» » » Протоколи засідань постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за 2018 рік

Протоколи засідань постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за 2018 рік

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 12

засідання постійної комісіїз питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

28 листопада 2018 року                                                                м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 1 член комісії  (Нагорна Т.І.)

В роботі комісії приймали участь:

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Коваленко О.І. – заступник міського голови-начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Лагута М.А. – головний спеціаліст юридичного відділу;

Орда І.Г. – перший заступник міського голови;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 2. Про передачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади ТОВ «Промінь-Медіа».
 3. Про встановлення орендної плати орендарям майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Залізнична, 4.
 4. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області відділу прикордонної служби «Гірськ».
 5. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 6. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з лікувально-профілактичним закладом «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради.
  • Блок «Про прийняття в комунальну власність спадщини».
 7. Про інші питання порядку денного 29-ї сесії.
 1. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про рішення 23 сесії Сновської районної ради Чернігівської області 7 скликання «Про безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад міст та сіл Сновського району Чернігівської області до комунальної  власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області» від 19 жовтня 2018 року     №23/7-9. Довела до відома щодо необхідності надати згоду на безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району Чернігівської області та прийняти до комунальної власності об’єднаної територіальної громади на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області майно – приміщення редакції. Також  повідомила про створення комісії по прийманню-передачі вищезазначеного майна. Ознайомила зі складом комісії.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про передачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади ТОВ «Промінь-Медіа».

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про клопотання ТОВ «Промінь-Медіа» щодо оренди об’єктів нерухомості – приміщення редакції. Довела до відома, що орендна плата буде складати 1 гривню на рік для кожного об’єкта нерухомості.

Виступили: Росік М.Ф., депутат міської ради, який зауважив щодо великого строку оренди (15 років) та низької ціни оренди.

Гладченко В.М., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту, повідомила, що згідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

Виблов С.А., депутат міської ради, виступив проти передачі в оренду на зазначених умовах та зауважив на необхідності доопрацювання даного проекту рішення.

Відбулося обговорення проекту рішення.

Вирішили: винести питання на розгляд сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про встановлення орендної плати орендарям майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Залізнична, 4.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила, що у зв’язку з прийняттям із спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району Чернігівської області до комунальної власності об’єднаної територіальної громади майна (приміщення редакції) необхідно встановити до моменту врегулювання питання щодо здійснення оцінки об’єктів оренди – кімнат в приміщенні редакції газети «Промінь» – орендну плату за грудень місяць 2018 року. Ознайомила присутніх з планом будівлі та сумами оренди для трьох орендарів.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0          утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області відділу прикордонної служби «Гірськ».

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про клопотання відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо безоплатної передачі окремого індивідуально визначеного майна – бензотримера із комунальної власності міської ради до відділу прикордонної служби «Гірськ».

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Коваленко О.І., заступника міського голови – начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила, що внаслідок пожежі приміщення колишньої їдальні гімназії непридатне до подальшого використання, тому необхідно надати дозвіл на списання їдальні гімназії та бензосховища. Наголосила, що у разі отримання матеріалів від розбирання майна вони будуть оприбуткувані з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства України.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради,  який зауважив, що необхідно провести інвентаризацію майна, а потім його продати. Запропонував не погоджувати проект рішення, а винести на розгляд сесії.

Відбулося обговорення проекту рішення.

Вирішили: винести питання на розгляд сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з лікувально-профілактичним закладом «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо клопотання лікувально-профілактичного закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради щодо продовження оренди майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області. Зазначила, що є згода Сновської центральної районної лікарні на оренду, так як орендарі належно виконують обов’язки за договором оренди, предметом якого являється приміщення в головному корпусі Сновської ЦРЛ на першому поверсі.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про прийняття в комунальну власність спадщини (1\4 житлового будинку) громадянина Канавченка Володимира Яковича.

Слухали: Лагуту М.А., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що у зв’язку з відсутністю спадкоємців після смерті Канавченка Володимира Яковича пропонується прийняти у власність Сновської міської ради спадщину у вигляді 1\4 житлового будинку для забезпечення утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання у належному стані та ефективного використання майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про прийняття в комунальну власність спадщини (1\4 житлового будинку) громадянина Канавченка Григорія Яковича.

Слухали: Лагуту М.А., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що у зв’язку з відсутністю спадкоємців після смерті Канавченка Григорія Яковича прийняти у власність Сновської міської ради спадщину у вигляді 1\4 житлового будинку для забезпечення утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання у належному стані та ефективного використання майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про прийняття в комунальну власність спадщини (1/4 житлового будинку) громадянки Канавченко Улити Георгіївни.

Слухали: Лагуту М.А., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що у зв’язку з відсутністю спадкоємців після смерті Канавченко Улити Георгіївни прийняти у власність Сновської міської ради спадщину у вигляді 1\4 житлового будинку для забезпечення утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання у належному стані та ефективного використання майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про прийняття в комунальну власність спадщини (житлового будинку) громадянина Лобанова Анатолія Семеновича.

Слухали: Лагуту М.А., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що у зв’язку з відсутністю спадкоємців після смерті Лобанова Анатолія Семеновича прийняти у власність Сновської міської ради спадщину у вигляді житлового будинку для забезпечення утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання у належному стані та ефективного використання майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про прийняття в комунальну власність спадщини (житлового будинку) громадянина Пастушенка Йосипа Арсентійовича.

Слухали: Лагуту М.А., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що у зв’язку з відсутністю спадкоємців після смерті Пастушенка Йосипа Арсентійовича прийняти у власність Сновської міської ради спадщину у вигляді житлового будинку для забезпечення утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання у належному стані та ефективного використання майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 26-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Голова  постійної комісії                                           С.А. Виблов 

 Секретар  постійної комісії                          Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 11

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

24 жовтня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 1 член комісії  (Виблов С.А.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Аникієнко О.А. – начальник  відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Коваленко О.І. – заступник міського голови – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Павловська О.О. – юрист господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Безручко Л.І.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Сновському районному військовому комісаріату.
 2. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області відділу прикордонної служби «Сновськ».
 3. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 4. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в с. Чепелів Сновського району Чернігівської області.
 5. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 6. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 7. Про розгляд листа від КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Чернігівської області.
 8. Про інші питання порядку денного 28-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже сьогодні головою засідання є Безручко Л.І.

