечити  покращення  медичного  обслуговування  учасників АТО/ООС в  умовах  стаціонарного  лікування.

 

2020 рік КНП «Сновська ЦРЛ» Міський бюджет 25,0 Надання  медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги затверджених МОЗ України.
5

 

Організувати  надання психологічної допомоги сім
’ям загиблих  учасників АТО/ООС, військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним), пораненим  учасників АТО/ООС та демобілізованим.
2020 рік КНП «Сновська ЦРЛ» Не потребує фінансування   Поліпшення індикаторних показників здоров’я.

 

 

 

Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»                                                              М.КУЦЕНКО

 

Leave a Reply