» » » Про створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

Про створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

                                                    

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

3  березня  2023 року                         м. Сновськ                                           №  42

 

 

Про створення матеріальних резервів для запобігання і  ліквідації надзвичайних ситуацій

 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2016 року № 146  «Про затвердження Положення про порядок створення, зберігання та використання регіонального матеріального резерву» та на виконання вимог Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради 26 січня 2021 року №15-2/VIII, розпорядження голови обласної військової  адміністрації від 02 лютого 2023 року № 35 «Про створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій»,

з о б о в ’ я з у ю:

  1. Затвердити Номенклатуру та обсяги накопичення матеріально-технічних ресурсів місцевого рівня на 2023 рік для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Сновської міської  територіальної громади згідно з додатком.
  2. Методичне керівництво, контроль за створенням, зберіганням, використанням місцевих та об’єктових матеріальних резервів покласти на сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 03 лютого 2022 року № 14 «Про створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій ».
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток до розпорядження

                                                                         03.03. 2023 року № 42

 

Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей  місцевого матеріального резерву у 2023  році

 

з/п

Номенклатура

матеріально-технічних

ресурсів

Одиниця

виміру

Обсяги запасів в наявності Ціна за одиницю виміру Вартість,

тис.грн.

Примітка
1. Паливо-мастильні матеріали:

 

·         дизельне паливо

·         бензин

 

 

 

л

 

л

 

 

 

620

 

 

 

50,00

 

 

 

31000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього тис. грн  620   31000,00  

 

 

Завідувач сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій                                                                         Марія ЄФИМЕНКО