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Сновському районному військовому комісаріату.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника  відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання Сновського районного військового комісаріату щодо безоплатної передачі окремого індивідуально визначеного майна – радіостанції «Motorola DP-4400» в кількості 2 шт., f 136-174 Мгц, потужністю 5 Вт, кількістю каналів – 32, з дисплеєм, загальною вартістю 30 680 грн. Ознайомила присутніх з додатком в якому зазначено склад делегованих представників до складу комісії з питання передачі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Сновському районному військовому комісаріату Міністерства оборони України.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області відділу прикордонної служби «Сновськ».

Слухали: Аникієнко О.А., начальника  відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання відділу прикордонної служби «Сновськ» Чернігівського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо безоплатної передачі окремого індивідуально визначеного майна, згідно переліку. Ознайомила присутніх з переліком майна згідно додатку.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника  відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо подання в. о. старости сіл Тур’я, Мишине, Лука, Селище, Ількуча про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, яке застаріле та непридатне до подальшого використання. Ознайомила присутніх з переліком майна згідно додатку.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в с. Чепелів Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника  відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про лист-звернення в. о. старости села Чепелів щодо списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, а також про акт пожежі, наданого Сновським РС У ДСНС України у Чернігівській області, висновок Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області, зауважила, що об’єкт нерухомості – приміщення школи, пошкоджено внаслідок пожежі.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Павловську О.О., юриста господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила, що з метою залучення додаткових надходжень планується  здади в оренду майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади – кімнату в нежитловому приміщенні, загальною площею 18,6 кв. м., розташованої за адресою: Чернігівська область, Сновський район, с. Смяч, вул. Молодіжна, 25.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Павловську О.О., юриста господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила щодо необхідності списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади – частини мережі теплопостачання – труби металевої, яке непридатне до подальшого використання.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд листа від КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Чернігівської області.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім депутатам листа від КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Чернігівської області щодо питання про передачу приміщення лінійної лікарні ст. Щорс (Сновськ) з оперативного управління КНП «СЦПМД» на баланс Сновської міської ради.

Вирішили: не виносити питання на розгляд сесії, відмовити у передачі з балансу на баланс у зв’язку з тим, що потрібно пройти процедуру перепрофілювання даного приміщення.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 28-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Голова засідання, заступник голови комісії                                  Л.І. Безручко

  Секретар постійної комісії                                                            Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 10

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

24 вересня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 1 член комісії  (Виблов С.А.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Коваленко О.І. – заступник міського голови – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Безручко Л.І.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 2. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 3. Про надання дозволу КП «Будівництво м’ясокомбінату» на списання об’єкта нерухомості, розташованого в с. Старі Боровичі Сновського району Чернігівської області.
 4. Про передачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, розташованого за адресою: Чернігівська область, Сновський район,с. Гута-Студенецька, вул. Велика, 1.
 5. Про інші питання порядку денного 26-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже сьогодні головою засідання є Безручко Л.І.

 

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Коваленко О.І., заступника міського голови – начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила, що з метою залучення додаткових надходжень порушується клопотання про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на здачу в оренду майна комунальної власності – частини адміністративної будівлі.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо подання відділу бухгалтерського обліку та звітності клопотання про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, зачитала перелік майна згідно до додатку та наголосила на тому, що майно застаріле та непридатне до подальшого використання.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу КП «Будівництво м’ясокомбінату» на списання об’єкта нерухомості, розташованого в с. Старі Боровичі Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату» про списання під демонтаж майна комунальної власності – приміщення колишнього клубу в с. Старі Боровичі, яке знаходиться в аварійному стані та вже давно не використовується.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про передачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, розташованого за адресою: Чернігівська область, Сновський район,с. Гута-Студенецька, вул. Велика, 1.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про заяву ФОП Пікуса Валентина Володимировича  щодо надання в оренду нерухомого майна – частини адміністративної будівлі (колишньої сільської ради) в с. Гута Студенецька.

Виступили: Росік М.Ф., депутат міської ради, який поцікавився, з якою метою орендується приміщення.

Медведьов О.О., міський голова, доповів, що на загальних зборах жителів села піднімалось питання щодо відсутності магазину  в селі. ФОП Пікус В.В. бажає відкрити магазин, тому пропонується надати йому дозвіл на оренду приміщення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 26-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, зупинившись на кожному з них.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який доповів по питанню «Про внесення змін до рішень сесій Сновської міської ради щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018-2019 роки». Повідомив про розгляд клопотання обласного управління лісового та мисливського господарства та колективне звернення лісгоспів, розташованих на території району, щодо зменшення ставки земельного податку за землі лісогосподарського призначення.

Росік М.Ф., депутат міської ради, який наголосив на необхідності зменшення ставки земельного податку, обґрунтувавши це тим, що ціни на ліс почнуть рости, а це призведе до закриття пилорам по району.

Відбулося обговорення ставок та пільг із сплати земельного податку за землі лісогосподарського призначення.

Медведьов О.О., міський голова, також повідомив щодо пропозиції внесення до порядку денного питання «Про звернення Сновської міської  ради до Прем’єр-міністра України та в.о. генерального директора  ПАТ «Укрпошта» про недопущення скорочення поштових відділень в населених пунктах Сновського району, кількість населення яких становить менше 2000 жителів.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

  

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Голова засідання, заступник голови комісії                                  Л.І. Безручко

  Секретар комісії                                                                                  Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 9

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

15 серпня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 3 члени комісії  (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

Відсутні: 2 члени комісії  (Безручко Л.І., Росік М.Ф.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Кононенко А.О. – головний спеціаліст юридичного відділу;

Кошова Г.І. – начальник КП «Щорська ЖЕД»;

Остапенко А.О. – директор КП «Будівництво м’ясокомбінату»;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.
 2. Про погодження проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади».
 3. Про надання дозволу КП «Щорська ЖЕД» на продовження орендних відносин з Головним управлінням юстиції у Чернігівській області.
 4. Про врегулювання питання балансоутримувача майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 5. Про списання транспортного засобу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 6. Про надання дозволу КП «Будівництво м’ясокомбінату» на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 7. Про безоплатну передачу об’єкта нерухомості з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Будівництво м’ясокомбінату».
 8. Про інші питання порядку денного 25-ї сесії.
 9. Про можливість об’єднання (реорганізації) КП «Будівництво м’ясокомбінату» та КП «Щорська ЖЕД».
 10. Про направлення звернення до Сновського ВП ГУНП.
 11. Про розгляд пропозиції щодо сортування сміття на території полігону твердих побутових відходів у м. Сновськ.
 1. Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо пропозиції відділу економічного розвитку та інвестицій виключити питання з порядку денного для доопрацювання.

Вирішили: зняти питання із порядку денного сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

2.Про погодження проекту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила про підготовку проекту регуляторного акту. Розповіла, що проект правил благоустрою населених пунктів Сновської ОТГ розроблено господарським відділом Сновської міської ради та подається заступником міського голови Силенком С.В. Зупинилась на основних розділах Правил.

