» » Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні–травні 2017 року

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні–травні 2017 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 1028,2 тис.осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5220 осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 476 осіб.

Упродовж січня–квітня 2017р. народилися 2394 малюки. Кількість померлих склала 6777 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 12,5 тис. осіб, з нихдопомогу по безробіттю отримували 82,1%.

Більше половини (54,4%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіттяв цілому в області на кінець травня 2017р. становив 2% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з жителями міських поселень (1,9%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогуу зв’язку з безробіттям упродовж травня 2017р., становила  10,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1917 грн, що дорівнює 59,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж травня 2017р. збільшилася на 7,9%й на кінець місяця становила 1,4 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,1%від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець травня 2017р. становило 9осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–квітні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем­­–квітнем 2016р. зріс на 40,2% й становив 5074 грн.

Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів,у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у фінансовій та страховій діяльності, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де нарахування в 1,6–1,2раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин таустатковання був значно нижчим і не перевищував 64% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної платив січні–квітні 2017р. порівняно
з відповідним періодом 2016р. становив 122%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж  січня­–квітня 2017р. зменшилася на 1,7 млн.грн (на 12,6%) та на 1 травня2017р. становила 12млн.грн. Сума боргу складає 1,2% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Борги перед працівниками економічно активних підприємств становили 7,3млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–квітня 2017р.на 219тис.грн (на 2,9%).Найбільша заборгованість серед економічно активнихпідприємств спостерігалася в промисловості – 4,6 млн.грн (63,1% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня­–квітня 2017р. на 5,4% й на 1 травня 2017р. становила 1,4 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (57,9%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
5354 грн, що на 0,6% більше від середньої заробітної плати, нарахованої
за квітень 2017р.

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 74 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 42 тис.домогосподарств, у сільській місцевості – 32 тис.домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій становила 96,5млн.грн (у міських поселеннях – 65,6млн.грн, у сільській місцевості –  30,9 млн.грн).

Середній розмір допомоги,призначеної одному домогосподарству у квітні, становив 388,2 грн.

Крім того, 20,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива(у міських поселеннях – 3,8 тис.домогосподарств, у сільській місцевості – 16,4 тис.домогосподарств). Середній розмір субсидіїцього виду, призначеної у квітні, становив 2982,8 грн на одне домогосподарство.

У січні–квітні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 522,8 млн.грн(106,5% нарахованих сум).

 ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–травні 2017р. обліковано 7772 кримінальні правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів64,8% становили злочини проти власності, 12,2% – проти життя та здоров’я особи, 4,8% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 2,8% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, по 1,4% – проти громадської безпеки та злочини у сфері господарської діяльності, по 1,3% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та проти правосуддя, по 1,1% – проти довкілля та проти встановленого порядку несення військової служби, 0,9% – проти громадського порядку й моральності.

Протягомсічня–травня 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 18, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 19, зґвалтувань – 1.Кількість випадків крадіжок становила 4277, шахрайства –397, грабежів – 96, хабарництва – 26,розбоїв – 17.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила 4524 особи, із числа яких 1825 – жінки, 345 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 43 – неповнолітні у віці 14–17 років та 20 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих(67,7%) – від крадіжок та грабежів, серед них 39,2%– жінки.У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 104 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло59 осіб,із числа яких 30,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 25,4% –умисно вбито.

Виявлено 903 особи, які вчинили злочини, з них 114жінок (12,6%) та   8 неповнолітніх у віці 14–17 років (0,9%).У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,7% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 74,4% мали незняту або непогашену судимість), 15,8% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 4% вчинили злочин у групі.Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 63,7%, безробітних – 11,2%.

 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, банків, бюджетних установ) за січень–березень 2017р.становив 19 млн.грн збитків (за аналогічний період минулого року –1565 млн.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,4%, отримано 458,3 млн.грн прибутку, що на 40,2% більше, ніж за січень–березень2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 1,3в.п. і становила 34,6%. Ними допущено 477,3 млн.грн збитків, що в 4 рази менше, ніж за січень–березень 2016р.Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок(по 100%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (57,9%), будівництво (57,1%).

 СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2017р. в області, як і в Україні становив106,2%.

Тарифи на електроенергіюпідвищилися на 28,1%, каналізацію – на 9,9%, холодну воду – на 8,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,2%.Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 7,7%.Найбільшеподорожчалиовочі– на 42%,фрукти– на 33,3%, хліб – на 15%. Ціни на сметану, сири, рис, кисломолочну продукцію, цукор,м’ясо та м’ясопродуктизросли на 7,6–12,5%. Водночас яйця подешевшали на 54,5%.

Тютюновівиробизросли в цініна 17%, алкогольні напої – на 3,5%.

Підвищення ціну сфері зв’язку на 6,9% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 66,8% та мобільного зв’язку– на 12,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 5,9% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 8,6%, палива та мастил– на 5,8%.

Послугиосвіти стали дорожчими на 10,8%.У сферіохорони здоров’я ціни підвищилися на 4,1%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня–травня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 95,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 89,9%, а в переробній  промисловості – 96,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–травнем 2016р. зменшився на 11,8%. Спостерігалося зменшення випуску вершкового масла – на 1,8%,ковбасних виробів – на 3,8%,свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на4,9%,борошна – на 7,6%,хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 16,4%, круп – на 20,2%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 22,9%,соняшникової нерафінованої олії – на 52,9%.Водночасзросло виробництво оселедців солоних (на 52,9%),свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 52,6%), сирів сичужних та плавлених (на 7,2%), рідкого обробленого молока (на 2,7%),напоїв безалкогольних (на 1,7%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–травнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 10,1%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 104,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 206,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 126,7%, у машинобудуванні – 124,8%.

