» » » Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади  на 2022 рік

Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади  на 2022 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   18    січня  2022 року                     м. Сновськ                                         № 9

 

Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади  на 2022 рік

 

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 р. №15-13/VIIІ ,, Про  бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”   з о б о в ’ я з у ю:

 

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік а саме за :

  КПКВК                           Назва бюджетної програми

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
0113192 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0113210 Організація та проведення громадських робіт
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
0115051 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
0115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0116040 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води
0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
0117130 Здійснення заходів із землеустрою
0117310 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства
0117322 Будівництво-1 медичних установ та закладів
0117330 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності
0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
0117610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
0118312 Утилізація відходів
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник міського голови                                Павло МІРОШНИЧЕНКО