Виступили: Кононенко А.О., головний спеціаліст юридичного відділу, яка наголосила на тому, що з Правилами можна ознайомитись на офіційному сайті Сновської міської ради, протягом місяця з дня оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акту будуть прийматися доповнення чи пропозиції.

Виблов С.А., депутат міської ради, який зауважив, що в обговоренні Правил благоустрою повинно приймати участь якомога більше громадян.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу КП «Щорська ЖЕД» на продовження орендних відносин з Головним управлінням юстиції у Чернігівській області.

Слухали: Кошову Г.І., начальника КП «Щорська ЖЕД», яка повідомила присутнім щодо звернення головного управління юстиції у Чернігівській області щодо продовження орендних відносин з КП «Щорська ЖЕД». Наголосила на належному виконанні орендарем своїх обов’язків за договором оренди.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про врегулювання питання балансоутримувача майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 2. Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо клопотання відділу бухгалтерського обліку та звітності щодо врегулювання питання балансоутримувача майна комунальної власності ОТГ та щодо згоди на це КП «Щорська ЖЕД», а саме: квартири №22, 1988 року побудови, інвентарний номер 1013200007, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Свято-Троїцька, буд. 2 шляхом зняття його з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, як таке, що перебуває на балансі КП «Щорська ЖЕД».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання транспортного засобу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила, що відповідно до акту про списання транспортного засобу та зважаючи на те, що окреме індивідуально визначене майно – комбайн, марки «Єнісей», 2000 року випуску, інвентарний номер 1050002, балансовою (первісною) вартістю 18 336 грн., знос 100% вартості – вийшло з ладу та непридатне до подальшого використання, пропонується списати дане майно.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який запитав, коли кошти від здачі майна на металобрухт надійдуть до міської ради.

Гладченко В.М., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту, наголосила на тому, що матеріали, які будуть отримані в результаті розбирання та ліквідації майна оприбуткуються на рахунку бухгалтерського обліку в установлені законодавством України терміном.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу КП «Будівництво м’ясокомбінату» на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про клопотання комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату» щодо надання дозволу на проведення у встановленому порядку списання під демонтаж майна комунальної власності  ОТГ – приміщення колишнього дитячого садка, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Сновський район, с. Нові Млини,  вул. Попудренка, 8., що не використовується тривалий час за призначенням та зважаючи на його технічний стан.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу об’єкта нерухомості з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Будівництво м’ясокомбінату».

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату» щодо приймання-передачі об’єкта нерухомості – приміщення колишнього клубу в с. Старі Боровичі, без використання за цільовим призначенням. Приміщення вже тривалий час не використовується за призначенням та знаходиться в аварійному стані.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 25-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про можливість об’єднання (реорганізації) КП «Будівництво м’ясокомбінату» та КП «Щорська ЖЕД».

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який повідомив про усне звернення депутата обласної ради Божка Г.Н., яке пролунало на минулій сесії міської ради, про приєднання КП «Будівництво м’ясокомбінату» до КП «Щорська ЖЕД» для економії коштів та ефективного використання майна комунальної власності  ОТГ. Міською радою було розіслано листи керівникам зазначених підприємств з пропозицією розглянути дане питання.

Виступили: Кошова Г.І., начальник КП «Щорська ЖЕД», яка повідомила, що не бачить необхідності в приєднанні підприємства у зв’язку з тим, що у підприємств різні структури і види діяльності. Наголосила на тому, що знадобляться додаткові кошти на переоформлення усіх установчих документів.

Остапенко А.О., директор КП «Будівництво м’ясокомбінату», який повідомив, що приєднання підприємства призведе до  додаткових, в тому числі і фінансових витрат на переоформлення договорів електро- та водопостачання, договорів оренди, реєстрації права власності на об’єкти, що підлягають приватизації, водопостачання жителів М.Щимель, втрати нематеріальних активів праві на прокладання ліній енергозабезпечення, що зменшить інвестиційну привабливість площадки під забудовою.

Вирішили: не рекомендувати об’єднувати чи/або реорганізовувати комунальні підприємства.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про направлення звернення до Сновського ВП ГУНП.

Слухали: Виблова С.А., депутата міської ради, який повідомив щодо необхідності рекомендувати Сновському ВП ГУНП облаштувати до Дня Незалежності паркан біля їх приміщення, який знаходиться в занедбаному стані. Наголосив на тому, що пиломатеріали на даний захід безкоштовно надає ФОП Виблов Сергій Анатолійович.

Вирішили: направити звернення до СВП МВП ГУНП (текст додається).

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд пропозиції щодо сортування сміття на території полігону твердих побутових відходів у м. Сновськ.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який довів до відома депутатів інформацію щодо пропозиції ФОП Покидько О.В. організувати сортування сміття на території полігону твердих побутових відходів. Ніяких документів надано не було, спроможність ФОП виконувати зазначений вид роботи не визначено.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який зауважив щодо необхідності спілкуватись з цими людьми на засіданнях виконавчого комітету або запросити їх на засідання комісії.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

  

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

  Секретар комісії                                                                Н.В. Омельяненко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 8

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

25  липня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

Відсутні: 1 (Росік М.Ф.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Коваленко О.І. – заступник міського голови-начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Салата Г.М. – голова громадської організації Сновської місцевої організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Силенок С.В. – заступник міського голови;

Шарпан О.І. – головний лікар КУ «СРЦ ПМСД».

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Статуту Сновської об’єднаної територіальної громади.
 2. Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сновської ОТГ.
 3. Про припинення діяльності КУ «Сновський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 4. Про перейменування Гірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 5. Про реорганізацію Гірського дошкільного навчального закладу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області шляхом приєднання до Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с. Гірськ.
 6. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.
 7. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської  міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Будівництво м’ясокомбінату».  
 8. Про надання дозволу Сновській районній організації ВФСТ «Колос» АПК України на списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 9. Про інші питання порядку денного 23 сесії.
 1. Про затвердження Статуту Сновської об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх зі Статутом, детально зупинившись на кожному розділі Статуту.

Вирішили: затвердити Статут, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)           

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сновської ОТГ.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що Правила благоустрою розроблені відділом господарського забезпечення міської ради, погоджено заступником міського голови Силенком С.В. Проте за рекомендацією юридичного відділу дане питання необхідно приймати, як регуляторний акт, тому пропонується виключити питання з порядку денного.