Серед окремих видів продукції більше виробленоінструментів ручних,верстатів для оброблення металу, тракторів, пожежних машин;менше – деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер,вогнегасників.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 94,5%.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–травні 2017р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,5% до січня–травня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 97,6%, а в господарствах населення – 97,4%.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 210,5тис. голів (на 7,9% менше проти 1 червня 2016р.), ут.ч. корів – 113,2 тис. (на 4,6% менше); свиней – 169 тис. (на 11,5% менше), овець і кіз – 46,3 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 3435,1 тис. голів (на 1,3% менше).

У господарствах населення утримувалося 43,2% великої рогатої худоби (у т.ч. 58,3% корів), 46,7% свиней, 94% овець та кіз та 92,8% птиці від загальної кількості в області.

Господарствами всіх категорій у січні–травні 2017р. реалізовані на забій 24,4тис.тхудоби та птиці (у живій масі), що на 2,5% більше, ніж у січні–травні 2016р., вироблені 212,1тис.тмолока (на 1,3% менше) та129,6 млн.шт.яєць (на 4,6% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 51,2%,  молока – 54,3%, яєць – 84,6%.

На 1 червня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 493,2 тис.т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 червня 2016р.), у т.ч. 390,7 тис.т кукурудзи, 39,6 тис.т пшениці, 26,8 тис.т ячменю, 13,1 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 49,5 тис.т (у 2,5 раза більше, ніж рік тому).

 БУДІВНИЦТВО

Усічні–травні 2017р.підприємства області виконали будівельні  роботи на суму  197,5млн.грн. Індекс будівельної продукціїв січні–травні 2017р. становив 117% проти січня–травня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 16,6%, у т.ч. нежитлових будівель – на 21,9%, житлових будівель –  на 12,2%.Будівництво   інженерних споруд зросло на 18,6%.

            Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 76,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт,капітальний і поточний ремонти – 10,5% та 13,4% відповідно.

           ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–квітні 2017р. експорт товарів становив 174,2 млн.дол. США, імпорт – 135,9 млн.дол. США. Порівняно із січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився на 42,6%, імпорт  зменшився на 4,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 38,3 млн.дол. США (у січні–квітні 2016р. від’ємне – 20,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 110країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 60,3 млн.дол. США, або 34,6% від загального обсягу експорту товарів (у січні–квітні 2016р. – 37,3 млн.дол. США, або 30,5%), та збільшився проти січня–квітня 2016р. в 1,6 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Італії, Іспанії, Румунії, Нідерландів, Польщі, Портуґалії, Литви та Бельґії.  Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Ірану, Ісламської Республіки, Кореї, Республіки та Індії.

Порівняно із січнем–квітнем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Бельґії, Ізраїлю. Збільшився експорт товарів до Портуґалії (у 3,7 раза), Ірану, Ісламської Республіки (у 3,6 раза), Іспанії (у 3,1 раза), Італії (у 2,7 раза), Єгипту (у 2,6 раза), Литви (у 2,3 раза), Індії (у 2,2 раза), Білорусі (на 43,7%), Російської Федерації (на 29,6%), Нідерландів (на 26,9%), Туреччини (на 13,9%); зменшився – до Польщі (на 11,8%), Румунії (на 4,3%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2016р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 50,3 млн.дол. США, або 37% загального обсягу (у січні–квітні 2016р. – 60,4 млн.дол., або 42,2%), та зменшився проти січня–квітня 2016р. на 16,6%.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі,Нідерландів та Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії.

Порівняно із січнем–квітнем 2016р. збільшився імпорт товарів із США (у 3 рази), Мозамбіку (в 1,8 раза), Китаю (на 28,5%), Російської Федерації (на 12,5%),  Польщі (на 2,9%); зменшився – з Бразілії (на 38,3%), Великої Британії (на 36,3%), Німеччини (на 25,4%), Італії (на 20,7%), Індії (на 10,6%), Нідерландів (на 3,7%), Білорусі (на 3%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів із них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Зменшилася частка готових харчових продуктів, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

   Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на1 квітня 2017р. становив 242млн.дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 234,8дол.США.

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 226,2 млн.дол. (93,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 15,8млн.дол. (6,5%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 92,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Польща, Кіпр, Нідерланди, Туреччина, Латвія, Вірґінські Острови (Брит.).

На промислових підприємствах області зосереджено 90,9% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 4,6%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –1,9%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 1%, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,7%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні–травні 2017р. становив 5720,2 млн.грн.Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–травнем 2016р. склав 100,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 3695,2 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 98,1%.

 ТРАНСПОРТ

 У січні–травні 2017р. Вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 330,2млн.ткм, або 134,4% від обсягу січня–травня 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 578,6тис.твантажів, що становить 98,4% від обсягу січня–травня 2016р.

У січні–травні 2017р. усіма видами транспорту виконано пассажирооборот в обсязі 336,2млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 39,9млн. пасажирів, що становить, відповідно, 102,9% та 114,5% від обсягу січня–травня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 20,3 млн. пасажирів, що на 5,3% більше, ніж у січні–травні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичнихосіб-підприємців зменшилися на 6,8%.

Міським електротранспортом перевезено 19,6 млн. пасажирів, що на 25,8% більше, ніж у січні–травні 2016р.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися  1,8 тис.пасажирів. Обсяги виконаних пасажирських перевезень та  пасажирообороту становили 85,7% та84,5%, відповідно, до рівня січня–травня 2016р.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image