Вирішили: виключити питання з порядку денного для доопрацювання.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про припинення діяльності КУ «Сновський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Шарпан О.І., головного лікаря «СРЦ ПМСД», яка ознайомила присутніх з проектом рішення, наголосивши, що припинення діяльності КУ «СРЦ ПМСД» є заключним етапом реорганізації даної установи. Також повідомила щодо затвердження даним рішенням Статуту  Комунального некомерційного підприємства «Сновського центру первинної медичної допомоги».

Відповіла на ряд запитань депутатів.

Вирішили: затвердити передавальний акт, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

 Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про перейменування Гірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали:  Коваленко О.І., заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила щодо недостатньої кількості учнів в Гірській ЗОШ І-ІІ ст. на початок нового навчального року та наголосила на необхідності реорганізації загальноосвітньої школи в початкову для удосконалення та упорядкування мережі закладів освіти, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який висловив занепокоєння долею дітей та вчителів.

Коваленко О.І., заступник міського голови-начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, запевнила, що вчителі будуть працевлаштовані, а дітей будуть підвозити до інших шкіл.

Вирішили: затвердити Статут, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про реорганізацію Гірського дошкільного навчального закладу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області шляхом приєднання до Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с. Гірськ.

Слухали:  Коваленко О.І., заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила про доцільність реорганізації Гірського ДНЗ шляхом приєднання до Початкової школи с. Гірськ задля удосконалення та упорядкування мережі закладів освіти, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували: за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)      проти: 0             утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.

Слухали:  Коваленко О.І., заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила про необхідність списання трактору марки ДТ-75 М, який раніше використовувався як навчальний макет, а наразі захаращує територію і підлягає списанню.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Будівництво м’ясокомбінату».  

Слухали:  Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання КП «Будівництво м’ясокомбінату», щодо безоплатної передачі  з балансу Сновської міської ради приміщення колишнього дитячого садка, що не використовується тривалий час, на баланс комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Сновській районній організації ВФСТ «Колос» АПК України на списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Салату Г.М., голову громадської організації Сновської місцевої організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», який повідомив, що після демонтажу трибун залишилось майно непридатне до подальшого використання, яке підлягає списанню.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 23 сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного, детально зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

Голова комісії                                                                                   С.А. Виблов

  Секретар комісії                                                                            Н.В. Омельяненко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 7

засідання постійної комісії

з питань житлово-комунального господарства, промисловості,

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

18 червня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

Відсутні: 1 (Росік М.Ф.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що підлягають приватизації у 2018 році та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації.
 2. Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради 7 скликання від 25 травня 2017 року № ­­2-7/VIІI  «Про створення органу приватизації Сновської міської ради».
 3. Про безоплатне прийняття майна комунальної власності на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

 

 1. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що підлягають приватизації у 2018 році та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо необхідності затвердження Переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що підлягають приватизації у 2018 році, зачитала Перелік. Повідомила про створення аукціонної комісії для продажу об’єктів, що підлягають приватизації, доповіла по Положенню про її діяльність.    Зупинилась на новій редакції Програми приватизації на 2018 рік.

Вирішили: затвердити Перелік об’єктів приватизації, Положення про діяльність аукціонної комісії, Програму приватизації, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради 7 скликання від 25 травня 2017 року № ­­2-7/VIІI «Про створення органу приватизації Сновської міської ради».

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка прокоментувала проект рішення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатне прийняття майна комунальної власності на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про подання комісії з ліквідації юридичної особи – комунальної організації «Щорський міський парк культури і відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» щодо прийняття майна комунальної власності на баланс Сновської міської ради. Ознайомила присутніх з переліком майна, яке підлягає безоплатній передачі.

Виступили: Самойлова Н.В., секретар міської ради, доповіла, що завершується процедура ліквідації комунальної організації «Щорський міський парк культури і відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» та повідомила щодо занедбаного стану парку та водних об’єктів.

Виблов С.А., голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, запропонував до розгляду депутатів проект рішення щодо передачі КП «Щорський міський парк культури і відпочинку» до КП «Щорська ЖЕД».

Медведьов О.О., міський голова, зазначив, що запропонований проект рішення необхідно спочатку узгоджувати з КП «Щорська ЖЕД». Наголосив на необхідності завершити процедуру ліквідації комунальної організації «Щорський міський парк культури і відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області» та прийняти майно на баланс Сновської міської ради. Запевнив, що доля колишнього гідропарку (його оренда, утримання тощо) буде вирішуватися лише за рішенням сесії міської ради.

Вирішили: погодити проект рішення  з додатками та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І., Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

 

 Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

 

 

 Секретар комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 6

спільного засідання постійних комісій: з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

18.06.2018  року                                                                                                             м. Сновськ

Присутні: 9 членів комісій, а саме:

голова постійної комісії   з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг –  Виблов С.А.,

члени постійної комісії:  Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,

голова постійної комісії  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту –  Клименко Т.І.,

члени постійної комісії:  Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Сікач В.М., Чумак А.Ю.

Відсутні: 1 (Росік М.Ф.)

 

В роботі комісій приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу  житлово-комунального господарства та транспорту;

Добненко Н.М.  –  начальник відділу культури і туризму;

Коваленко О.І. – заступник міського голови-начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Кононенко А.О. – провідний спеціаліст юридичного відділу;

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Никитенко В.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розитку;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Клименко Т.І.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади».
 2. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2019 рік.
 3. Про встановлення транспортного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.
 4. Про встановлення єдиного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.
 5. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2019 рік.
 6. Про встановлення туристичного збору на території Сновської міської ради на 2019 рік.
 7. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік.
 8. Про безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 9. Про безоплатну передачу об’єкта нерухомості з балансу Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 10. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з ФОП Теліман М.В.
 11. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на продовження орендних відносин з відділом агропромислового розвитку Сновської районної державної адміністрації.
 12. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на зміну цільового призначення та перейменування будівлі гаражу Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області в господарську будівлю.
 13. Про врегулювання орендних відносин відділу культури і туризму Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області з орендарями майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 14. Про інші питання порядку денного 22 сесії.
 15. Різне.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до п.6.10 Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ (зі змінами), питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Тому пропонує депутатам обрати голову та секретаря  спільного засідання комісій.

Виступили: Самусенко О.П., який запропонував обрати головою спільного засідання комісій Клименко Т.І.

Вирішили: обрати головою спільного засідання комісій Клименко Т.І.

Голосували:

за: 9 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Сікач В.М.,        Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

Виступили: Виблов С.А., який запропонував обрати секретарем спільного засідання комісій Омельяненко Н.В.

Вирішили: обрати секретарем спільного засідання комісій Омельяненко Н.В.

Голосували:

за: 9 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Сікач В.М.,        Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

Самойлова Н.В., секретар міської ради, зауважила, що відповідно до п.6.10 Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ (зі змінами), рекомендації та/або висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 1. Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади».

Слухали:  Самойлову Н.В., секретаря  міської ради, яка повідомила що Положення про звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади» приймається з метою відзначення осіб, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток Сновської ОТГ. Зачитала Положення, детально зупинившись на кожному пункті.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який поцікавився, хто приймає рішення про присвоєння звання; попросив детально зупинитися на складі комісії з визначення претендентів на нагородження.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила, що рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської ОТГ» приймає сесія міської ради. Претендентів висуває Комісія. Відповідно до п.3.2 Положення Комісія з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади» утворюється у складі 9 чоловік:

 • голова комісії – міський голова;
 • заступник голови комісії – секретар міської ради;
 • секретар комісії – начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міської ради;
 • члени комісії: – начальник юридичного відділу міської ради;
  • голови постійних депутатських комісій міської ради або представники цих комісій за письмовим поданням голів комісій.

Вирішили: затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 9 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Сікач В.М.,        Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали:  Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо рекомендації Державної Фіскальної Служби України приймати зазначені ставки податків за формою встановленою Постановою КМУ від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Ознайомила присутніх з новою формою проекту рішення.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який  повідомив що з метою диференціації ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується визначити зонування, де Зона 1 – територія міста Сновськ, Зона 2 – територія сільських населених пунктів Сновської ОТГ. Наголосив на тому, що дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. Провів порівняння ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з іншими районами Чернігівської області.

Мундурс І.М., заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестиції, яка ознайомила присутніх з проектом рішення, запропонувала комісії ознайомитись з додатками до рішення.

Відбулося обговорення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Депутат Сікач В.М. покинув засідання комісії.

Вирішили: встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердити Положення,  погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 7 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 1(Виблов С.А.)

не голосували: 1 (Сікач В.М. – покинув засідання комісії)

 

 1. Про встановлення транспортного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали:  Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестиції, яка ознайомила присутніх з проектом рішення, зупинившись на Положенні про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Сновської міської ради.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який доповнив, що згідно з п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

Вирішили: встановити транспортний податок, затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 8 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 1 (Сікач В.М. – покинув засідання комісії)

 1. Про встановлення єдиного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали:  Медведьова О.О., міського голову, який ознайомив присутніх з порядком обчислення та сплати єдиного податку на території  Сновської міської ради. Наголосив на тому, що дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. Провів порівняння ставок єдиного податку з іншими районами Чернігівської області. Детально зупинився на обговоренні першої та другої групи платників єдиного податку.

Відбулось обговорення встановлення єдиного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Вирішили: встановити єдиний податок, затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 1  (Виблов С.А.)

не голосували: 1 (Сікач В.М. – покинув засідання комісії)

 

 1. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали:  Самойлову Н.В., секретаря міської ради,  яка ознайомила  присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати  збору за місця для паркування транспортних засобів  на території Сновської міської ради.

Відбулось обговорення встановлення розміру збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Вирішили: встановити збір за місце для паркування транспортних засобів, затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 8 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 1 (Сікач В.М. – покинув засідання комісії)

 1. Про встановлення туристичного збору на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради,  яка ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Сновської міської ради.

Відбулось обговорення встановлення розміру туристичного збору на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Вирішили: встановити туристичний збір, затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 8 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.,  Чумак А.Ю.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 1 (Сікач В.М. – покинув засідання комісії)

Депутат Чумак А.Ю. покинула засідання комісії.

 

 1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік.

Слухали: Никитенко В.В., головного спеціаліста відділу земельних відносин та агропромислового розвитку, яка повідомила присутнім щодо рекомендації Державної Фіскальної Служби України приймати зазначені ставки податків за формою встановленою Постановою КМУ від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Ознайомила присутніх х новою формою проекту рішення. Ознайомила присутніх з Положенням про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Сновської міської ради.

Відбулось обговорення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Сновської міської ради на 2019 рік.

Вирішили: встановити ставки та пільги із сплати земельного податку, затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про передачу майна, яке перебувало на балансі колишньої сільської ради після закриття дитячого садка в селі Низківка та щодо згоди Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на приймання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади. Зачитала перелік майна, яке планується передати.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0        не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про безоплатну передачу об’єкта нерухомості з балансу Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила присутнім щодо подання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області про передачу об’єкта нерухомості комунальної власності об’єднаної територіальної громади – котельні в с. Нові Боровичі.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з ФОП Теліман М.В.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила присутнім  щодо  звернення фізичної особи-підприємця Теліман Марії Василівні щодо продовження орендних відносин зі Сновською ЦРЛ. Наголосила на тому, що Теліман М.В. належно виконує обов’язки за договором оренди та повідомила, що предметом договору являється приміщення в поліклінічному відділенні.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на продовження орендних відносин з відділом агропромислового розвитку Сновської районної державної адміністрації.

Слухали: Коваленко О.І., заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила щодо клопотання відділу агропромислового розвитку Сновської районної державної адміністрації про продовження орендних відносин щодо майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади. Повідомила які саме приміщення будуть здаватись в оренду.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на зміну цільового призначення та перейменування будівлі гаражу Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області в господарську будівлю.

Слухали: Коваленко О.І., заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка повідомила щодо необхідності зміни цільового призначення та перейменування будівлі гаражу Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 в господарську будівлю у зв’язку з тим, що школа не має власної автотехніки, а приміщення можна використовувати для зберігання в ньому дров та торфобрикетів.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про врегулювання орендних відносин відділу культури і туризму Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області з орендарями майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Добненко Н.М., начальника відділу культури та туризму, яка повідомила щодо продовження здійснення орендних відносин щодо майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, зачитала список орендарів.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Про інші питання порядку денного 22 сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного та зупинилась на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

Голосували:

за: 7 (Виблов С.А., Безручко Л.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Клименко Т.І., Кошова Г.І., Самусенко О.П.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 2 (Сікач В.М., Чумак А.Ю. – покинули засідання комісії)

 1. Різне.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який довів до відома депутатів, що Постановою Кабінету Міністрів України з 18 травня 2018 року підвищено посадові оклади працівникам органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим він ініціюватиме перед постійною депутатською комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку перегляд розміру преміювання міського голови (розмір премії встановлено 100%  на 2018 рік рішенням сесії у січні 2018 року).

 

 

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

 

Голова спільного засідання                                                                Клименко Т.І.

 Секретар спільного засідання                                                          Омельяненко Н.В.

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 5

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

22 травня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 1 (Безручко Л.І.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Куценко М.В. – головний лікар Сновської ЦРЛ;

Орда І.Г. – перший заступник міського голови;

Павловська О.О. – юрист господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Уманський В.В. – начальник юридичного відділу;

Чередніченко Л.М. – завідуюча гінекологічним відділенням Сновської ЦРЛ;

Шарпан О.І. – головний лікар КУ «Сновський СРЦ ПМСД».

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на продовження орендних відносин,  предметом яких являється частина приміщень гаражів, з фінансовим відділом Сновської  райдержадміністрації.
 1. Про безоплатну передачу майна комунальної  власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 2. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.
 3. Про списання транспортного засобу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 4. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів нерухомості,  розташованих за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Чкалова, 92 до комунальної власності  об’єднаної територіальної громади.
 5. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 6. Про внесення змін до рішення від 23.03.2018 №5-19/VII «Про передачу житлового будинку на баланс комунального підприємства «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця».
 7. Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 7 скликання № 15-6/VIII від 27 квітня 2017 року «Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на здачу в оренду майна КУ «Сновський районний центр ПМСД»».
 8. Про інші питання порядку денного 21 сесії. 
 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської радиСновського району Чернігівської області на продовження орендних відносин, предметом яких являється частина приміщень гаражів, з фінансовим відділом Сновської  райдержадміністрації.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка ознайомила присутніх з проектом рішення щодо продовження орендних відносин між Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту та фінансовим відділом Сновської РДА.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила присутнім щодо клопотання Територіального центру соціального обслуговування про приймання-передачу окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади – вогнегасників.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила присутнім щодо клопотання Територіального центру соціального обслуговування щодо списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади. Зачитала перелік майна, яка планується списувати.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання транспортного засобу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про необхідність списання автомобіля марки УАЗ-469, 1984 року випуску, який вийшов з ладу та не придатний до подальшого використання.

Виступили: який повідомив, що бачив стан автомобіля та згоден з тим, що його необхідно списувати. Наголосив на тому, що автомобіль необхідно здати на металобрухт.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів нерухомості, розташованих за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Чкалова, 92 до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про клопотання Чернігівського лінійного  виробничого управління магістральних газопроводів ПАТ «Укртрансгаз» щодо передачі з державної в комунальну власність об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомості – житлового будинку та прибудинкових приміщень по вул. Чкалова,92.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який розповів присутнім щодо стану даного будинку.

Гладченко В.М., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту, додала, що є бажання жильців цього будинку приватизувати його.

Росік М.Ф., депутат міської ради, запитав про умови приватизації.

Гладченко В.М., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту, повідомила, що люди там прожили вже більше 10 років і мають право на приватизацію житла. Рішення про приватизацію має ухвалювати виконавчий комітет міської ради

Голосували: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії.

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. 6. Про списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо листів-звернень старост сіл Стара Рудня, Чепелів та Софіївка  щодо списання окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності – бензопил, які вже вийшли з ладу та не придатні до використання.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення від 23.03.2018 №5-19/VII «Про передачу житлового будинку на баланс комунального підприємства «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка пояснила причину внесення змін та зачитала проект рішення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 7 скликання № 15-6/VIII від 27 квітня 2017 року «Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на здачу в оренду майна КУ «Сновський районний центр ПМСД»»

Слухали: Виблова С.А., голову постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який знову підняв питання  щодо звернення завідуюча гінекологічним відділенням Сновської ЦРЛ Чередніченко Л.М., яка занепокоєна відсутністю кабінету для прийому вагітних жінок. Наголосив на тому, що гінекологічний кабінет з усім необхідним облаштуванням знаходиться в оренді Сновського ЦПМСД, в якому працює гінеколог лише на 0,25 ставки. Запропонував вирішити дане питання на черговій сесії.

Виступили: Чередніченко Л.М., завідувач гінекологічним відділенням Сновської ЦРЛ, яка розповіла присутнім щодо роботи жіночої консультації та оглядового кабінету. Наголосила на тому, що місце розташування оглядового кабінету несприятливо впливає на  стан вагітних жінок.

Виблов С.А., голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, запропонував встановити графік прийому  задля спільного користування гінекологічним кабінетом № 311 лікарями ЦРЛ та ЦПМСД.

Чередніченко Л.М., завідувач гінекологічним відділенням Сновської ЦРЛ, зауважила щодо необхідності спільного користування обладнанням та медичними інструментами.

Відбулося спільне обговорення графіку прийому лікарів в кабінеті №311, з яким погодилися присутні Куценко М.В., Шарпан О.І., Чередніченко Л.М.:

– з 8.00 до 10.00 – прийом лікарів КУ «Сновський районний ЦПМСД»;

– з 10.00 до 14.30 – прийом лікарів Сновської ЦРЛ;

– з 14.30 до 16.30 – прийом лікарів КУ «Сновський районний ЦПМСД».

Надана згода всіх присутніх на спільне користування обладнанням та медичним устаткуванням.

Вирішили: внести питання в порядок денний сесії, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про інші питання порядку денного 21 сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 21 сесії, зупинившись на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:           

за: 4 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

 Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

  Секретар                                                                                         Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 4

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

20 квітня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 3 члени комісії  (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 2 (Безручко Л.І.,  Нагорна Т.І.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Аникієнко О.А. – начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Кононенко А.О. – головний спеціаліст юридичного відділу.

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 2. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 3. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в с. Заріччя Сновського району Чернігівської області.
 4. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу КУ «Сновський районний ЦПМСД» на  баланс КП «Щорська ЖЕД».
 5. Про врегулювання питання балансоутримувача майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 6. Про розгляд подання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту.
 7. Про інші питання порядку денного 20-ї сесії.

 

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила щодо клопотання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту про списання майна – паркану (Сновський РЦДЮТ), яке вийшло з ладу та непридатне до подальшого використання, зазначивши, що у разі отримання матеріалів від розбирання майна вони будуть оприбутковані з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо клопотання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради. З метою залучення додаткових надходжень пропонується надати дозвіл на здачу в оренду майна – нежитлового приміщення (колишньої школи с. Клюси). Зупинилась на балансовій вартості, площі та місці розташування.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в с. Заріччя Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила присутніх щодо листа-звернення в.о. старости села Заріччя щодо списання майна комунальної власності – приміщення, яке вийшло з ладу та непридатне до подальшого використання, зазначивши, що у разі отримання матеріалів від розбирання майна кошти підуть на рахунок бухгалтерського обліку.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу КУ «Сновський районний ЦПМСД» на баланс КП «Щорська ЖЕД».
 2. Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про клопотання комунальної установи «Сновський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо передачі об’єкта нерухомості, лист-погодження комунального підприємства «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця» щодо прийняття майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, а саме: квартири, 2012 року побудови, інвентарний номер 10321740, балансовою (первісною) вартістю 59 957 грн., балансовою (залишковою) вартістю 43 018,18 грн., розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Чернігівська, б.20А, кв.7. Для можливості подальшої приватизації квартири необхідно передати зазначене майно на баланс КП «Щорська ЖЕД».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про врегулювання питання балансоутримувача майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання ПрАТ «Комунальник» щодо врегулювання питання балансоутримувача майна – цілісного майнового комплексу. Зупинилась на необхідності створення комісії  з питання приймання-передачі майна.

Вирішили: погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3(Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про розгляд подання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім подання Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту щодо прийняття на баланс Сновської міської ради основних засобів та будівель ліквідованих (закритих) шкіл. Зачитала перелік.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який зауважив, що немає сенсу передавати напівзруйновані будівлі на баланс міської ради. Управління освіти,сім’ї,молоді та спорту є структурним підрозділом міської ради і може використовувати зазначене майно для власних потреб (на дрова, шифер тощо).

Вирішили: відмовити в прийнятті на баланс Сновської міської ради основних засобів та будівель ліквідованих шкіл.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 20-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з іншими питаннями порядку денного та зупинилась на кожному з них.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

  Секретар                                                                                         Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 3

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

21 березня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 3 члени комісії  (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

Відсутні: 2 (Безручко Л.І.,  Росік М.Ф.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Аникієнко О.А. – начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Кононенко А.О. – головний спеціаліст юридичного відділу;

Куценко М.В. – головний лікар Сновської ЦРЛ;

Паренчук О.Д. – помічник – консультант депутата Сновської міської ради Виблова С.А.;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Уманський В.В. – начальник юридичного відділу.

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 2. Про передачу житлового будинку на баланс комунального підприємства «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця».
 3. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на здачу в оренду нерухомого майна КУ «Сновський районний ЦПМСД».
 4. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з комунальним підприємством «Ліки України» Чернігівської обласної ради.
 5. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з ПП «Фірма Медінтех».
 6. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на списання окремого індивідуально визначеного майна.
 7. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 8. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 9. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області на продовження орендних відносин з ПП Тундою М.Д.
 10. Про розгляд листа від ПАТ «Укртрансгаз».
 11. Про розгляд звернення вчителів.
 12. Про інші питання порядку денного 19-ї сесії.
 13. Різне.  
 1. Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Кононенко А.О., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що даний проект рішення затверджувався, як проект регуляторного акту, пропозиції та зауваження Антимонопольного комітету враховано, інших пропозицій не надходило, тому необхідно затвердити Положення.

Вирішили: затвердити Положення, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про передачу житлового будинку на баланс комунального підприємства «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця».

Слухали: Кононенко А.О., головного спеціаліста юридичного відділу, яка повідомила, що згідно до Програми про забезпечення житлом дітей-сиріт міською радою було придбане житло, яке  тепер необхідно передати на баланс КП «Щорська ЖЕД» для обслуговування.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на здачу в оренду нерухомого майна КУ «Сновський районний ЦПМСД».

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо розгляду клопотання КУ «СРЦ ПМСД» щодо взяття в оренду нерухомого майна – кабінету поліклінічного відділення, зупинившись на його площі та місці розташування,  також повідомила, що Сновська ЦРЛ дала згоду на оренду даного приміщення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з комунальним підприємством «Ліки України» Чернігівської обласної ради.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про розгляд клопотання  КП «Ліки України» щодо продовження оренди нерухомого майна та щодо згоди на це Сновської ЦРЛ.

Виступили: Самойлова Н.В., секретар міської ради, яка повідомила присутнім депутатам щодо зустрічі  з заступником директора КП «Ліки України», в ході якої було досягнуто домовленості про можливість роботи аптеки в нічний час за наявності провізора.

Куценко М.В., головний лікар Сновської ЦРЛ, який не заперечив щодо здачі в оренду майна, прокоментував проект рішення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на продовження орендних відносин з ПП «Фірма Медінтех».

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила про розгляд клопотання ПП «Фірма Медінтех» щодо надання дозволу Сновській ЦРЛ здавати в оренду ПП «Фірма Медінтех» приміщення в поліклінічному відділенні.

Виступили: Куценко М.В., головний лікар Сновської ЦРЛ, який  не заперечив проти продовження орендних відносин, зауважив на зручності розташування приміщення для пацієнтів поліклінічного відділення.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про надання дозволу Сновській ЦРЛ на списання окремого індивідуально визначеного майна.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо подання Сновської ЦРЛ про списання майна: електрокардіографу та рентгенівського апарату у зв’язку з тим, що майно вийшло з ладу та непридатне до подальшого використання.

Виступили: Куценко М.В., головний лікар Сновської ЦРЛ, який надав роз’яснення щодо майна, яке пропонується списати.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка зачитала лист-звернення  в.о. старост с. Петрівка та с. Нові Боровичі щодо списання майна: приміщення млина, приміщення стаціонару, сараю господарського, конюшні у зв’язку з тим, що майно знаходиться в аварійному стані. Зупинилась на процедурі списання майна та на подальшому використанні придатних матеріалів.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо розгляду клопотання Територіального центру соціального обслуговування про здачу в оренду приміщення, зупинилась на процедурі передачі та надала роз’яснення щодо приміщення та його використання.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області на продовження орендних відносин з ПП Тундою М.Д.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка повідомила щодо клопотання Територіального центру соціального обслуговування про продовження орендних відносин з ПП Тундою, надала інформацію щодо орендованого приміщення та зупинилась на процедурі передачі вищезазначеного майна.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд листа від ПАТ «Укртрансгаз».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала присутнім депутатам лист від ПАТ «Укртрансгаз» щодо прийняття в комунальну власність Сновської ОТГ об’єкта нерухомого майна права державної власності.

Виступили: Аникієнко О.А., начальник відділу житлово-комунального майна та транспорту, яка зауважила щодо недостачі необхідних документів.

Медведьов О.О., міський голова, зауважив, що спершу необхідно обстежити нерухоме майно, вивчити дане питання, а потім виносити рішення.

Вирішили: відділу житлово-комунального господарства провести обстеження нерухомого  майна, підготувати пакет документів.

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про розгляд звернення вчителів.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який зачитав присутнім депутатам протокол засідання загальних зборів (конференції) працівників Сновської ЗОШ I-III ст. №1 та №2, детально зупинившись на кожній з вимог.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 19-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з іншими питаннями порядку денного та зупинилась на кожному з них.

Виступили: Виблов С.А., депутат міської ради, який зупинився на питанні «Про внесення змін до Регламенту Сновської міської ради Чернігівської області VII скликання», запропонувавши не виносити дане питання на розгляд сесії так, як в роботі міської ради повинна бути публічність та прозорість.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Різне.

Слухали: Виблова С.А., депутата міської ради, який довів до відома присутніх, що до нього звернулася завідуюча гінекологічним відділенням Сновської ЦРЛ Чередніченко Л.М., яка занепокоєна відсутністю кабінету для прийому вагітних жінок. Натомість гінекологічний кабінет з усім необхідним облаштуванням знаходиться в оренді Сновського ЦПМСД, в якому працює гінеколог лише на 0,25 ставки. Запропонував повернути даний кабінет з обладнанням до Сновської ЦРЛ.

Виступили: Куценко М.В., головний лікар Сновської ЦРЛ, який зауважив, що дане питання знаходиться на контролі, влітку має прийти на роботу новий лікар-гінеколог і питання повернення кабінету буде порушено перед сесією міської ради.

Вирішили: рекомендувати головному лікарю Сновської ЦРЛ порушити клопотання перед сесією міської ради щодо припинення договору оренди зі Снорським ЦПМСД та повернення кабінету до Сновської ЦРЛ.

Голосували:

за: 3 (Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

  Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

 Секретар                                                                                         Н.В. Омельяненко

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 2

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

15 лютого 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 3 члени комісії  (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Росік М.Ф.)

Відсутні: 2 (Безручко Л.І.,  Виблов С.А.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

Мундурс І.М. – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту.

Голова засідання: Омельяненко Н.В.

Секретар засідання: Нагорна Т.І.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Стратегії розвитку Сновської об¢єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки.
 2. Про затвердження Переліків об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 3. Про встановлення нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міської ради.
 4. Про надання згоди та прийняття в комунальну власність об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області окремого індивідуально визначеного майна.
 5. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 6. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.
 7. Про затвердження акту ліквідаційної комісії по ліквідації міжшкільного навчально-виробничого комбінату Сновської міської ради.
 8. Про інші питання порядку денного 18-ї сесії.

Самойлова Н.В. заявляє, що відповідно до Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 11.01.2017 № 4-1/VІІІ зі змінами, у разі відсутності голови постійної комісії його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії. Так як голова та заступник голови комісії відсутні, то головувати сьогодні на засіданні буде секретар комісії Омельяненко Н.В.

Омельяненко Н.В. у зв’язку з цим пропонує обрати секретаря засідання.

Вирішили: обрати секретарем засідання Нагорну Т.І.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0 

 1. Про затвердження Стратегії розвитку Сновської об¢єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки.

Слухали: Мундурс І.М., заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка ознайомила присутніх зі Стратегією, розкрила мету створення даної Стратегії та наголосила, що до розробки Стратегії залучалися депутати, громадськість та була можливість ознайомлення та внесення пропозицій до неї на офіційному веб-сайті Сновської міської ради.

Вирішили: затвердити Стратегію, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження Переліків об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка зачитала проект рішення, ознайомила присутніх із додатками, які планується затвердити.

Вирішили: затвердити Перелік, погодити проект рішення з додатками та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про встановлення нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міської ради.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та транспорту, яка ознайомила присутніх з нормативами відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами Сновської міської ради, а саме 3%.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання згоди та прийняття в комунальну власність об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області окремого індивідуально визначеного майна.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала проект рішення, зупинившись на переліку друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України, яка підлягає передачі із державної власності до комунальної власності об’єднаної територіальної громади в  особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Вирішили: погодити проект рішення з додатком та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на здачу в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім депутатам щодо клопотання начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту щодо здачі нежитлового приміщення в оренду. Детально ознайомила з місцем розташування та з балансовою вартістю.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на списання окремого індивідуально визначеного майна.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім депутатам щодо подання начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту щодо списання окремого індивідуально визначеного майна (транспортних засобів), представивши необхідні документи.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про затвердження акту ліквідаційної комісії по ліквідації міжшкільного навчально-виробничого комбінату Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що у зв’язку із завершенням ліквідаційної процедури навчально-виробничого комбінату необхідно затвердити акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, припинити юридичну та завершити ліквідаційну процедуру.

Вирішили: затвердити акт, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 18-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх депутатів з іншими питаннями порядку денного, зупинився на кожному з них.

Вирішили:прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 3 (Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.,  Росік М.Ф.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 Голова засідання                                                                            Н.В. Омельяненко

  Секретар засідання                                                                      Т.І. Нагорна

 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 1

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

18 січня 2018 року                                                                                                     м.Сновськ

Присутні: 4 члени комісії  (Безручко Л.І.,  Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

Відсутні: 1 (Росік М.Ф.)

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Омельяненко Н.В.

Порядок денний:

 1. Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
 2. Про продовження дії рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 10 лютого 2017 року № 50-2/VIII.
 3. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Щорська ЖЕД».
 4. Про інші питання порядку денного 17-ї сесії.

 

 1. Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла про Програму соціально-економічного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020  роки, зупинилася на додатках до Програми.

Виступили: Виблов С.А., голова комісії, звернувся з питанням щодо ремонту та покращення умов перебування дітей у дитячому таборі «Дружба».

Медведьов О.О., міський голова, проінформував, що відділом економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради подано на оцінювання для участі в конкурсному відборі на фінансування з ДФРР у 2018 році  проект «Здоровий відпочинок – кожній дитині»  (реконструкція Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба»). Даний проект високо оцінений та має шанси здобути зазначене фінансування.

Вирішили: затвердити Програму, погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І.,  Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про продовження дії рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 10 лютого 2017 року № 50-2/VІІІ.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, доповіла про звернення начальника ПрАТ «Комунанльник» щодо продовження дії рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 10 лютого 2017 року № 50-2/VІІІ.

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, детально розповів щодо процедури встановлення орендної плати за користування комунальною власністю (ЦМК) для  ПрАТ «Комунальник».

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І.,  Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про безоплатну передачу майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Щорська ЖЕД».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх щодо передачі безоплатно з балансу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на баланс КП «Щорська ЖЕД»: трактора колісного, екскаватора-бульдозера, автопідйомника гідравлічного та щітки дорожньої для збору побутових відходів.

Вирішили: погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на  сесії.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І.,  Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

 1. Про інші питання порядку денного 17-ї сесії.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який ознайомив з іншими питаннями порядку денного та зупинився на кожному з них.

Вирішили:прийняти інформацію до відома.

Голосували:

за: 4 (Безручко Л.І.,  Виблов С.А., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В.)

проти: 0

утрималися: 0

Проекти рішень з рекомендаціями комісії додаються.

 

 Голова комісії                                                                                  С.А. Виблов

  Секретар     Н.В. Омельяненко

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image